Životní pojistka - Jak ji zrušit? | E15.cz

Potřebujete zrušit životní pojistku? Čtěte, jak postupovat

...
...
• 
ZDROJ: Shutterstock.com

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Podmínkou vzniku nároku na odkupné je kladná hodnota účtu k pojistné smlouvě.

Pojištění není možné vypovědět kdykoliv. Jeho zrušení je možné až dva měsíce po uzavření smlouvy. V tomto případě bude výpovědní doba osm dní. „Dále lze pojištění vypovědět vždy ke konci pojistného období, na které je pojištění sjednáno. Pozor na včasné podání výpovědi, ta musí být podána nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pojistné období je uvedeno ve smlouvě a obvykle se shoduje s frekvencí placení pojistného,“ říká Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny. Pokud uzavřete pojištění a následně si to rozmyslíte, je možné od smlouvy odstoupit do 30 dnů. Vše proběhne zdarma.

„V případě, kdy klient ruší pojištění s tím, že si chce uzavřít nové pojištění jinde, je třeba uvážit to, že pro pojištění nemocí mu začnou znovu běžet čekací doby, což znamená, že nemoci vzniklé po určitou dobu od počátku pojištění nejsou pojištěním kryty. Také při uzavírání nové smlouvy je nově zkoumán zdravotní stav a klient již nemusí být přijat do pojištění za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako byl pojištěn smlouvou původní,“ říká Karel Žyla z AXA pojišťovny.

Jestliže jste měli pojištění založené jako zajištění na stáří a zároveň čerpáte daňové zvýhodnění, budete muset daňové úlevy zpětně doplatit.

Jak vysoké bude odkupné?

Záleží na konkrétní smlouvě a na tom, před kolika lety byla uzavřena. U těch starších jsou počáteční poplatky jedno až dvě roční pojistné. Poplatek za předčasné ukončení může být okolo 2 procent z hodnoty rezervy, 98 procent rezervy poté bude vyplaceno. Této částce se říká odkupné. O odkupné může klient požádat až po dvou letech trvání smlouvy. Záleží však na typu smlouvy.

„Na smlouvě, kde má klient sjednáno více rizik a nebylo v prvních letech trvání pojištění zaplaceno mimořádné pojistné, nárok na odkupné vzniká zhruba po třech až čtyřech letech trvání pojištění, podle sjednané délky trvání pojištění. Podmínkou vzniku nároku na odkupné je kladná hodnota účtu k pojistné smlouvě, od které se odečítají neuhrazené poplatky za počáteční a průběžné náklady a poplatky dle platného sazebníku poplatků k jednotlivému produktu,“ vysvětluje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Lze měnit podmínky bez zrušení?

Je třeba si uvědomit, že v případě nevyhovující pojistné smlouvy, není třeba hned přistupovat k tak razantnímu kroku, jakým je zrušení pojištění. Většina smluv je tak variabilních, že v průběhu trvání je možné rozsah rizik měnit. Neplatí to však stoprocentně ve všech případech. Proto je užitečné zajímat se předem o pojistné podmínky smlouvy.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka