Manželská smlouva ochrání i před dluhy | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Manželská smlouva ochrání i před dluhy

ror

Téměř padesát procent manželství končí podle statistiků rozvodem. Proto je vhodné si do budoucna některé věci pojistit a ochránit se. K tomu slouží předmanželská, respektive manželská smlouva.

České právo pojem předmanželská smlouva nezná. Mezi společné jmění manželů patří vše, co jeden či oba manželé společně během manželství získají, věci movité i nemovité. Výjimkou jsou věci získané darem, dědictvím nebo v restituci.

Prvním společným vlastnictvím jsou tedy svatební dary. Pravidlo sdílení majetku ovšem platí i pro dluhy. V manželské smlouvě lze společný majetek zúžit. Například si určit, že dům a jeho vybavení budou spadat do společného vlastnictví, auto naopak bude jen manžela a chata zase manželky.

Manželé si také mohou například určit, jakou část domu spoluvlastní manželka a jakou manžel. A nemusí být vše děleno přesně napůl. Může jít třeba o tři čtvrtiny versus jedna čtvrtina. Smlouvu lze také uzavřít kdykoli během manželství.

Případ od notáře

Snoubenci navštívili notáře s požadavkem, aby si mohli stanovit režim oddělených jmění. Snoubenka má dobrou práci s vysokým výdělkem, snoubenec je začínající podnikatel, který často vstupuje do rizikových obchodních vztahů. V jejich případě manželská smlouva ochrání zejména snoubenku a její příjmy, o které by mohla při neúspěšném podnikání budoucího manžela přijít. Uzavření smlouvy přitom manželům nebrání, aby majetek nabyli do podílového spoluvlastnictví, musejí si však u něho stanovit podíly, v nichž jim bude majetek náležet.

Autor: ror
 

Mzdová kalkulačka