Pohled Zlaté koruny: Místo „Životka“ širší a přesnější Pojištění osob   | e15.cz

Pohled Zlaté koruny: Místo „Životka“ širší a přesnější Pojištění osob  

Martin Podávka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Máme-li probrat „životní pojištění“, jak těmto finančním produktům stále říká většina veřejnosti, musíme hned zkraje upozornit na důležitou změnu samotného názvu, za nímž je obsah sice podobný, ale přesto v mnohém jiný. Na trhu jsou už produkty, které klientům naplňují jejich potřeby, avšak nejedná se (dle zákona) o životní pojištění, ale o pojištění úrazu a nemoci. Proto se u pojišťoven i poradců nyní setkáváme s názvem Pojištění osob.

Co je dále důležité, a měl by o tom vědět každý, kdo o pojistce z této „kategorie“ uvažuje, je fakt, že žádný jiný druh pojištění aktuálně nenabízí tak široký výběr a počet inovací jako pojištění osob, ať již dospělých nebo dětí. Současné množství nicméně není jednoznačná výhra a spíš zájemcům ještě víc znesnadňuje výběr toho nejsprávnějšího pojistného produktu pro jejich individuální životní situaci. Proto tzv. „vědět, která v tomto oboru bije,“ je pro dobrou volbu pojistky klíčové.

Víc, než jste čekali  

Analytik životního pojištění Dušan Šídlo nedávno sestavil první kompletní přehled všech pojištění osob pro dospělé, které jsou nebo budou nabízeny v roce 2022. V seznamu najdeme neuvěřitelných 53 nabízených produktů od 14 pojišťoven! Žádný jiný finanční produkt nemá tak širokou nabídku. Běžný stav je, že pojišťovna nabízí buď právě jeden produkt pojištění osob bez investování, nebo dvojici produktů, jeden „s“ a druhý „bez“ investování.

Šídlův seznam odpovídá i na to, proč je nyní počet produktů tak absurdně vysoký. Hlavní důvody jsou dva: některé pojišťovny nabízí současně starší i novější verzi pojištění a druhým důvodem je vytvoření speciální zvýhodněné varianty produktu, kterou může nabízet jen omezená skupina poradců. Ostatní zprostředkovatelé nabízí standardní produkt, který je v některých parametrech méně výhodný.

Mnoho produktů, ale jen 3 základní druhy pojištění  

Všechny nabízené produkty lze rozdělit do 3 skupin. V nejpočetnější a spotřebiteli nejvíce žádané skupině najdeme 29 produktů bez investiční či kapitálové složky. Což rezonuje s tím, co si již dávno klienti uvědomili - že pojištění není „chvíli na úraz a chvíli na spoření“. Navíc, pro tvorbu kapitálové rezervy existují mnohem výhodnější produkty, například investice do podílových fondů nebo penzijní spoření…

V druhé skupině najdeme „férové“ investiční pojištění - celkem jich napočítáme 15. Je vhodné pro klienty, kteří chtějí využít daňové odpočty spojené se životním pojištěním. Základním znakem je investiční složka, zcela oddělená od pojistné složky a poplatky spojené s investicí nižší než 5 procent. Při této nákladovosti zůstane část daňových úspor klientovi, vyšší poplatky by vratku daně “požraly“.

Poslední skupinu stále tvoří pojistní „dinosauři“. Jde o vymírající produkty, které obtížně splňují současné přísné požadavky na srozumitelnost, jednoduchost a nízké poplatky. Většina pojišťoven již jejich nabídku ukončila, a tak na trhu najdeme už pouze 9 takovýchto produktů. Výjimkou v této skupině nejsou ani obrovské poplatky, až 45 procent z celkově zaplacených plateb v prvních pěti letech trvání pojištění.

Kompletní = 7 základních složek  

Klesající zájem o investiční produkty pomohl rozvoji základního smyslu pojištění, tedy finanční ochraně pro případ nenadálých situací. Nyní existuje 7 základních složek pojištění: pro případ smrti, invalidity, trvalých následků úrazu, závažných nemocí, pracovní neschopnosti, tělesného poškození úrazem a hospitalizace. Nejvíce změn v produktech a jejich nastavení se týká invalidity, závažných nemocí a úrazu.

Invalidita: druhý stupeň dohání třetí  

Již v minulých letech se ukázalo, že pojištění invalidity patří (společně s pojištěním pro případ smrti) k nejdůležitějším částem pojistné ochrany. Základem každé smlouvy tak je dostatečná pojistná částka pro invaliditu 3. stupně (pokles schopnosti výdělečné činnosti o více než 70 procent) a 2. stupně (pokles schopnosti výdělečné činnosti o 50 až 69 procent). I z cenových důvodů má většina klientů nastavenu pojistnou částku pro druhý stupeň nižší než pro třetí. Ukazuje se však, že získat se závažným omezením kvalifikovanou a dobře placenou práci je obtížné, a proto i pro 2. stupeň by měl každý mít nastavenu částku ve stejné výši jako pro 3. stupeň.

Pojištění nikoli nemocí, ale jejich vážných následků

V pojištění závažných nemocí vyplatí pojišťovna klientovi sjednanou pojistnou částku v okamžiku, kdy mu je diagnostikována vážná nemoc, přesně popsaná v podmínkách pojištění. Mnoho klientů se domnívá, že čím více nemocí „v seznamu“ pojistky je, tím se jedná o lepší produkt. Ve skutečnosti naprostou většinu pojistného plnění tvoří pouze 3 nemoci, které ohrožují Čechy nejvíc. Jde o infarkt, mrtvici a rakovinu. Záleží tak mnohem více na rozsahu a kvalitě pojistné definice těchto tří diagnóz, než na počtu těch zbývajících.

Nepsaný souboj pojišťoven o produkt s co nejvíce pojištěnými nemocemi pomalu končí díky novince, kterou najdeme už u několika produktů. Jedná se o pojištění nikoliv nemocí, ale jejich závažných následků. Pojišťovny vyplatí peníze za každou vážnou nemoc, důležité je pouze, zda způsobila závažný následek uvedený v podmínkách pojištění. Díky tomu je pojištěno ne 20, 30 nebo 40 diagnóz, ale prakticky nekonečně nemocí, rozhoduje pouze jejich následek.

Úraz: kdo rychle dává, dvakrát dává  

Změnou prochází v Česku i oblíbené úrazové pojištění, známé jako „pojištění denního odškodného úrazu“. Ve své původní verzi musel klient například při zlomené ruce čekat na ukončení léčby a teprve pak mu byly vyplaceny peníze za každý den léčení. Druhou nedokonalostí je právě vyjádření výše vyplácené částky pomocí počtu dnů. Ve skutečnosti pojišťovny pomocí tabulek v podmínkách pojištění „stropují“ maximální dobu léčby pro jednotlivé druhy úrazu, a i kdyby bylo léčení konkrétního klienta delší, více peněz nedostane.

Oba uvedené nedostatky napravuje nová verze úrazového pojištění. Místo názvu Denní odškodné se lze setkat s označeními „Tělesné poškození“ nebo konkrétnějším „Zlomeniny a popáleniny“. Žádné dny léčby se již nesledují, v pojistných tabulkách má každý úraz své ocenění od 1 do 100 procent dle závažnosti. Jakmile k úrazu dojde, pojišťovně stačí zaslat pouze první zprávu se stanovením diagnózy a peníze dostane klient vyplaceny většinou do druhého pracovního dne.

Jedna pro všechny nebo jedna pro každého?  

Přestože většina smluv se i v minulých letech týkala jedné pojištěné osoby, u části sjednaných smluv bylo v rámci jedné smlouvy pojištěno více lidí, například oba rodiče a jejich děti. Rodinné smlouvy ale naráží v průběhu trvání pojištění na mnoho problémů. Exekuce jednoho z pojištěných, rozvod či rozchod partnerů nebo dokonce smrt hlavního pojištěnce znamená problém pro další pojištěné. Poslední ránu rodinným smlouvám zasadila nemožnost jednoduchého sjednání pojištění on-line, kdy místo podpisu stačí zaplatit první platbu. Tento postup je těžko realizovatelný pro rodinné smlouvy, a tak čím dál více klientů i poradců upřednostňuje jednoduchou rovnici: jedna smlouva = jedna pojištěná osoba.

Digitalizace a srovnávače cenu pojištění sníží  

Největší revoluce mezi změnami, kterými prochází bývalé „životko“, se odehrává v ceně pojištění osob. Poradci dosud neměli nástroje, kterými by pro svého klienta spočítali nabídku pojištění třeba pro 10 pojišťoven najednou. Zatímco u pojištění aut dokážou srovnat nabídku všech pojišťoven „na kliknutí“ již několik let, což mimochodem patří k důvodům, proč povinné ručení a havarijní pojištění nezdražuje stejně rychle, jako roste inflace.

V případě pojištění osob musí poradci používat jednotlivé kalkulačky pojišťoven a do každé znovu a znovu zadávají stejné údaje. Dochází tak k tomu, že i když je na trhu nabídka produktů od 14 pojišťoven, cena je spočítána nejčastěji pro 2 nebo 3 vybrané společnosti. Nově však nyní poradci dostávají do ruky stejně efektivní nástroje, jako mají u pojištění aut. Pouze jednou zadají požadovaný rozsah pojištění a na kliknutí získají nabídku 5 a více pojišťoven.

Je zřejmé, že díky zdvojnásobení počtu nabídek dokážou výrazně snížit cenu pojištění pro většinu klientů. Každá pojišťovna používá mnoho různých parametrů a algoritmů výpočtu, a tak není možné dopředu říct, která pojišťovna bude pro daný typ klienta nejvýhodnější. Rozdíly v ceně dosahují i desítky procent a digitalizace procesu sjednání dokáže klientům díky kalkulaci více nabídek ušetřit mnoho peněz.

Autor je člen Finanční akademie Zlaté koruny, spoluzakladatel pojišťovny Pillow, pravidelný autor portálů o pojištění a poradci-sobě

Zlatá koruna již 20 let pořádá soutěž finančních produktů, které hodnotí téměř 400 členná nezávislá Finanční akademie, organizuje odborná ekonomická a finanční fóra, provozuje finanční portál se srovnávačem www.zlatakoruna.info a rádce www.penizevrousce.cz.

Zlata koruna E15 pro webAutor: E15

Autor: Martin Podávka

Mzdová kalkulačka