Mimořádná okamžitá pomoc: Kdy na ni máte nárok? | E15.cz

Mimořádná okamžitá pomoc: Kdy na ni máte nárok?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pokud vás postihne neštěstí v podobě povodní, požáru, nemáte peníze na jídlo, léky a podobné situace, můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Kde o ni žádat? Jaká je její výše a v jakých situacích bude vyplacena?

Mimořádná okamžitá pomoc je sociální dávka, která je jednorázová (na rozdíl od ostatních dávek hmotné nouze – příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení). Její výše se odvíjí od konkrétní životní situace, dávka není automatická. Dávka je určena pro občany v hmotné nouzi k řešení obtížných životních situací. Dostat můžete až 15násobek životního minima, tj. 51 150 korun.

Podívejme se na situace, ve kterých je dávka poskytována

Živelné pohromy

Jednou ze situací, kdy je možné o dávku žádat, jsou pochopitelně živelné pohromy jako povodně, požár a další. V tomto případě vám může být poskytnuta dávka až do 15násobku životního minima, což je tedy v tuto chvíli až 51 150 korun.

Nemám na osobní doklady

Pokud se stane, že někdo přijde o osobní doklady, nebo mu prošla jejich platnost a nemá finance na vyřízení nových, také může požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. V tomto případě bude poskytnuta dávka do výše výdaje spojeného s vyřízením dokladů. To samé platí v případě, že nemáte prostředky na doklady potřebné k zaměstnání či duplikát rodného listu.

Není v čem prát a v čem uchovat jídlo

Jestliže se vám rozbije pračka či lednička, respektive nezbytné vybavení domácnosti, také se můžete pokusit obrátit na úřad práce. Pokud vám bude dávka uznána a vy pořídíte pračku za 10 tisíc korun, bude vám poskytnuta náhrada maximálně do této částky. Maximální možná částka při součtu nezbytného vybavení je ale 34 100 korun ročně. Jde o desetinásobek životního minima.

Vzdělávání a kroužky

Pokud máte nezaopatřené dítě, můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc v souvislosti s jeho vzděláváním, kroužky a jinou činností se vzděláváním spojenou. Roční částka může být opět maximálně do desetinásobku životního minima, tj. 34 100 korun.

Tuto dávku mohou čerpat i rodiče, kteří mají dítě v dětském domově a nemají prostředky na dopravu za svými dětmi.

Sociální vyloučení

V tomto případě je typická situace, kdy je propuštěn vězeň z výkonu trestu a je naprosto bez prostředků a nemá nikoho, kdo by mu v začátcích pomohl. To samé platí i o mladých, kteří opouštějí brány dětského domova. Dávka je v těchto případech poskytována do výše 1000 korun, může však být během roku poskytována opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 korun.

Hrozí-li újma na zdraví

V případě, že nemáte na základní potraviny nebo hygienické potřeby, léky, případně nutné oblečení, i tehdy se můžete obrátit o pomoc na stát. Pokud vám jde o zdraví, mohou vám úředníci tuto dávku schválit i v případě, že nejste v hmotné nouzi. Nesmíte ale čerpat žádné další dávky hmotné nouze a musí vám jít o zdraví.

Jestliže úředníci pojmou podezření, že by peníze za tuto dávku žadatel utratil za cigarety, alkohol či jiné věci, na které není určena, mohou pětatřicet až pětašedesát procent dávky vyplatit v poukázkách.

Jak a kde žádat

O mimořádnou okamžitou pomoc musíte žádat na Úřadu práce v místě vašeho bydliště. Bude potřeba vyplnit formuláře se žádostí. Ty vám vydají na úřadu práce nebo si je můžete vytisknout z portálu MPSV. Připravte se na to, že budete vysvětlovat, jaká nenadálá situace vás postihla, o jakou částku žádáte a na co. Nutný bude pochopitelně i občanský průkaz.

Mimořádná okamžitá pomoc by měla být poskytnuta neprodleně, v některých případech i zpětně. Pokud vám žádost zamítnou, musí být jasně udán důvod, proč tomu tak bylo.

Částky životního minima a existenčního minima

Životní minimum částky
Jednotlivec 3410 korun
První osoba v domácnosti 3140 korun
Druhá a další osoba v domácnosti,
která není nezaopatřeným dítětem
2830 korun
Dítě do 6 let 1740 korun
Dítě od 6 do 15 let 2140 korun
Dítě od 15 do 26 let 2450 korun
Existenční minimum 2200 korun
Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka