Hledání práce v nouzovém stavu? Na úřad práce nemusíte osobně | E15.cz

Hledání práce v nouzovém stavu? Na úřad práce nemusíte osobně

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Řadě Čechů v současné době hrozí, že přijde o práci. Pro zařazení do evidence úřadu práce a zprostředkování zaměstnání, není nutné chodit na úřad osobně.

Zařazení do evidence – uchazeči o zaměstnání

Pokud člověk ztratí práci, je možné se nechat zařadit do evidence úřadu práce. Stane se tak uchazečem o zaměstnání a může požádat o podporu. K tomu bude potřebovat formuláře, které najde na stránkách MPSV. Formuláře následně vyplní a doručí na úřad. S vyplněnou žádostí není nutné chodit přímo na úřad – je možné ji poslat poštou, vložit do schránky umístěné při vstupu do budovy úřadu, ale také ji doručit prostřednictvím datové schránky či emailem.

„Zajištění dostupnosti služeb Úřadu práce ČR v online prostředí potvrzuje trend, kterým se Úřad práce ČR ubírá – omezení nutnosti osobní návštěvy jeho pracovišť, a tím pádem úspora času klientů i zaměstnanců úřadu. Mohou se pak více věnovat těm, kteří potřebují konkrétní rady,“ sděluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Co je potřeba k zařazení do evidence

Samozřejmostí je doklad totožnosti. Pokud jde o studenty, ti musí předložit doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání. Důležití je i případné potvrzení o ukončení zaměstnání, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění.

Pokud jde třeba o živnostníka, který ukončil podnikání, bude třeba potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění. A poslední možností je ukončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. V těchto případech bude nutné potvrzení o ukončené náhradní době.

Elektronický podpis není nutný

V případě, že formuláře pošle člověk emailem, není nutné, aby měl elektronický podpis. Bude ale třeba poslat sken s dokladovanou skutečností (například sken či fotografie žádosti s podpisem, sken/fotografie dokladu o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtového listu a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenčního listu důchodového pojištění apod.).

„Zašle-li klient touto cestou žádost, je třeba uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem,“ říká Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR.

Úřad práce nemůže do evidence o zaměstnání zařadit

  • osobu pracující v ČR nebo v zahraničí (pracovní nebo služební poměr), pokud její hrubý měsíční výdělek přesáhne polovinu minimální mzdy platné pro ČR,
  • OSVČ (osobu samostatně výdělečně činnou – podnikatele, živnostníka…),
  • studenta (pokud studuje v denním studiu a nezískal v posledních dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců),
  • rodiče na mateřské dovolené (pobírajícího peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu),
  • osobu, která je ze zdravotních důvodů uznána jako dočasně neschopná práce, osobu, která je plně invalidní a není schopna vykonávat práci za zcela mimořádných podmínek (3. stupeň invalidity),
  • osobu vykonávající trest odnětí svobody.

Zájemci o zaměstnání

Lidé, kteří jsou například ještě studenty, nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, mohou požádat o zařazení mezi zájemce o zaměstnání. „Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem požádá kterékoli kontaktní pracoviště ÚP ČR bez ohledu na trvalé bydliště o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci,“ vysvětluje Kateřina Beránková. I v tomto případě nemusíte žádost podávat osobně.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka