Revoluce v oddlužení se prozatím odkládá | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Revoluce v oddlužení se prozatím odkládá

Romana Rybová

V České republice začne platit přísnější varianta pro oddlužování, jelikož Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát.

Díky změně by mělo být oddlužení přístupné pro širší okruh lidí, než tomu je teď. Skutečností se ale stane i to, že část lidí, kteří měli vstup do procesu oddlužení garantovaný, z něj budou vyloučeni.

„Zde je na místě krátká poznámka – při projednávání v Poslanecké sněmovně se ukázalo, že nutnost uhradit věřitelům alespoň stejnou částku, jakou obdrží insolvenční správce, je bod, který by nejraději valná část poslanců z novely vyjmula,“ říká Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 a. s.

Posuzováno bude úsilí splácet

Přísněji bude posuzována povinnost dlužníka vynakládat veškeré úsilí na splacení všech dluhů. Až podle toho, jestli dlužník vyvíjí dostatečnou snahu, aby splnil své závazky, soud rozhodne, zda mu odpustí, nebo taky neodpustí zbytek dluhů. Tím se posiluje role insolvenčních správců, kteří toto budou kontrolovat.

Člověk v tísni: Schválená novela insolvenčního zákona dlužníkům neuleví

„Dlužník je povinen chovat se poctivě a vyhnout se lehkomyslnému a nedbalému plnění svých povinností po celou dobu trvání insolvenčního řízení. Insolvenční soud přitom musí zajistit, aby účastníci insolvenčního řízení nebyli takovým jednáním dlužníka nespravedlivě poškozeni nebo nedovoleně zvýhodněni. Tuto povinnost má insolvenční soud po celou dobu trvání oddlužení a následně i ve fázi, kdy rozhoduje o tom, zda dlužníku přizná osvobození od zbytku dluhů,“ vysvětluje Oldřich Řeháček z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Může se tedy stát, že se dlužník v závěru oddlužení dozví, že se v podstatě podrobil insolventnímu řízení „zbytečně“, protože mu jeho nesplacené dluhy nakonec soudem nebudou prominuty. Je však třeba připomenout, že tuto možnost připouští i stávající právní úprava, potažmo judikatura Nejvyššího soudu.

Zkrácená varianta jako nespravedlnost?

Schválena byla i zkrácená varianta oddlužení. Dlužník bude oddlužen za 3 roky, ale věřitelům bude muset splatit minimálně 60 procent dluhů. Což je docela dost. Pokud by zůstala pětiletá varianta splácení, tento dlužník by s největší pravděpodobností mohl splatit i celý dluh. Podle Pavla Staňka je toto nespravedlivé vůči věřitelům.

Na osobní bankrot zřejmě dosáhne více zadlužených lidí

Co přinese změna insolvenčním správcům?

Hlavně více práce, jelikož do oddlužení bude moct vstoupit více lidí. Navíc se ale budou muset vypořádat i s narůstajícími požadavky na výkon jejich funkce. Insolvenční správce musí mít pro výkon své funkce odborně způsobilé zaměstnance. Což může být problém.

Jak to vidí věřitelé

„Za věřitele velmi vítáme, že se poslanecká sněmovna vrátila ke své původní verzi oddlužovací novely a nepřijala změny navržené senátem. Z pohledu věřitelů vnímáme jako nejzásadnější, že nebyla přijata tzv. nulová varianta, která by dlužníkům automaticky odpouštěla dluhy bez ohledu na jejich snahu a výši splacené částky. Za daleko vhodnější považujeme schválené řešení, kdy dlužník na jednu stranu již nebude muset při vstupu do oddlužení prokazovat, že v horizontu 5 let zvládne splatit 30 procent dluhu, díky čemuž na oddlužení dosáhne větší množství osob, na druhou stranu však od nich stále požaduje alespoň určité minimální plnění, a především pak maximální úsilí splácet,“ říká Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

V půjčkách jsou obrovské rozdíly. Půjčených 50 000 přeplatíte o 2000, ale i o 40 000 korun

Ještě není konec

Podle Tomáše Valáška ze společnosti Insolvence 2008 a. s. není změnám v insolvencích konec. Dá se očekávat, že se téma oddlužení otevře v horizontu zhruba tří až čtyř let znovu. V případě, že Evropská komise schválí směrnici o restrukturalizačních rámcích, budou se členské země EU zabývat povinností odpouštět dluhy alespoň fyzickým osobám podnikajícím.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka