Cestovní pojištění a těhotenství: Pozor na tyto výluky

...

... Zdroj: Shutterstock

...
...
3
Fotogalerie

Cestování se žena nemusí vzdát ani v době těhotenství, je ale potřeba držet se jistých pravidel, a hlavně dobře uzavřít pojištění. Některé pojišťovny mají totiž ve svých pojištěních výluky pro těhotné a je tedy nutné si toto pohlídat.

Základní složkou cestovního pojištění pro kohokoliv, tedy i pro těhotné, by mělo být pojištění léčebných výloh. Jde o výdaje, které jsou spojené s případnou hospitalizací. U pojišťoven sledujte, jaké mají výše limitů, popřípadě volte krytí bez limitu.

Většina pojišťoven má ve svých výlukách uvedeno, že od 26. týdne nehradí náklady spojené s těhotenstvím, resp. s porodem. Záleží však opět na konkrétní pojišťovně.

Třeba pro Českou pojišťovnu je tato hranice důležitá. „Poté už ženu není možné kvůli vysokému riziku porodu v zahraničí pojistit. Cestující těhotné ženy bych ráda upozornila ještě na jednu věc důležitou věc. Dítě narozené v zahraničí není pojištěné a mohou tak nastat problémy s financováním zdravotní péče o něj, a to zvláště v zemích mimo Evropskou unii,“ upozorňuje Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Porod nikdo nepojistí

Benevolentnější je třeba Pojišťovna VZP a Kooperativa, ovšem jen do určité míry. „Co se týče těhotenství, to ve výlukách není – ve výlukách je však porod. Není zde tedy omezení do určitého týdne těhotenství – klienta může cestovat po celou dobu těhotenství, dojde-li však v průběhu pojištění k porodu, bohužel na tuto událost se pojištění nevztahuje,“ říká Kateřina Švajdlerová z PVZP.

„Vzniklé náklady za lékařské ošetření při neočekávaných akutních komplikacích v těhotenství uhradíme do 10 týdnů před předpokládaným datem porodu, pokud bylo nutné k odvrácení bezprostředního nebezpečí ohrožení života matky nebo plodu,“ říká Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Nelze také pojistit ženy, které jsou v rizikovém těhotenství.

Kam raději ne

Dále si dejte pozor na to, kam jedete. Některé destinace jsou pro těhotné rizikovější. Dostat v tomto období tzv. Faraonovu pomstu, by určitě bylo docela rizikové. Dále by nastávající matka měla zapomenout na země, kde jsou nutná speciální očkování. Některá z nich nejsou v těhotenství doporučována.

Podmínky leteckých společností

V případě, že poletíte, určitě si dopředu zjistěte přepravní podmínky letecké společnosti. „Každý dopravce má totiž specifická pravidla týkající se doby, kdy je pro těhotné ženy létání zcela bezpečné. Některé společnosti požadují po překročení určitého týdne těhotenství lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k přepravě,“ dodává Marek Orawski, zakladatel První klubové pojišťovny.

Poraďte se s lékařem

Přesto, že většina pojišťoven před uzavřením cestovního pojištění po těhotné ženě nevyžaduje potvrzení o zdravotním stavu, měla by se žena se svým lékařem o cestě poradit. Dlouhé sezení je zatěžující i pro člověka, který není v jiném stavu, natož pak pro těhotnou, která má sklony k otokům, bolestem zad, atd. Problémem by mohly být i bezpečnostní pásy. I těhotná by měla být připoutána během jízdy či letu, i když to může být nepohodlné.

Maximální doporučená délka cestování by ideálně neměla přesáhnout 5 až 6 hodin. Cestování po 30. týdnu těhotenství s sebou pak přináší i vyšší riziko předčasného porodu a lékaři běžně radí se mu vyhnout.