I onkologičtí pacienti mají právo na životní pojištění. A také ho dostanou

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

ilustrační foto
Ilustrační foto
Nemocenská
4
Fotogalerie

U pojištění závažných onemocnění nabízejí pojišťovny obvykle krytí rizik na nespočet nemocí. Prakticky se ale veškerá plnění pojistných událostí, a to zhruba v 95 procentech případů, točí kolem tří nemocí. A sice rakoviny, infarktu a cévní mozkové příhody neboli mrtvice.

A změna trendu se nečeká. Podle dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) u nás pacientů s nově zjištěným zhoubným novotvarem každoročně přibývá. V roce 2018 bylo dle ÚZIS v ČR nově diagnostikováno 87 361 onemocnění, což je 822,1 na 100 tisíc osob. Přitom incidence těchto onemocnění je dlouhodobě mírně vyšší v populaci mužů než v populaci žen. V témže roce v Česku na zhoubný nádor zemřelo více než 27 600 lidí. Rakovina je tak v Česku dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí. A to po kardiovaskulárních chorobách.

Pojišťovny onkologické pacienty pojistí

I proto v Česku rok od roku u pojištění závažných nemocí roste zájem právě o pojištění onkologických nemocí. Přitom už dávno neplatí, že by prodělané onkologické onemocnění lidem zavíralo dveře k pojištění rizik závažných nemocí, mezi které patří i rakovina.

„Co se týče pojištění rakoviny, tak v České republice je přístup k pacientům, kteří prodělali nějaké onkologické onemocnění, u velké části pojišťoven velice racionální,“ říká k nabídce pojištění pro klienty po rakovině ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Podle něj pojišťovna běžně pojistí i pacienty po onkologické léčbě, pokud nedošlo k následné chemoterapii nebo radioterapii. Šlo tedy o prosté odstranění nádoru a současně je u pacientů po jednoleté kontrole vše v pořádku. Pokud u pacienta dojde k následnému doléčení pomocí zmiňované chemoterapie, pak se hranice pojistitelnosti pohybuje kolem pěti let od ukončení léčby.

„U velké části pojišťoven je přístup správný,“ hodnotí situaci Martin Švec s tím, že většinu takových případů konzultují pojišťovny s odbornými lékaři z onkologie.

Dodává, že záleží i na samotném umístění nádoru a možnosti jeho včasného odhalení. Podle něj je dnes u nejčastějších nádorů, jako jsou karcinom prsu, kolorekta nebo varlat, léčba v Česku na velmi vysoké úrovni.

„I proto klienty relativně brzy po ukončení léčby pojistíme. Nejpozději po pěti letech, ale rozhodně to není tak jako dříve, že by pacient po rakovině byl nepojistitelný,“ potvrzuje Martin Švec. 

Pojistných událostí z pojištění rakoviny přibývá

„Epidemii“ rakoviny v posledních letech potvrzují i rostoucí počty pojistných událostí z pojištění rakoviny. To je ale jen zčásti dané častějším výskytem onkologických nemocí. Významnou roli v tom sehrává i stále včasnější diagnostika. Konkrétně plošné screeningy, které lidem zdravotní systém nabízí v pravidelných intervalech a pojištěncům zcela zdarma. Právě díky nim se na zhoubné nádory přichází včas, čímž se zkracuje i doba léčby. Byť kvůli covidu a odložené péči v posledních měsících došlo k určitým zdržením.

„Lidé rakovinu zjistili daleko později, než kdyby péče zůstala kontinuálně zachována a nepřišel covid,“ potvrzuje Martin Švec.

Další problém, který v souvislosti s covidovou pandemií zmiňuje, je, že spoustu klientů zůstalo a stále ještě zůstává nevyšetřených. To znamená, že u sebe o nějakém zdravotním problému vědí, ale k lékaři se dosud nedostali. Pojišťovna je proto nemůže pojistit do doby, než u nich lékař stanoví, respektive vyloučí nějaký zdravotní problém. Což je férové pro obě strany. Vyšší zdravotní rizika totiž značí i vyšší riziko pojistné události pro pojišťovnu a současně zvyšují cenu pojistného pro klienta.

Martin Švec ale i tak tvrdí, že jeho pojišťovna dokáže v podstatě pro každého klienta stanovit cenu pojištění s ohledem na rizika. A dokonce mají i několik málo klientů, kteří přistoupili i na přirážku mezi 500 a 1000 procenty. Pro většinu klientů je ale, dle jeho slov, takové pojištění neadekvátní. Je prostě příliš drahé. Řešení se nabízí v uplatnění výluk z pojištění, na které ale pojišťovna Simplea, jak říká Martin Švec, nesází. Pokud se totiž přistupuje k výlukám určitých nemocí, obvykle tím dojde k takové úpravě smlouvy, že toho v ní klientovi příliš nezůstane.