Pojistí vám psa i fretku. Počítejte ale s limity a omezením dle stáří | e15.cz

Pojistí vám psa i fretku. Počítejte ale s limity a omezením dle stáří

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Najít pojištění pro konkrétní zvíře není úplně jednoduché. Některé pojišťovny pojišťují jen domácí zvířata, většinou čistokrevná, jiné jen ta hospodářská.

Chovatelé jistě potvrdí, že péče o čtyřnohého mazlíčka není jen samá radost. Je to také velká starost a ta často souvisí s financemi. Ceny veterinárních výkonů nejsou malé, a tak je na místě popřemýšlet o pojištění, zvláště máte-li doma drahé plemeno psa, případně cestujete-li často s vaším čtyřnohým přítelem i do zahraničí. Jaké jsou možnosti? Vyvstává otázka, zda je vůbec možné pojistit i „voříška“. 

Domácí mazlíčci

Pro případ nemoci, utracení a dalších událostí si můžete své čtyřnohé členy domácnosti pojistit u České pojišťovny, České podnikatelské pojišťovny a ČSOB.

Jako první se podíváme na Českou pojišťovnu. Pojišťovna pojistí psa a kočku na léčení úrazu nebo nemoci. Většinou do limitu 30 000 korun. Aby bylo možné pojistné plnění, je nutné, aby zvíře bylo v takovém stavu, který vyžaduje bezodkladné veterinární ošetření způsobené úrazem nebo onemocněním. Pro případ uhynutí můžete psa standardně pojistit do limitu 15 000 korun, kočku do 8 000. Zvíře musí mít průkaz původu nebo speciální výcvik.

U voříšků je pojištění také možné. Pojišťovna vám pojistí jeho léčení i odpovědnost. Bez průkazu původu ale nelze sjednat pojištění uhynutí nebo utracení. 

Pojištění s názvem Hafan nabízí Česká podnikatelská pojišťovna. „Pojištění využívají pro své mazlíčky nejen jednotlivci, ale i jiné profesní, dobrovolné a odborné organizace. Nejčastěji řešené případy zahrnují akutní onemocnění nebo úraz. U produktu je možné zvolit limit pojistného plnění 10 000, 20 000 nebo 30 000 korun. Základní pojistné začíná již na 850 korunách za rok. Cena pojištění Hafan se odvíjí od zvolené výše pojistné částky, výše spoluúčasti a stáří psa. Za cenově zvýhodněných podmínek lze pojistit psy členů Horské služby, asistenční a canisterapeutické psy. Pojištění má platnost na území České republiky, s navýšením pojistného lze rozšířit i na Evropu,“ říká tisková mluvčí pojišťovny Renata Čapková. Pojištěn může být pes v stáří od 6 měsíců do 8 let. ČPP vám pojistí i nečistokrevné psy nebo psy bez papírů.

ČSOB pojišťovna také pojišťuje domácí mazlíčky. Respektive psy a kočky. Pojištění Petexpert nabízí pojištění pro pejsky a kočičky od 8 týdnů věku. Nejvyšší věk při vstupu do pojištění je u malých plemen psů 10 let, u středních 8 let a u velkých 6 let. U koček je maximální věk při vstupu do pojištění 8 let. Věkový limit je samozřejmě jenom na vstupu do pojištění, každé zvíře pojištěné s Petexpert je pojištěno až do konce života.

„Limity pojistného krytí lze sjednat od 20 000 korun až do 120 000 korun na pojistný rok. Základem je pojištění nákladů veterinárního ošetření v případě úrazu nebo nemoci zvířete, dále lze pojistit náklady na nadstandardní léčbu. Majitel zvířete si může sjednat i pojištění ztráty nebo odcizení zvířete, pojištění smrti zvířete nebo pojištění odpovědnosti z držby zvířete,“ upřesňuje Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB pojišťovny. Pojištění se vztahuje pouze na očipovaná zvířata, která léčí veterinář, který je smluvním partnerem Petexpert.

Když zvíře cestuje

Mnozí z nás si berou svá zvířata i na dovolenou a i jim můžete sjednat cestovní pojištění. Není však úplně z čeho vybírat. Do zahraničí vám zvíře pojistí například Česká pojišťovna. V rámci cestovního pojištění lze sjednat připojištění veterinární léčby. Územní rozsah je Evropa, nebo svět.

„Pojištění veterinární léčby v zahraničí se vztahuje na nezbytné léčebné výlohy v případě úrazu či náhlého onemocnění zvířete – psa, kočky. Náklady na veterinární ošetření jsou kryty do 70 procent vyplacených nákladů, maximálně však do limitu 30 000 korun. Podmínkou je, že pojištěné zvíře má svůj pas a je identifikovatelné čipem nebo má vytetované číslo,“ upřesňuje Eva Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Uniqa vám také pojistí psa pro cestu do ciziny. Zvíře musí mít svůj pas a musí být očkované. ČPP má pro cesty zvířat do zahraničí pojištění Zvíře Plus. V jeho rámci můžete pojistit psa, kočku, ale i fretku. Produkt Zvíře Plus kryje náklady na ošetření v zahraničí v případě náhlého úrazu nebo onemocnění zvířete. Limit pojistného plnění lze sjednat v rozmezí 10 000, 20 000 nebo 40 000 korun. Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné události částkou 500 korun. Cena pojistného je 8 korun na den.

Pojištění hospodářských zvířat

Jinou kapitolou je pojištění hospodářských zvířat. Nabízí jej Generali pojišťovna v rámci pojištění zemědělského pojištění. „Základním pojištěním u hospodářských zvířat jsou nákazy vyjmenované ve veterinárním zákoně. Dále jsme schopni pojistit také BSE známé jako Nemoc šílených krav, otravu zvířete exogenními toxickými látkami nebo zasažení zvířete elektrickým proudem. Jako doplňkové pojištění nabízí Generali tzv. katastrofické nebezpečí, což znamená úhyn, utracení nebo porážku zvířete v důsledku např. povodně nebo záplavy. Speciálním typem doplňkového pojištění je pak pojištění jednotlivých škod, tzv. PUN. Při tomto pojištění hradí pojišťovna ztrátu každého jednotlivého pojištěného zvířete, pokud nastala v důsledku porodu, úrazu nebo nemoci. Pojistnou událostí u hospodářských zvířat, za kterou pojišťovna vyplatí pojistné plnění, se rozumí pouze uhynutí, utracení nebo porážka zvířete,“ uvádí Jan Marek, tiskový mluvčí pojišťovny. Pojišťovna například pojistí i závodního koně. A to jak pro případ úrazu, odcizení koně nebo přepravy (myšleno jako havárie vozidla, na kterém je kůň přepravován). 

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka