Nezabavitelná částka mzdy se zvýší. Kolik bude dlužníkům zbývat? | E15.cz

Nezabavitelná částka mzdy se zvýší. Kolik bude dlužníkům zbývat?

Kamila Ondráčková, ČTK

Lidem v exekuci či insolvenci bude zbývat více než doposud. Ministryně financí Alena Schillerová na svém twitteru informovala o schválení nařízení vlády zvyšující částku, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy.

Částka nezabavitelné mzdy by měla vzrůst z 6608 na 7434 korun. Cílem navýšení nezabavitelné částky mzdy je podle autorů nařízení pomoc dlužníkům s nízkými příjmy, dlužníkům s dětmi a snížení motivace přecházet do šedé ekonomiky. „To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka, ale i v nižších odvodech do veřejných rozpočtů,“ uvedlo Ministerstvo financí.

Výpočet čisté mzdy 2020: víte kolik letos odvedete státu? >>>

Nezabavitelná mzda 2020

Nezabavitelná částka mzdy by se tak nově zvýšila ze dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení na tři čtvrtiny součtu. Nezabavitelná částka za vyživovanou osobu má vzrůst z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

V současné době dlužníkům zůstává ze mzdy 6608 korun plus 1652 korun za každou vyživovanou osobu. K tomu se přidává pohyblivá složka, která činí jednu nebo dvě třetiny zbylého dlužníkova příjmu. Dlužník bez vyživovací povinnosti může nyní dosáhnout maximálně na 26 432 korun, zbytek jeho mzdy se sráží ve prospěch věřitelů. Loni došlo k navýšení této hranice vládou z důvodu motivace dlužníků k hledání lépe placených i kvalifikovanějších míst a k práci vůbec.

Věřitelé s navýšením nesouhlasí

Například podle Pavla Staňka, prezidenta České asociace věřitelů bude mít zvýšení nezabavitelné částky negativní dopady pro věřitele, neboť povede k jejich nižšímu uspokojení, případně k výraznému prodloužení doby splácení.

„Na rozdíl od zákonodárců se nedomnívám, že by tato změna dokázala ve větší míře motivovat občany, kteří se dnes vyhýbají splácení a pracují načerno, k návratu do legálního systému. Místo skokového navýšení bychom z tohoto hlediska více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel,“ komentuje Staněk.

Prodloužení řízení jako důsledek?

Soudní exekutor Lukáš Jícha z exekutorského úřadu v Přerově pak v důsledku změn předpovídá mimo jiné prodloužení exekučního řízení. Již kvůli loňskému zvýšení nezabavitelné částky došlo podle něj u exekucí k poklesu výše srážek ze mzdy v průměru zhruba o čtvrtinu. „Lze očekávat, že výrazný pokles způsobí i nově schválené navýšení, odhadem o další třetinu,“ uvádí Jícha.

Výsledkem pak bude značné prodloužení exekučního řízení a potenciálně i vznik nových dluhových pastí, neboť dluh může v některých případech dlužníkům narůstat rychleji, než bude kvůli nižším srážkám splácen. „U dlužníků, jimž kvůli navýšení nebude možné srážet ze mzdy, pak bude nutné přistoupit k jiným exekučním postihům, včetně nuceného prodeje movitého či nemovitého majetku,“ dodává.

Novinky by měly být účinné od 1. července 2020.

Autor: Kamila Ondráčková, ČTK

Mzdová kalkulačka