Pracovní neschopenka 2024: Plat, kontrola, vycházky a jak funguje

Pracovní neschopenka (ilustrační foto)

Pracovní neschopenka (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Brání vám zdravotní problémy ve vykonávání práce? Pak se neobejdete bez neschopenky. Tento dokument po vás bude vyžadovat zaměstnavatel kvůli náhradě mzdy i úřady před vyplacením nemocenské. Jak neschopenka v roce 2024 funguje? Jaký je režim vycházek při pracovní neschopnosti a kdy vám může přijít kontrola?

Jak funguje neschopenka?

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenka) je dokument, který vám vystaví lékař v případě:

 • nemoci,
 • úrazu,
 • jiného zdravotního důvodu, který vám zabraňuje v práci.

Neschopenka slouží jako potvrzení, že kvůli těmto problémům nemůžete vykonávat svoji práci. Cílem neschopenky je poskytnout nemocnému úlevu z pracovních povinností a přispět k jeho rychlejšímu zotavení. U infekčních onemocnění neschopenka zamezuje dalšímu šíření nemoci na pracovišti.

Náhrada mzdy: Jak neschopenka ovlivní plat?

Po dobu pracovní neschopnosti vám zaměstnavatel prvních 14 dnů platí náhradu mzdy. Musíte však splnit několik podmínek:

Náhrada mzdy vám chodí na stejný účet jako plat. Vyplácí se za pracovní dny a svátky, které na pracovní dny připadají. Její výše činí 60 procent z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Samotný výpočet náhrady mzdy je poměrně složitý. Nejprve je nutné stanovit průměrný hodinový výdělek, který se počítá jako podíl hrubé mzdy a odpracovaných hodin v předcházejícím čtvrtletí. Tato částka se následně redukuje na několika hranicích odvozených z průměrné mzdy (43 967 Kč pro rok 2024).

V tabulce se můžete podívat na náhradu mzdy v několika situacích. Částka nad 769,48 Kč se v roce 2024 do náhrady mzdy již nepočítá. V praxi si na neschopence tedy nejvíce pohorší lidé s vyšším platem.

Průměrný hodinový výdělekHodinová náhrada mzdy
200 Kč108 Kč
300 Kč154 Kč
400 Kč187 Kč
500 Kč205 Kč
600 Kč223 Kč
700 Kč241 Kč
800 Kč254 Kč

Pro přesný výpočet náhrady mzdy využijte naši kalkulačku:

Kalkulačka: Náhrada mzdy 2024 >>>

Pokud je pracovní neschopnost delší než 14 dnů, vzniká vám nárok na nemocenskou. Tu již nevyplácí zaměstnavatel, ale Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nemocenská je na rozdíl od náhrady mzdy vyplácena i za víkendy a svátky. Počítá se z redukovaného denního vyměřovacího základu. Její výši si můžete ověřit v kalkulačce nemocenské pro rok 2024.

Jednodenní neschopenka nebo dlouhodobá? Délka pracovní neschopnosti

Neschopenku uděluje ošetřující lékař – tedy ten, který během vyšetření zjistil, že vám váš stav neumožňuje pracovat. Nemusí se jednat o vašeho praktického lékaře. Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ale nemohou udělit lékaři na pohotovosti nebo pracovníci zdravotnické záchranné služby.

Délka pracovní neschopnosti je stanovena lékařem na základě odborného posouzení. Lékaři nic nebrání v tom, aby vystavil jednodenní neschopenku nebo neschopenku na 2 dny. Podobné případy ale nejsou tak časté. Ne vždy si lékař dokáže obhájit udělení i ukončení neschopenky například během 24 hodin. V praxi se proto spíše setkáte s neschopenkami udělenými alespoň na 3 dny.

Zaměstnanci dnes jednodenní neschopenky či neschopenky na 2 dny často ani nepotřebují. K běžným benefitům patří dny zdravotního volna (tzv. sick days), které jsou navržené právě pro překlenutí krátkodobé zdravotní indispozice.

Ukončení neschopenky a jak dlouho může platit?

K ukončení neschopenky standardně dochází ve chvíli, kdy se stav nemocného zlepší natolik, že opět může nastoupit do práce. Nicméně lékař má právo ukončit neschopenku také v jiných specifických případech – například když se pacient bez vážných důvodů nedostaví na plánované lékařské vyšetření. Ukončení neschopenky je možné až 3 dny dopředu. V den ukončení neschopenky je zaměstnanec z práce ještě omluven.

Po uzdravení lidé často žádají ošetřujícího lékaře o ukončení neschopenky po telefonu. Záleží jen na lékaři, zda vám v takové situaci vyhoví. Lékař může trvat na tom, abyste přišli na kontrolu a rozhodnout až po osobním vyšetření.

Celková doba pracovní neschopnosti není nijak omezena. Nicméně její délka by vás při dlouhodobých zdravotních problémech měla zajímat. Zákon totiž stanovuje maximální dobu, po kterou lze pobírat nemocenskou – konkrétně na 380 dnů od začátku pracovní neschopnosti. Poté byste si měli zažádat o invalidní důchod. Pokud ošetřující lékař očekává uzdravení pacienta, je možné lhůtu na základě žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) prodloužit. Celková délka prodlužování ale nesmí překročit 350 dnů.

Neschopenka zpětně: Kdy začíná platnost neschopenky?

Dočasná pracovní neschopnost začíná platit v den, kdy byla ošetřujícím lékařem zjištěna. O vystavení neschopenky lze ale požádat i zpětně – například když je váš lékař na dovolené a vy ho nemůžete navštívit okamžitě. Lékař může neschopenku napsat až 3 dny zpětně. Záleží ale jen na jeho posouzení, zda tak učiní. Pokud se do ordinace nemůžete dostavit z důvodu zdravotních obtíží (akutní průjem, nevolnost apod.), zkuste lékaře o vystavení neschopenky požádat po telefonu.

Neschopenka po telefonu: Lze oznámit pracovní neschopnost na dálku?

Zaměstnanec musí o dočasné pracovní neschopnosti informovat svého zaměstnavatele. Zákon nestanovuje žádnou konkrétní lhůtu. K informování by ale mělo dojít bez zbytečných průtahů, ideálně hned po vystavení neschopenky. V rámci zachování dobrých vztahů na pracovišti je ale vhodné zaměstnavatele informovat již o tom, že se necítíte dobře a jdete k lékaři.

Jak zaměstnavatele o pracovní neschopnosti informujete, záleží na vás. Zákon tuto otázku nespecifikuje. Můžete tak učinit například:

 • po telefonu,
 • SMS zprávou,
 • e-mailem.

Právě e-mail s potvrzením o přijetí zprávy představuje jednu z nejlepších variant. V případě nesrovnalostí máte v ruce jednoznačný důkaz, že jste zaměstnavatele o pracovní neschopnosti informovali. Dřívější požadavek na fyzické doručení papírové neschopenky již není po zavedení eNeschopenky vyžadován – vše dnes vyřešíte na dálku.

eNeschopenka: Jak funguje elektronická neschopenka?

Původní papírové neschopenky byly v roce 2020 nahrazeny elektronickými eNeschopenkami. Elektronická komunikace výrazně zjednodušuje a zrychluje celý proces. Pacient nemusí předávat žádné doklady zaměstnavateli. Náhrada mzdy i nemocenská mu začnou chodit automaticky. Jak postup s elektronickou neschopenkou vypadá?

 1. Při vyplňování eNeschopenky zadá lékař do systému rodné číslo pacienta. Zobrazí se mu pacientovy osobní údaje z registru ČSSZ a seznam jeho aktuálních zaměstnavatelů.
 2. Lékař připojí stanovenou diagnózu, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti a další požadované údaje.
 3. Hlášení s těmito informacemi následně odešle příslušné OSSZ, a to nejpozději během prvního pracovního dne po dni, kdy dočasná pracovní neschopnost vznikla.
 4. Pacient od lékaře (v tištěné podobě) obdrží Průkaz práce neschopného pojištěnce, ve kterém jsou uvedeny mimo jiné termíny kontrol a povolené vycházky. Průkaz slouží pro případné kontroly ze strany OSSZ.

Informace o pracovní neschopnosti se díky eNeschopence dostávají také k zaměstnavateli, který k nim má přístup po přihlášení do ePortálu ČSSZ. Zaměstnavatel si u neschopenek svých zaměstnanců může nastavit automatické notifikace. Zprávy o vzniku, trvání či ukončení neschopenky mu poté chodí do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu. Papírové neschopenky smí lékaři vydávat pouze při technickém výpadku systému.

Kdy může přijít kontrola?

Během dočasné pracovní neschopnosti musí zaměstnanec respektovat vycházkový režim, který stanovil ošetřující lékař. Dodržování vycházek podléhá kontrole. První dva týdny se o kontrolu stará sám zaměstnavatel. Od doby pobírání nemocenské ji zajišťuje ČSSZ. Zaměstnavatel ale může příslušnou OSSZ požádat o provedení kontroly. Pracovníci OSSZ za vámi tedy mohou vyrazit i během prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti.

O kontrole pochopitelně nejste informováni předem. Kontrola se nevztahuje jen na pracovní dobu, může proběhnout kdykoliv – o víkendu, v den státního svátku nebo v pozdních večerních hodinách. Kontroloři samozřejmě za běžných okolností respektují noční klid. Pokud ale mají indicie, že je režim porušován, mohou kontrolu provést klidně uprostřed noci. Kontrola může probíhat opakovaně. Dochází k ní na adrese, kterou jste nahlásili u lékaře. Nemusí jít nutně o adresu trvalého bydliště, můžete se léčit i jinde. Vaše jméno ale v tu dobu musí být uvedeno na zvonku.

Z vaší strany je za účelem kontroly vyžadována součinnost. Kromě viditelného označení místa pobytu (jmenovka na zvonku a dveřích bytu) musíte zajistit přístup ke dveřím. Účelem kontroly je zjistit, jestli se na uvedené adrese nacházíte. Kontrolor nemá žádný důvod (ani právo) ke vstupu do bytu. Zaměstnanci OSSZ se při kontrole musí prokázat průkazem kontrolora. Vy mějte připravenou platnou občanku a Průkaz práce neschopného pojištěnce, kam se zaznamená informace o kontrole.

Vycházky a venčení psa

Vycházky určuje ošetřující lékař s ohledem na váš zdravotní stav. Maximální doba vycházek činí 6 hodin denně v rozmezí od 7:00 do 19:00. Lékař může zmiňovaných 6 hodin případně rozdělit do několika kratších intervalů. Podobné rozdělení oceníte například při venčení psa. Z pohledu zákona ale pes není důvodem pro udělení vycházek nebo jejich rozdělení. Jestli lékař usoudí, že vycházky nejsou kvůli vašemu zdravotnímu stavu vhodné, musíte venčení psa vyřešit třeba s pomocí dalších členů rodiny.

Pokud vás kontroloři na adrese nezastihnou, budete písemně vyzváni ke kontaktování příslušné OSSZ, které musíte vysvětlit svoji nepřítomnost v době kontroly. Nejste-li schopni poskytnout adekvátní vysvětlení (například potvrzení o návštěvě lékaře), zahájí s vámi OSSZ správní řízení. To může vyústit:

 • v krácení nemocenské,
 • její odebrání,
 • při hrubém porušení režimu (neschválený odjezd na zahraniční dovolenou) i ve vysokou pokutu.

U kontrol ze strany zaměstnavatele dochází ke krácení či neposkytnutí náhrady mzdy. Při hrubém porušení pravidel může přijít i výpověď.

Neschopenka ve výpovědní lhůtě

Zastihlo vás onemocnění ve výpovědní lhůtě? Pokud pracovní neschopnost končí před nebo k datu ukončení pracovního poměru, žádné komplikace vás nečekají. Jiná situace nastává, když vám neschopenka přesahuje plánovaný konec v práci. V těchto případech se výpovědní lhůta prodlužuje o dny strávené v pracovní neschopnosti.

K prodloužení lhůty dochází jen u výpovědí ze strany zaměstnavatele. Svému zaměstnavateli ale můžete sdělit, že na prodloužení doby netrváte. Pak ve výpovědní lhůtě strávíte původně zamýšlený čas.

Neschopenka pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nárok na náhradu mzdy nemají. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti jsou tedy odkázány na vlastní úspory. Pokud se OSVČ rozhodnou dobrovolně platit nemocenské pojištění, vzniká jim od 15. dne na neschopence nárok na nemocenskou.

Postup u lékaře se u OSVČ neliší. Lékař pacientovi vystaví Průkaz práce neschopného pojištěnce a podklady pro nárok na nemocenskou odešle ČSSZ. OSVČ se tak nemusí o nic starat. Výše nemocenské se u OSVČ počítá z vyměřovacího základu a odvíjí se od měsíčních záloh na nemocenské pojištění.