Jak vypovědět pojistnou smlouvu? Šest týdnů před výročím, při zdražování či nespokojenosti | E15.cz

Jak vypovědět pojistnou smlouvu? Šest týdnů před výročím, při zdražování či nespokojenosti

5 nejčastějších pojišťoven, kdy nechtějí vyplatit peníze
5 nejčastějších pojišťoven, kdy nechtějí vyplatit peníze
• 
ZDROJ: Profimedia

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Potřebujete z důvodu nespokojenosti či lepší nabídky zrušit pojistku? Pak vězte, že při výpovědije samozřejmě nutné dostát smluvním podmínkám. Podívejte se, kdy a jaké kroky podniknout, abyste ušetřili a změna se vám vyplatila.

Možná budete překvapeni, že rozvázat smlouvu s pojišťovnou není jen tak. „Lze ji vypovědět jen v určitém období a za podmínek vyplývajících ze smlouvy či zákona o pojistných smlouvách. Nejvhodnější chvílí je konec pojistného období čili tzv. výročí smlouvy, jehož datum najde každý ve své smlouvě. V případě, že se rozhodne pro předčasné ukončení, musí být pojišťovně písemná výpověď doručena nejpozději šest týdnů před tímto termínem,“ uvádí Pavel Kuhn, ředitel online pojistné služby DOK.

Do dvou měsíců

Pokud ale uzavřete pojištění a následně si to rozmyslíte, je možné od smlouvy odstoupit, resp. ji vypovědět do 2 měsíců od jejího uzavření. „Pakliže se pro ukončení v této lhůtě rozhodnete, počítejte s tím, že pojišťovně vzniká nárok na odpovídající část pojistného,“ upozorňuje Pavel Kuhn.

V případě, kdy rušíte pojištění s tím, že si chcete uzavřít nové pojištění jinde, je třeba ale uvážit to, že pro pojištění nemocí vám začnou znovu běžet čekací doby, což znamená, že nemoci vzniklé po určitou dobu od počátku pojištění nejsou pojištěním kryty. Také při uzavírání nové smlouvy bude nově zkoumán váš zdravotní stav.

Při zdražování

Také zdražení pojistného, o němž pojišťovna musí vždy písemně informovat alespoň dva měsíce před začátkem platnosti, je příležitostí k vypovězení smlouvy. „Zdražení může činit pár desítek či stovek korun ročně, které pojištěnec zprvu téměř nepocítí. Pojišťovny však mění své tarify pravidelně, takže po pár letech může rozdíl v ceně představovat i několik tisíc, což už může být pro klienta nevýhodné. Jednoznačně se proto vyplatí sledovat aktuální nabídku na trhu,“ říká Pavel Kuhn.

Například u povinného ručení lze smlouvu zrušit kromě výše zmíněných situací při prodeji či krádeži vozu.

Jak vysoké bude odkupné?

Ze životního pojištění, kde je i investiční složka, bude samozřejmě vyplaceno i odkupné. Výše záleží na konkrétní smlouvě a na tom, před kolika lety byla uzavřena. U těch starších jsou počáteční poplatky jedno až dvě roční pojistné. Poplatek za předčasné ukončení může být okolo 2 procent z hodnoty rezervy, 98 procent rezervy poté bude vyplaceno. jako odkupné. O odkupné může klient požádat až po dvou letech trvání smlouvy. Záleží však na typu smlouvy.

„Na smlouvě, kde má klient sjednáno více rizik a nebylo v prvních letech trvání pojištění zaplaceno mimořádné pojistné, nárok na odkupné vzniká zhruba po třech až čtyřech letech trvání pojištění, podle sjednané délky trvání pojištění. Podmínkou vzniku nároku na odkupné je kladná hodnota účtu k pojistné smlouvě, od které se odečítají neuhrazené poplatky za počáteční a průběžné náklady a poplatky dle platného sazebníku poplatků k jednotlivému produktu,“ vysvětluje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Mějte také na paměti, že v případě, že jste měli pojištění založené jako zajištění na stáří a zároveň čerpáte daňové zvýhodnění, budete muset daňové úlevy zpětně doplatit.

Místo zrušení změna podmínek

Pokud vám skladba rizik pojistné smlouvy nevyhovuje, není třeba hned přistupovat k tak razantnímu kroku, jakým je zrušení pojištění. Většina smluv je tak variabilních, že v průběhu trvání je možné rozsah rizik měnit. Neplatí to však stoprocentně ve všech případech. Proto je užitečné zajímat se předem o pojistné podmínky smlouvy.

 

Případy, kdy lze vypovědět pojistnou smlouvu:

  • Nejpozději 14 dní v případě uzavření smlouvy na dálku
  • Nejpozději 1 měsíc od oznámení o změně výše pojistného
  • Nejpozději 2 měsíce od uzavření nové smlouvy
  • Nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy
  • V případě nespokojenosti s řešením pojistné události, a to nejpozději 3 měsíce od nahlášení pojistné události
Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka