Výpočet náhrady mzdy za nemoc: Srovnání Česka se Slovenskem

Peníze během krátkodobé nemoci: Srovnání Česka se Slovenskem (ilustr.)

Peníze během krátkodobé nemoci: Srovnání Česka se Slovenskem (ilustr.) Zdroj: e15 (DALL-E)

V případě pracovní neschopnosti mají zaměstnanci na Slovensku, stejně jako v Česku, nárok na náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Nemocenská náleží až při delší nemoci. Jak vysoké je finanční plnění v prvních dnech nemoci? Podívejme se na praktické porovnání.

Zaměstnancům v pracovní neschopnosti náleží v Česku nemocenská až od 15. dne pracovní neschopnosti, v prvních dvou týdnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Na Slovensku náleží nemocenská od 11. dne pracovní neschopnosti, v prvních 10 dnech vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy. Na Slovensku dostanou dávku od prvního dne nemoci, stejně jako v Česku.

Výpočet náhrady mzdy na Slovensku

Na Slovensku činí náhrada mzdy za první tři dny nemoci 25 procent denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně průměrná hrubá denní mzda zaměstnance, a od čtvrtého dne do desátého dne následně 55 procent. Pro výpočet náhrady mzdy i nemocenské je na Slovensku stanoven maximální vyměřovací základ, který je na úrovni dvojnásobku průměrné rozhodné mzdy.

Slovensko: Výpočet vyměřovacího základu u průměrné mzdy

Za první tři měsíce letošního roku činila průměrná hrubá mzda na Slovensku 1 447 euro, čemuž odpovídá denní vyměřovací základ ve výši 47,57 euro (1 447 euro x 12 měsíců: 365 dní). Náhrada mzdy za první tři dne nemoci je 35,68 euro (47,57 euro x 25 procent x 3 dny). Náhrada mzdy za dalších sedm dní nemoci je 183,15 euro (47,57 euro x 55 procent x 7 dní).

Česko: Vyšší sazba, ale redukce při výpočtu

V Česku se náhrada mzdy vypočítává z průměrného denního hodinového výdělku, který se při výpočtu redukuje:

  • do částky 256,55 koruny se započítává z 90 procent,
  • od 265,55 koruny do 384,83 koruny se započítává z 60 procent,
  • od 384,83 koruny do 769,48 koruny potom z 30 procent,
  • částce průměrné hodinové mzdy nad 769,48 koruny se při výpočtu nepřihlíží.

Celková náhrada mzdy za hodinu následně činí 60 procent redukovaného průměrného hodinového výdělku. Následně se vynásobí celkovým počtem hodin.

Česko: Výpočet hodinové náhrady mzdy

Při průměrné hodinové mzdě zaměstnance ve výši 459 korun je redukovaný hodinový výdělek 330,1140 koruny. Proto platí, že:

  • z první redukční hranice se počítá 230,8950 koruny,
  • ze druhé 76,9680 koruny
  • ze třetí 22,2510 koruny.

Náhrada mzdy za jednu hodinu pracovní neschopnosti je následně 198,0684 koruny (330,1140 koruny x 60 procent), za deset hodin potom 1 981 korun.

Porovnání náhrady mzdy u jednotlivých mezd

V přiložené tabulce níže máme pro názornost vypočtenu náhradu za pět dní (pondělí až pátek, 40 hodin) při práci na plný úvazek. Výpočet je proveden u podprůměrné mzdy (67 procent průměrné mzdy), průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy (167 procent průměrné mzdy).

Mzdové údaje za Česko

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku za první čtvrtletí roku 2024 činila dle údajů ČSÚ 43 941 korun, podprůměrná mzda je tedy 29 440 korun a nadprůměrná mzda činí 73 381 korun. Přepočet na průměrný hodinový výdělek je zjednodušen, počítáme se stejnou mzdou, stejným počtem hodin, bez nemoci a zaokrouhlujeme. Podprůměrná hodinová mzda je tedy 184 korun, průměrná hodinová mzda 275 korun, nadprůměrná hodinová mzda je pak 459 korun.

Mzdové údaje za Slovensko

Dle údajů Štatistického úradu SR činila průměrná hrubá měsíční mzda na Slovensku za první čtvrtletí roku 2024 činila 1 447 euro, podprůměrná mzda je tedy 969 euro a nadprůměrná mzda činí 2 416 euro.

VýpočetČeskoSlovensko
Částkav %Částkav %
Podprůměrná mzda3 975 korun13,5 %58,94 euro6,1 %
Průměrná mzda5 808 korun13,2 %88,01 euro6,1 %
Nadprůměrná mzda7 923 korun10,8 %146,94 euro6,1 %

Procentní vyjádření v tabulce výše slouží pouze pro vzájemné porovnání vypočtených částek v Česku a na Slovensku, protože se porovnává náhrada mzdy za pět dní s měsíční hrubou mzdou.

Výše náhrady mzdy v Česku je vyšší než na Slovensku. Hlavním důvodem je skutečnost, že výpočet náhrady mzdy za první tři dny nemoci není v Česku nijak znevýhodněn. Na Slovensku náleží za první tři nemoci náhrada mzdy ve výši 25 procent a teprve od čtvrtého dne ve výši 55 procent rozhodného příjmu.

Na Slovensku je však výpočet stejný u podprůměrné, průměrné i nadprůměrné mzdy (až do dosažení maximálního vyměřovacího základu). V Česku s rostoucí mzdou náhradový poměr klesá, neboť průměrný hodinový výdělek se při výpočtu náhrady mzdy redukuje.

Zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálna poisťovňa SR