Nechcete po rozvodu zchudnout? Uzavřete předmanželskou smlouvu | E15.cz

Nechcete po rozvodu zchudnout? Uzavřete předmanželskou smlouvu

...
...
• 
ZDROJ: istock.com

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Při cestě k oltáři, na rozvod pomyslí málokdo. Statistiky ale hovoří jasně: rozvodem končí každé druhé manželství. Pokud se nechcete při případném rozvodu dohadovat, je dobré se nějak pojistit. K tomu slouží předmanželská smlouva.

Pokud máte nějaký svůj majetek ještě před svatbou, je váš i když se oženíte či vdáte. Jakmile jste svoji a váš majetek se začne rozrůstat, jde o vaše společné vlastnictví. To bohužel platí i o dluzích. Výjimku tvoří věci, které jeden z vás dostane darem, v dědictví nebo pokud jde o věci sloužící vaší osobní potřebě. „Uzavřít předmanželskou smlouvu je výhodné, pokud nechcete, aby se váš majetek stal součástí společného vlastnictví, nebo se obáváte, že váš partner bude mít dluhy.

Snoubenci si v předmanželské smlouvě ujednají jiný než zákonný manželský majetkový režim upravující společné jmění manželů. Běžné vybavení domácnosti však vždy musí zůstat společné,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený.

Kdy nabyde předmanželská smlouva platnosti?

Smlouva je účinná ve chvíli, kdy je uzavřeno manželství. Pokud se tedy nedohodnete na jiném datu. Smlouvu můžete uzavírat i kdykoliv během manželství, už ne ale se zpětným účinkem. Smlouva se uzavírá písemně, má formu veřejné listiny (notářského zápisu). Jestliže budete chtít během trvání smlouvy něco měnit, zase se musíte dohodnout anebo nechat rozhodnutí na soudu.

V předmanželské smlouvě je možné ujednat, že společné jmění vznikne až okamžikem zániku manželství, například úmrtím jednoho z manželů nebo rozvodem. V té chvíli se majetek i dluhy páru stanou společným jměním. Za dobu trvání manželství ale může každý z manželů se svým majetkem libovolně nakládat.

Režim oddělených jmění

Pokud si smlouvou zajistíte režim oddělených jmění, společné jmění manželů vůbec nevznikne. Bude to v podstatě stejné jako před uzavřením sňatku. Režim oddělených jmění bývá využíván zejména v situacích, kdy manželé zvažují investici do nemovitosti a zároveň jeden z nich rizikově podniká. Aby předešli zadlužení domu, jmění oddělí a jako vlastník domu se do katastru zapíše nepodnikající manžel.

Společné jmění lze rozšířit i o majetek, který měl jeden z manželů ještě před uzavřením manželství. Když jeden ze snoubenců vlastnil před uzavřením manželství dům, do kterého plánuje investovat druhý z páru, je rozšíření společného jmění o dům ideální volbou. Pár se dohodne, že se nemovitost stane společnou po uzavření manželství.

„Oproti tomu zúžení znamená, že to, co by manželé normálně získali do společného jmění, bude patřit pouze jednomu z nich. Například když strýc chce prodat auto svojí neteři za výhodnou cenu, ale zároveň si nepřeje, aby se vlastníkem levného automobilu stal i její manžel. I když na koupi vozu použijí společné finanční prostředky, může patřit pouze ženě,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Příklad Notářské komory ČR: Snoubenci navštívili notáře s požadavkem, aby si předmanželskou smlouvou mohli stanovit režim oddělených jmění a tedy prakticky vyloučit vznik společného jmění manželů. Snoubenka má dobrou práci s vysokým výdělkem, snoubenec je začínající podnikatel, který často vstupuje do rizikových obchodních vztahů. Proto se dohodli, že každý z nich bude nabývat výlučně majetek a odpovídat za své závazky. V jejich případě manželská smlouva ochrání zejména snoubenku a její příjmy, o které by mohla při neúspěšném podnikání budoucího manžela přijít. Uzavření smlouvy však manželům nebrání v tom, aby majetek nabyli do podílového spoluvlastnictví, u něhož si musí stanovit podíly, v nichž majetek nabydou.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka