Počet závětí v loňském roce stoupnul

..

.. Zdroj: Pixabay

.
..
3
Fotogalerie

Nejvíce závětí bylo sepsáno v Brně, nejméně v Českých Budějovicích.

V roce 2019 bylo u notářů sepsáno 23 714 závětí. To je meziroční nárůst o více ne tři tisíce. Nejčastěji jsou lidé vedeni k sepsání závěti tím, že jim nevyhovuje zákonem stanovená posloupnost dědických tříd. Také chtějí zabránit rozporům mezi pozůstalými. Přestože statistický údaj meziročně narůstá, v západní Evropě jsou sepisy závětí u notáře četnější.

Když sepíšete závěť

Jakmile sepíšete závěť, nebude se vás týkat dědění podle tříd. Závětí je možné postihnout buďto celé jmění, nebo jen jeho konkrétní část. Při zohlednění nepominutelných dědiců, kterými jsou potomci, případně děti potomků, tak může být majetek rozdělen podle přání zesnulého.

„Zvýšený zájem o sepsání závěti zaznamenává Notářská komora ČR každoročně, nicméně zatím nikdy o více než tři tisíce, jako je tomu nyní. Pro nás je to signál, že lidé mají stále větší zájem na uspořádání svého majetku podle vlastní vůle,“ říká prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Dušičky nás motivují k sepsání závětí

Nejvíce závětí sepisujeme v období dušiček a v zimě. Nejméně v létě. V České republice je osm regionálních komor. Meziročně nejvíce závětí bylo sepsáno v Notářské komoře v Brně. Nejméně naopak v Českých Budějovicích.

Pokud závěť sepíšete u notáře, stává se součástí pozůstalostního řízení. Nehrozí její ztráta nebo to, že by na ni někdo zapomněl. Notář ji musí zapsat do centrální evidence a v případě potřeby si ji notáři dohledají.

I doma sepsaná závěť musí mít formální požadavky. Pokud by nebyly dodrženy, poslední vůli by to zneplatnilo.