Půjčka na bydlení od státu: Výhody a nevýhody | E15.cz

Půjčka na bydlení od státu: Výhody a nevýhody

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Mladé rodiny, případně páry si mohou od státu půjčit na bydlení. Podmínkou je péče o dítě do 15 let věku. Úvěry poskytuje Státní fond rozvoje bydlení (SRFB) a nově dle zajímavějších podmínek. Kolik je možné si půjčit?

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hlásí zájem o půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení. Žadatelé čekali při spuštění ve frontách od brzkého rána, stále je tu však prostor pro podání žádosti. Semafor na webu SFRB stále svítí zeleně, což znamená, že eviduje 369 žádostí o 425 milionů korun ze zhruba 650 milionů, které jsou pro letošní rok připraveny (stav k 27. srpnu 2018).

„Počítáme s tím, že ještě v letošním roce to (peníze v programu) navýšíme až na tu jednu miliardu korun,“ uvedla ministryně Klára Dostálová. „Program není časově omezen a v případě velkého zájmu může Státní fond rozvoje bydlení navýšit rozpočet přesunem peněz z jiných programů,“ dodala v tiskové zprávě resortu.

Ještě nedávno přitom o státní úvěr na bydlení nebyl zájem. Jeho maximální výše byla omezena na pouhých 600 tisíc s tím, že tato částka představovala nejvýše 50 procent ceny nového bytu či domu. Nové limity jsou štědřejší. Z Programu pro mladé je možné získat až 2 miliony na pořízení rodinného domu do 140 m2, nejvýše 80 procent kupní ceny sjednané včetně ceny pozemku a až 1,2 milionu na pořízení bytu do 75 m2, nejvýše 80 procent kupní ceny.

Úroky

Nespornou výhodou Programu pro mladé je nízká úroková sazba, která je odvozena od základní referenční sazby EU pro Českou republiku, nejméně však může činit 1 procento. „V současnosti je úroková sazba 1,12 procenta ročně a je fixována na 5 let. Po této době se sazba stanoví stejným principem a opět s 5letou fixací. Úroková sazba je pro všechny žadatele jak o úvěr na pořízení obydlí, tak na jeho modernizaci stejná,“ uvádí Marie Lukáčová, marketingová specialistka pro komunikaci Státního fondu rozvoje bydlení.

V případě pořízení nemovitosti je maximální doba splatnosti 20 let, v případě modernizace obydlí, na kterou je možný úvěr až do výše 300 000 korun, je to 10 let.

Výhody od státu

Plusem úvěrů z Programu pro mladé je absence jakýchkoliv poplatků za konzultace, poplatků spojených s uzavřením smlouvy a vedením úvěrového účtu, s možností mimořádných splátek nebo předčasného splacení úvěru. V případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, narození, osvojení, poručenství či svěření dítěte do péče a pěstounství dítěte nebo naopak úmrtí člena domácnosti je možné přerušit splácení jistiny až na 2 roky.

Příjemcům úvěru na pořízení bytu nebo domu, kterým se během splácení úvěru narodí dítě, se navíc sníží dlužná částka jistiny úvěru o 30 tisíc korun.

Žádost

K samotné žádosti je však třeba doložit celou řadu příloh, které vycházejí z podmínek nařízení vlády. Seznam příloh je ve formuláři žádosti o úvěr, který má SFRB zveřejněný na webu u informací o programu pod záložkou Dokumenty a metodické pokyny.

V podstatě se dá říct, že je třeba nastudovat podmínky programu a samozřejmě jim vyhovět, stáhnout si formulář žádosti z webu, vyplnit ho a doložit všechny potřebné dokumenty. Kompletní žádost je pak třeba doručit poštou, datovou schránkou nebo osobně na jedno z pracovišť SFRB, které je v Praze nebo v Olomouci. Se žádostí se rovnou přikládá i odhad nemovitost, při výstavbě pak i projektová dokumentace.

Podmínky získání

Na rozdíl od komerčních úvěrů poskytovaných stavebními spořitelnami a bankami jsou úvěry z Programu pro mladé poskytovány na základě nařízení vlády č. 136/2018 Sb., tzn., mají pevně stanovené podmínky, které na jednu stranu žadatelům nabízí výhody, na straně druhé je omezují.

„Omezení se týkají věku žadatelů do 36 let (u manželů nebo registrovaných partnerů stačí, aby tuto podmínku splnil jen jeden z nich). V případě úvěru na pořízení obydlí je další podmínkou nevlastnění žádné nemovitosti určené k trvalému bydlení. Pokud žadatelé nežijí v manželství, úvěr dostanou, jen když trvale pečují o dítě do 15 let věku. Žadatelé také nesmějí být nájemci družstevního bytu,“ vyjmenovává Marie Lukáčová.

Co se týká zajištění SFRB pak vyžaduje zástavní právo k pozemku a pořizované nemovitosti v prvním pořadí a vinkulaci pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění, po dokončení stavby je nutná vinkulace k živelnímu pojištění.

Výhodnější podmínky? Jak pro koho

A právě zástava nemovitosti v prvním pořadí v souvislosti s limity státní půjčky je kamenem úrazu pro realitu využití ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Hradec Králové, kde ceny nemovitostí stále stoupají. Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR), které na nízkou částku úvěru upozorňuje, uvádí, že v metropoli se už vyšplhala průměrná cena nového bytu na 94 tisíc korun za metr čtvereční, což odpovídá právě 12,7 m2, pokud si půjčíte maximálních 1,2 milionu.

Problém pak spočívá v tom, že například kombinace státní půjčky a dalšího úvěru je pro řadu lidí nereálná kvůli zástavnímu právu primárně pro SFRB, resp. žadatelé by museli mít další nemovitost do zástavy.

„U úvěrů na pořízení obydlí je třeba pak dodržet i podmínku, že součet úvěru od SFRB a komerčního úvěru nesmí překročit 80 procent z ceny nemovitosti. V případě, že si žadatel zvolí úvěr z Programu pro mladé jako doplňkový a jeho částka nepřesáhne půl milionu, nevyžadujeme zástavu v prvním pořadí, ale je možné zajistit úvěr ručitelem,“ uvádí Lukáčová.

Nabízí se pak otázka, komu vlastně půjčka ze SFRB může pomoci? Kvůli extrémně drahým nemovitostem to pravděpodobně nebude nikdo, kdo by si chtěl koupit byt nebo dům a zároveň neměl vlastní zdroje ve výrazně větší výši, resp. alespoň ne v lokalitách, kde byt za 1,2 milionu, respektive dům za 2 miliony pro rodinu nekoupíte.

„Program může pomoci maximálně stovkám lidí na venkově nebo ve městech, kde jsou nízké ceny nemovitostí, jako je třeba Ústí nad Labem,“ uvedlo Sdružení pro architekturu a rozvoj.

Marie Lukáčová namítá: „Program pro mladé má celorepublikový rozsah a nemá tedy zvláštní limity pro Prahu. Navíc je třeba zdůraznit, že program je určen nejen na pořizování nemovitostí, ale také na jejich modernizaci, a k tomuto účelu ho mohou mladí Pražané využívat naprosto stejně jako lidé v jakémkoliv jiném koutu České republiky.

Úvěr lze využít na:

  • výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
  • koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;
  • koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
  • modernizaci obydlí.
Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka