Podnikatelské pojištění: ProfiPlán je jasným důkazem, že digitalizace je klíčová | E15.cz

Podnikatelské pojištění: ProfiPlán je jasným důkazem, že digitalizace je klíčová

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Každý podnikatel by měl chránit svůj movitý a nemovitý majetek a nesmí zapomínat ani na odpovědnost, kterou má vůči třetím osobám.

Většina podnikatelů vnímá, že se neobejde bez pojištění. Přístup se liší podle velikosti firmy. Pojištění pro větší firmy se více „šije“ na míru jejich podmínkám, ve kterých podnikají. Menší a střední firmy pak častěji využívají přednastavené produkty. Novinkou na trhu pro tento segment je nyní pojištění ProfiPlán. Na otázky deníku E15 tak odpovídal Karel Bláha, člen představenstva Generali České pojišťovny a ředitel pro korporátní obchod.

Proč jste se rozhodli uvést novinku v této oblasti?

Menší a střední podnikatelé jsou pro tuzemskou ekonomiku klíčoví. Chceme pro ně mít produkt, který plně obstojí v požadavcích současného trhu a je připravený na další rychlý vývoj s tím, jak se mění situace na trhu.

Co může podnikatelů ProfiPLán nabídnout?

Reaguje na aktuální požadavky jednou z nejširších pojistných ochran na trhu. Zaměřili jsme se navíc na výrazné zjednodušení struktury pojištění a přehlednost smlouvy. To proto, aby se pojištění snáze přizpůsobilo potřebám každého podnikatele. ProfiPlán to umožňuje i proto, že má skutečně vysokou variabilitu a modularitu jednotlivých pojištění. Předností je i nebývale vysoká míra digitalizace, která se promítá do obsluhy klienta během sjednání, dokumentace ale i řešení pojistných událostí. To představuje trend, který zejména v době koronavirové krize nabývá na významu. Umožňuje nám totiž komunikovat s klientem bezpečně, tedy distančně.

Produkt je pak koncipován tak, aby pomohl klientům s momenty, které by mohly při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána se sublimity již v ceně – např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody.

Jak koronakrize ovlivnila zájem o pojištění ze strany podnikatelů?

Situace z jara se nejvíce podepsala na oblastech, kde byli podnikatelé zasaženi na svých tržbách. U řady z nich se de facto zcela zastavily. Takových oblastí bylo mnoho, segment SME nebyl výjimkou. Na druhou stranu existovaly části SME byznysu, které fungovaly téměř beze změn dále. Jiní – jako třeba e-shopy – na situaci dokonce vydělali.

V praxi jsme se setkávali s tím, že klienti poptávali pojistné produkty zaměřené na plošná omezení, která vycházela z vládních nařízení. Konkrétně přerušení provozu z důvodu úředního zásahu.

Bohužel jde o nepojistitelné riziko, protože u něj postrádáme moment nahodilosti. Plošné úřední zásahy tak pojišťovny vylučují. Pojistný trh na poptávku tohoto typu reagovat neumí. Důvod je zřejmý – jde o systémové riziko a u něj odškodnění leží na tom, kdo omezující opatření vyhlašuje. S ohledem na situaci z jara i nyní jde o stát.

Do jaké míry urychlil současný stav využívání digitalizace v pojišťovnictví?

Každá krize může být i velkou příležitostí. Touto optikou se díváme i na oblast podnikatelského pojištění. Situace na trhu, který je ovlivněný koronavirovými opatření, nám jednoznačně přinesl jasný signál – přechod k digitálnímu byznysu musí být ještě rychlejší. Zatímco dříve nám uvedení některých technologií do praxe trvalo měsíce a někdy i roky, nyní je dokážeme přinést v řádech týdnů. Pojištění ProfiPlán je jasným důkazem, že i pro oblast SME je digitalizace klíčová. Troufnu si tvrdit, že i nezbytná. V naší praxi vidíme, že současná mladá podnikatelská generace žije, přemýšlí a jedná s úplně jinou energií a představami než generace naše a našich rodičů.

Plánujete další rozšiřování produktu ProfiPlán? Jaké?

Nové pojištění ProfiPlán pro SME segment jsme od začátku koncipovali tak, aby bylo možné jeho strukturu rozšiřovat s ohledem na aktuální situaci i požadavky klientů. Ačkoliv současné nastavení ProfiPlánu odpovídá potřebám zhruba 90 procent klientů, pokračujeme v podstatě v kontinuálním vývoji produktu. Na jaře příštího roku tak představíme další rozšíření. Půjde o implementaci inovovaného pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění stavebních montáží nebo zdravotnických zařízení. Předpokládám, že velký zájem bude o pojištění kybernetických rizik.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka