Ztracené zavazadlo: Nebojte se žádat o odškodné

...

... Zdroj: Shutterstock

...
2
Fotogalerie

Pokud se vám na letišti ztratí vaše zavazadlo, nebo jej dostanete se zpožděním či poškozené, určitě požadujte odškodné. Může se totiž vyšplhat až do výše 35 tisíc korun. Musíte ale dodržet jistá pravidla.

Tři týdny od ztráty zavazadla jde jenom o zpoždění

Pokud je vaše zavazadlo ztracené tři týdny, stále je to klasifikované jako zpoždění. V tomto případě vám dopravce musí proplatit náklady za nezbytné potřeby, bez který se po dobu zpoždění zavazadla neobejdete. „Zavazadlo musí dopravce doručit cestujícímu nejpozději do 21 dnů, poté už je považováno za ztracené. Už v této době má ale cestující nárok na proplacení nejnutnějších věcí, které si kvůli zpoždění kufru musel koupit,“ vysvětluje Eva Jurčíková ze společnosti Vaše nároky.cz.

Co jsou nezbytné potřeby?

Za tyto potřeby je považováno základní ošacení a hygienické potřeby. Nepočítejte ale s tím, že vám dopravce proplatí nákup v drahém butiku. „Jestliže by se však cestujícímu na služební cestě ztratilo zavazadlo s oblekem, který měl připraven na důležitou obchodní schůzku, mohl by být nárok na proplacení nového obleku oprávněný. Vždy záleží na konkrétních okolnostech,“ vysvětluje právník Petr Novák.

Celková částka za náhradu ale nesmí překročit částku 35 tisíc korun. Pokud ale bylo zpoždění zavazadla způsobenou něčím, co nemohl dopravce ovlivnit, nemusí vám proplatit nic. Aby byla šance odškodnění získat, musíte si schovat veškeré účtenky a do 21 dnů od doručení zavazadla poslat dopravci písemnou reklamaci a žádost o proplacení nákladů.

Zavazadlo je ztracené po 21 dnech

Po uplynutí tří týdnů je zavazadlo považováno za ztracené. V tuto chvíli máte nárok na finanční náhradu za samotné zavazadlo a obsah v něm. Musíte ale prokázat, že uvedené věci zavazadlo skutečně obsahovalo, a určit jejich hodnotu.

Ideálními důkazy tedy jsou fotografie zavazadla a zabalených věcí před odletem a dále účtenky od ztracených předmětů. Pokud je celková výše ztráty nad 35 tisíc korun, máte smůlu. 35 tisíc je limit. „Pokud cestující v zavazadle převáží například drahé potápěčské vybavení v hodnotě padesáti tisíc, je vhodné si jej proti ztrátě připojistit,“ radí právník.

Reklamace poškození do 7 dní

„Poškozené zavazadlo je potřeba reklamovat u dopravce do sedmi dní od příletu, doporučuji to ale udělat hned na letišti, cestující se tím vyhne problémům s prokazováním toho, že k poškození došlo skutečně během letu. Maximální kompenzace se pohybuje opět okolo 35 tisíc korun, záleží ale na konkrétním poškození,“ uzavírá Petr Novák.