dTest varuje před inkasními agenturami. Na co si dát pozor?

..

.. Zdroj: pujcka.co

Dluhopisy
2
Fotogalerie

Cílem inkasních agentur je dostat z dlužníků peníze. Některým je však docela jedno, jakým způsobem to udělají. Klidně ve vás vzbudí dojem, že pokud jim hned nedáte peníze, je už na cestě k vám exekutor. Podle dTestu ale často vymáhají více, než na co mají podle zákona právo. Na co si tedy dát pozor?

Pokud někomu dlužíte, a z nějakého důvodu nezaplatíte včas, je dost pravděpodobné, že věřitel nebude pohledávku vymáhat sám, ale předá ji agentuře. Ať už ji vymáháním pověří, nebo jí pohledávku přímo postoupí. A váš souhlas k tomu není nutný.

První věc, na kterou si dát pozor

„Pokud dostanete dopis od inkasní agentury, vyžádejte si od ní potvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele. Úhrada dluhu nesprávnému subjektu totiž nezbavuje dlužníka povinnosti splnit závazek svému věřiteli,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. Vymahači mají povinnost vám existenci pohledávky prokázat.

Inkasní agentury kromě jistiny požadují úroky z prodlení, smluvní pokuty nebo náklady na vymáhání a poplatky za administraci pohledávky. Tyto kroky jsou ale proti Nejvyššímu soudu ČR, který už v minulosti rozhodl, že náklady vymahačů nelze zahrnout do náhrady škody. Proto jednejte pokud možno s klidnou hlavou a ověřte si, co musíte zaplatit a co ne.

Druhý trik, jak nás vystrašit

Inkasní agentury se často pohybují na hraně zákona. Neustále vás obtěžují telefony, zasílají elektronické a písemné upomínky. Jednoduše vás chtějí vystrašit, abyste pohledávku hned uhradili. Dopisy mají často vzbudit dojem, že o věci rozhoduje soud nebo peníze již vymáhá exekutor.

„K pověření soudního exekutora vedením exekuce zákon vyžaduje existenci vykonatelného exekučního titulu, kterým je například rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, výkaz nedoplatků nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Rozsudek a platební rozkaz vydává soud, rozhodčí nález rozhodce, výkaz nedoplatků zdravotní pojišťovna a notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepisují dlužník a věřitel u notáře,“ vyjmenovává Lukáš Zelený.

Do domu nesmí

Inkasní agentury nemají právo vejít k vám do bytu. Toto mohou jen exekutoři nebo soudní vykonavatelé. V případě, že k vám pracovník inkasní agentury vejde do bytu nebo dokonce použije fyzické násilí, volejte policii.

Přišla vám výzva k uhrazení pohledávky a nejste si jistí, jestli zaplatit, nebo ne? Poradit se můžete s právními poradci dTestu na poradenské lince 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.