Jak správně pojistit dítě. Která rizika jsou užitečná, co je spíše marketing?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Anna Samoylova

Ilustrační foto
2
Fotogalerie

Před úvahou o vlastní pojistce pro dítě musí stát úvaha o tom, jak jsou pojištěni sami rodiče. Tedy, mají-li sami ochráněný příjem pro případ, že by kvůli zdravotním problémům v rodině došlo k jeho poklesu. Na prvním místě je tedy kvalitní pojištění rodičů. To je mnohdy důležitější než pojistka dítěte. Proč?

Protože, onemocní-li dítě, bude to rodič, který nebude moci chodit do práce, bude na ošetřovném a bude mít nižší příjem. A praxe ukazuje i na případy, kdy rodič musí v práci skončit. Rozhodne-li se rodič k následnému pojištění dítěte, jenom láska k dítěti nestačí, musí přemýšlet. Musí vědět, proč dítě vlastně pojišťuje a jaká jsou hlavní rizika.

Trvalé následky úrazu

Na rozdíl od dospělých je u dětí riziko úrazu zastoupeno výrazně více, a dává tedy smysl dítě pro případ tohoto rizika pojistit. U tohoto rizika se v pojistné smlouvě sjednává základní pojistná částka, která je potom navyšována (progrese). V praxi to znamená, že čím se jedná o vážnější úraz s vážnějšími trvalými následky, tím se vypočítává pojistné plnění z vyššího základu.

„Maximální plnění potom může být třeba 10násobek základní pojistné částky. Základní minimální pojistná částka by měla být alespoň jeden milion korun. Je potřeba si uvědomit, že děti mají celý život před sebou a výrazné zdravotní omezení může trvat po zbytek jejich života (desítky let), proto je nutné, aby pojistná částka byla odpovídající,“ říká Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

Vážné onemocnění

Diagnóza vážné nemoci (rakovina, náhlé selhání důležitých životních orgánů, vzácné nemoci), to vše je součástí životů mnoha českých rodičů. Mnohdy nebojují jenom s nemocí, ale až příliš často i s finančními problémy, které jim právě kvůli nemoci vznikly. Což ostatně platí i pro mnoho dospělých pacientů. Proto riziko vážné nemoci je nutné pojistit jak u dětí, tak dospělých. Na rozdíl od jiných zemí ale tuzemské komerční pojišťovny pro toto riziko uvádějí většinou seznam diagnóz, na které se pojištění vztahuje. Často bývá problém se v nich zorientovat, ale obecně platí, že rozsah pojištění by rodiče měli volit vždy co nejširší.

„Pojistnou částku je třeba volit přiměřeně k finančním možnostem, ale minimálně vždy na úrovni jednoho násobku ročního příjmu rodiče. Ideálně výrazně více,“ radí Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea.

Trvalá invalidita

Děti se sice nemohou stát formálně invalidními, ale mohou kvůli svému handicapu získat závislost na jiné osobě. A stejně jako u dospělých platí, že příčinou změny zdravotního stavu bývá mnohem častěji vážná nemoc než úraz.

„Zde je třeba přesně ladit pojištění jak pro závažné onemocnění, tak pro invaliditu. I zde se ale jedná o klíčové riziko, které je časově neohraničené, a má tedy výrazný finanční dopad na domácnost. Rodič v takovém případě musí mnohdy opustit svoji práci a stará se o dítě,“ vysvětluje Lukáš Urbánek. A nejde jen o rodiče, ale i o děti. Plnění ze strany pojišťovny jim může významně pomáhat zvládat i dospělý život, jenž jim komplikuje jejich invalidita.

Doplňková pojištění u pojištění dítěte

Pojišťovny nabízejí krytí i dalších rizik. Je to ošetřovné, které je důležité u těch domácností, kde nejsou žádné finanční rezervy. Většinou lze sjednat pojistnou částku ve výši 100 – 500 korun/den. U tohoto pojištění je třeba počítat se spoluúčastí v podobě čekací doby. V praxi to bude třeba znamenat, že pojištění začne fungovat až od 29. dne. Není to tedy pojištění pro případ běžného nachlazení, ale pro případ již vážnějších zdravotních komplikací.

Dále je to denní odškodné pro případ úrazu, vůbec nejoblíbenější riziko u tuzemských rodičů, které jim ale pojistku jen zdražuje a ubírá tak na případném plnění u vážných rizik. Na druhou stranu, proč ne, jsou-li správně pojištěna vážná rizika. Zde se, stejně jako u ošetřovného, jedná o denní dávku za léčení úrazu. Seznam úrazů a maximální počet dnů pro nárok na pojistné plnění bývá vymezen v pojistných podmínkách. I u pojištění denního odškodného je nutné počítat s čekací lhůtou. Pojišťovna bude sice vyplácet pojistné plnění od 1. dne, ale pouze u úrazů, jejichž léčení trvá zpravidla alespoň sedm dní. Pojistná částka by měla ideálně odpovídat propadu příjmu rodiče, který se bude o dítě v případě úrazu starat.

Co už je hlavně marketing

Existují i pojištění, která jsou spíše marketingovým trikem než smysluplnou ochranou příjmu. Sem patří například pojištění hospitalizace. Odborníci jej nedoporučují, protože vícenáklady s touto událostí již pokryje pojištění z ošetřovného nebo denních dávek za léčení úrazu. Hospitalizace je pouze podmnožinou těchto rizik. Její sjednání společně s výše popsanými riziky tedy již nedává smysl a celé pojištění akorát prodražuje.

Dalším nesmyslným připojištěním, které jen vytahuje peníze z kapsy, je podle odborníků pojištění hospitalizace následkem úrazu. Jedná se o podmnožinu rizika hospitalizace. Přitom bohužel není nic výjimečného, že jsou obě rizika sjednána v pojistné smlouvě současně. To znamená, že v takovém případě si někdo platí za riziko hospitalizace následkem úrazu 2×.

A do třetice. Velmi oblíbené je i pojištění spojené s autonehodou, ale podle odborníků statisticky oproti vážným nemocem jen málo významné, respektive nevýznamné.