Důchody v Česku a na Slovensku: Srovnání a rozdíly po mimořádných valorizacích

Jak vysoký starobní důchod mají senioři v Česku a na Slovensku?

Jak vysoký starobní důchod mají senioři v Česku a na Slovensku? Zdroj: e15 (DALL-E)

V Česku i na Slovensku je hlavním finančním zabezpečením v penzi státní starobní důchod. V obou zemích v důsledku vysoké inflace starobní důchody v posledních letech rostly poměrně výrazně z důvodu mimořádných valorizací. Jak vysoký je průměrný starobní důchod v obou zemích?

Ke konci loňského roku činil průměrný starobní důchod v Česku 20 264 korun a na Slovensku 648,83 euro (po přepočtu 16 431 korun). Při použití aktuálního směnného kurzu tedy dosahuje průměrný slovenský starobní důchod 81,1 procenta průměrného starobního důchodu v Česku. Koncem roku 2020 dosahoval průměrný starobní důchod na Slovensku 85,2 procenta průměrného starobního důchodu v Česku, přičemž pro přepočet byl použit aktuální směnný kurz.

Růst průměrného důchodu od června 2020

V přiložené tabulce níže máme uveden růstu průměrného starobního důchodu v obou zemích od června 2020, vždy v polovině a koncem příslušného roku. Z tabulky je názorně vidět, že důchody v obou zemích stouply během daného krátkého období poměrně významně. V Česku přeci jenom za dané období vzrostl průměrný starobní důchod v procentním vyjádření více než na Slovensku, a sice téměř o 7 procent.

  • V červnu 2020 činil průměrný starobní důchod v Česku 14 427 korun, koncem roku 2023 byl tedy vyšší o 40,5 procenta.
  • V červnu 2020 činil průměrný starobní důchod na Slovensku 484,94 euro, koncem roku 2023 byl tak vyšší o 33,8 procenta.

Výši důchodu neovlivňují pouze příjmy

Samotná výpočtová formule důchodu v Česku a na Slovensku je pochopitelně odlišná, nicméně ani v jedné zemi nezávisí výše starobního důchodu pouze na dosahovaných příjmech v produktivním životě. Důležitou roli hraje i získaná doba pojištění. To v praxi znamená, že průměrný důchod mohou mít i lidé s lehce podprůměrnou mzdou, pokud získali vysokou dobu pojištění.

Zvýšení důchodu během roku

V Česku i na Slovensku se důchody pravidelně zvyšují (valorizují) od ledna následujícího roku. Vzhledem k vysoké inflaci v posledních letech však proběhly i mimořádné valorizace během roku. Zatímco v Česku se zvýšila z důvodu mimořádné valorizace pouze procentní výměra důchodu, na Slovensku celý starobní důchod příslušným procentem.

Mimořádné valorizace důchodů

V Česku se z důvodu mimořádné valorizace zvýšily důchody dvakrát během roku 2022 a jednou v roce 2023. V červnu 2022 se z důvodu mimořádné valorizace zvýšila procentní výměra důchodů o 8,2 procenta a v září 2022 o 5,2 procenta a v červnu 2023 o 2,3 procenta a 400 korun. Například na Slovensku se starobní důchody mimořádně zvýšily ve výplatě důchodu v srpnu 2023, kdy došlo ke zvýšení o 10,6 procenta.

Důchodové kalkulačky na e15

Spočítejte si pomocí našich kalkulaček výši starobního důchodu, osobní vyměřovací základ a důchodový věk:

Praktický příklad zvýšení důchodu v Česku

Panu Karlovi byl v březnu 2022 přiznán řádný starobní důchod ve výši 19 900 korun. Po mimořádné valorizaci v červnu 2022 měl hodnotu 21 212 korun, po mimořádné valorizaci v září 2022 měl hodnotu 22 113 korun, po řádné valorizaci v lednu 2023 měl hodnotu 23 182 korun a po mimořádné valorizaci v červnu měl hodnotu 24 023 korun.

Praktický příklad zvýšení důchodu na Slovensku

Paní Anna měla v prosinci 2022 starobní důchod ve výši 510 euro. V lednu 2023 se z důvodu každoročního zvýšení zvýšil důchod o 11,8 procenta na 570,20 euro a z důvodu mimořádné valorizace během roku se zvýšil na 630,70 euro.

Období
(rok/měsíc)
Průměrný starobní důchod na SlovenskuPrůměrný starobní důchod v ČeskuPoměr důchodů
v eurechv Kč
2023/12648,83 €16 431 Kč20 264 Kč81,1 %
2023/06579,58 €14 677 Kč20 233 Kč72,5 %
2022/12518,76 €13 137 Kč18 061 Kč72,7 %
2022/06515,72 €13 060 Kč17 299 Kč75,5 %
2021/12505,68 €12 806 Kč15 425 Kč83 %
2021/06502,32 €12 721 Kč15 385 Kč82,7 %
2020/12487,37 €12 342 Kč14 479 Kč85,2 %
2020/06484,94 €12 281 Kč14 427 Kč85,1 %

Zdroje: Sociálna poisťovňa – Štatistické údaje z oblasti dôchodkového poistenia 2020 až 2023 a Česká správa sociálního zabezpečení – Důchodová statistika – Průměrná výše sólo důchodů v ČR v časové řadě