Změna dodavatele: Dejte si pozor na smlouvu, fixaci i černý odběr | E15.cz

Měníte dodavatele? Dejte si pozor na smlouvu, fixaci i černý odběr

Jana Poncarová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Změnou dodavatele elektřiny nebo zemního plynu můžete ušetřit i tisícovky ročně. Ne vždy ale k úspoře vede snadná cesta. Když se pro změnu dodavatele rozhodnete, mějte se na pozoru, ať nespadnete do černého odběru nebo chyby v nové smlouvě.

Už jedenáct let má Česká republika liberalizovaný trh s elektřinou a plynem. Každá domácnost nebo firma se tak může svobodně rozhodnout, od jakého dodavatele bude energie odebírat. Podle odborníků ale Češi nemění dodavatele energií překotně a v tak velké míře, jak se očekávalo. Například v roce 2016 přešlo k jiné energetické společnosti zhruba 560 tisíc domácností a firem.

Ačkoli mají spotřebitelé právo změnit dodavatele elektřiny nebo zemního plynu zdarma a kdykoli jim to smluvní podmínky dovolí, ne vždy jde přechod k novému dodavateli hladce. Mohou za to především smluvní fixace cen, zlevňování energií, ale i lhostejnost odběratelů nebo komplikace při výpovědi původních smluv.

Pozor na chyby v nové smlouvě

Samotný proces změny dodavatele, tedy přepsání odběrného místa z jednoho dodavatele na druhého, by měl trvat přibližně jeden měsíc. „Řada spotřebitelů si však v okamžiku, kdy podepisuje dokumentaci nutnou ke změně dodavatele, neuvědomuje případné překážky. Třeba to, že jejich stávající smlouva o dodávkách energií buď nejde vypovědět vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty, jelikož byla sjednána na určité období, které ještě neskončilo,“ upozorňuje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Někdy mohou změny dodavatele pozastavit i takové drobnosti, jako je špatně uvedené číslo popisné v nové smlouvě. Stávající dodavatel chybu bere jako záminku, aby odběratele „nemusel pustit“ a převod se tak značně komplikuje. Někdy hladkému průběhu změny dodavatele brání i další drobné chyby. „Setkali jsme se s případy, kdy se musel celý proces změny dodavatele znovu zahájit, protože žádost o změnu nebyla přijata kvůli chybné diakritice ve jméně,“ dodává Lukáš Zelený. Jindy je problémem skutečnost, že o změnu dodavatele žádá jiná osoba, než na kterou je odběrné místo psáno. Dochází i k situacím, kdy je smlouva vedena na zesnulého člena domácnosti. Za těchto okolností je přitom nutné žádat o takzvaný přepis odběrného místa na jinou osobu. A ten lze spojit rovnou i se změnou dodavatele.

Čtěte podmínky, s nimiž se pojí sleva

Někteří dodavatelé, když se k nim dostanou informace o tom, že od nich chce spotřebitel odejít, zasílají takzvané retenční nabídky. Snaží se tedy nabídku nového dodavatele cenově přebít a zákazníka si udržet. Nabízená lepší cena se ovšem může pojit se smlouvou na dobu určitou, proto byste si měli dobře projít obchodní a smluvní podmínky. „Měli byste také zvážit, zda se stávajícímu dodavateli chcete uvázat ke smlouvě na dobu určitou. Obecně doporučujeme, aby si spotřebitelé nesjednávali smlouvu na dobu určitou v délce přesahující jeden rok,“ dodává Lukáš Zelený.

Dlouhodobá fixace ceny elektřiny nebo zemního plynu totiž nemusí být výhodná. Ukazuje to neustálý pohyb cen energií na energetických burzách, které především v několika předchozích letech vykazovaly spíše klesající tendenci. Domácnosti nebo firmy s fixovanými cenami proto prodělaly. Navíc na trhu se stále objevují nové nabídky a nové společnosti, takže pokud jste u dodavatele upsáni na více let, znamená to, že nemůžete se svojí cenou příliš hýbat.

A potom je tady ještě jedno riziko spojené se smlouvami na dobu určitou. Často není možné ze smluvních nebo obchodních podmínek vyčíst, kdy smlouva končí. Spotřebitelé přitom mají podle energetického zákona právo při změně dodavatele na pravdivé a úplné informace o své smlouvě.

Riziko černého odběru

Nepříjemnou, i když spíše výjimečnou potíží může být situace, kdy nedojde ke změně dodavatele a zároveň skončí i smlouva s původním dodavatelem. „Pokud spotřebitel odebírá energie bez smlouvy, jedná se o takzvaný černý odběr. Spotřebitel pak může v důsledku černého odběru zaplatit mnohonásobně více než za skutečně odebranou energii,“ upozorňuje Lukáš Zelený. Když se spotřebitel v rámci změny dodavatele octne v černém odběru, je nutné vždy zjistit, kdo z dodavatelů případně při změně dodavatele pochybil.

Autor: Jana Poncarová

Mzdová kalkulačka