Nemocenská v Německu: Výše, nárok, co platí stát a co zaměstnavatel

Nemocenská v Německu: Výše, nárok a náhrada mzdy od firmy (ilusr.)

Nemocenská v Německu: Výše, nárok a náhrada mzdy od firmy (ilusr.) Zdroj: e15 (DALL-E)

V Německu vyplácí zaměstnavatel nemocným zaměstnancům náhradu mzdy dokonce šest týdnů, teprve potom náleží nemocenská. Jak vysoká je náhrada mzdy a nemocenská? Jak dlouho lze nemocenskou dostávat na účet?

Krátkodobá pracovní neschopnost nemá negativní dopad na finanční hospodaření zaměstnanců v Německu, neboť dostávají od zaměstnavatele náhradu mzdy šest týdnů v plném rozsahu, teprve následná nemocenská je nižší než předchozí mzda.

Nárok na nemocenskou vzniká z titulu účasti na zdravotním pojištění (tzv. Krankenversicherung – GKV). Základním formulářem pro výplatu nemocenského je potvrzení o pracovní neschopnosti (tzv. AU – Bescheinigung).

Délka: jak dlouho nemocenská náleží?

Z důvodu pracovní neschopnosti náleží v Německu finanční plnění (tzv. Krankengeld) maximálně po dobu 78 týdnů během tří let, tj. včetně vyplácené náhrady mzdy zaměstnavatelem. V případě onemocnění jinou nemocí se doba vyplácení nemocenské neprodlužuje.

Výpočet nemocenské v Německu

Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je průměrná mzda v předchozím rozhodném období. Nemocenská následně činí po celou dobu 70 procent předchozí hrubé mzdy, tato částka však nesmí být vyšší než 90 procent čisté mzdy obdržené na účet. Nemocenská se vyplácí zpětně za příslušné období, stejně jako mzda.  

Zdanění nemocenské

Přiznaná nemocenská v Německu však podléhá odvodům na sociálním (důchodovém) pojištění či pojištění v nezaměstnanosti, stejně jako hrubá mzda, ze které se počítá. Z nemocenské se ale neodvádí zdravotní pojištění. Zpravidla i kvůli čerpání nemocenské dochází ke konci roku k daňovému nedoplatku na dani z příjmu, neboť zbylý příjem z podléhá následně vyšší daňové sazbě.

Výpočet maximální nemocenské v roce 2024

Pro výpočet nemocenské je stanoven maximální vyměřovací základ, který v roce 2024 činí 5 175 euro. Do výpočtu vyměřovacího základu vstupují i speciální platby (například vánoční prémie). Zaměstnancům s hrubou mzdou nad limit tedy nemají již nárok na vyšší denní nemocenskou. V tabulce níže máme vypočtenu nemocenskou u vybraných mezd.

VýpočetVýše měsíční mzdy (euro)
Hrubá mzda3 500,004 500,005 175,00
Denní nemocenská81,67105,00120,75
Měsíční nemocenská2 450,003 150,003 622,50

Odvody na zdravotním pojištění

Souhrnná sazba zdravotního pojištění v Německu činí 14,6 procenta, přičemž polovinu odvádí ze své hrubé mzdy zaměstnanec a polovinu odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Pro výpočet zdravotního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ, z částky nad strop se již zdravotní pojištění neplatí.

Veškerá komunikace probíhá elektronicky

Nárok na nemocenskou vzniká ode dne určení pracovní neschopnosti lékařem. Lékaři v Německu oznamují pracovní neschopnost zaměstnance elektronicky přímo zdravotní pojišťovně, která následně začíná s výplatou od sedmého týdne pracovní neschopnosti. V případě pokračování v pracovní neschopnosti je nutné mít potvrzení od lékaře, že nemocenská pokračuje bez přerušení, v těchto případech je nutná návštěva lékaře nejpozději pracovní den po skončení původního potvrzení.

Zdroj: Bundesministerium für Gesundheit BRD und MISSOC (Mutual Information System on Social Pretection)

Nemocenská a náhrada mzdy v Česku - online kalkulačky

Jak funguje nemocenská a náhrada mzdy v Česku? Vypočtěte si výši a ověřte nárok na jejich vyplácení pomocí finančních kalkulaček. Dozvíte se také, jak se výpočet provádí a jak dlouho vám stát a zaměstnavatel musí vyplácet peníze.