Pozor na smlouvy uzavírané s dodavateli energií po telefonu

Objednávka taxi na ulici pomocí aplikace v mobilním telefonu

Objednávka taxi na ulici pomocí aplikace v mobilním telefonu Zdroj: E15 Michael Tomeš

Huawei P30 Pro
Smlouvy uzavírané přes telefon
3
Fotogalerie

Dodavatelé energií zkouší na své zákazníky fígle i po telefonu. Představí jim levnější nabídky s odkazem na pokles cen energií spojené s pandemií. Je nutné dávat si pozor na každé „ano“, které řeknete. Mohlo by totiž vést k nechtěnému uzavření nevýhodné smlouvy. A když se onu smlouvu rozhodnete ukončit, zaplatíte tučnou pokutu. dTest radí, jak se v takovém případě bránit.

Operátoři jsou školení na to, aby vás svými slovy zahnali do kouta. „Proškolený operátor či operátorka se sympatickým hlasem používá takzvanou metodu získávání ano, kdy po sérii jednoduchých otázek mnohdy z nepozornosti odsouhlasíte uzavření nové smlouvy o dodávkách energií zpravidla na dobu určitou. Protože zákon nevyžaduje, aby tato smlouva byla písemná, je uzavření přes telefon možné,“ sděluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Je vůbec nějaká možnost, jak se bránit? Jedním řešením je uznat, že jste smlouvu uzavřeli. I když nechtěně. Smlouvu můžete zrušit odstoupením nebo výpovědí. Pokud je smlouva uzavřena po telefonu, můžete od ní odstoupit do 14 dní od uzavření. Smlouva se pak zruší, jakoby neexistovala.

Jestliže nestihnete včas odeslat odstoupení, je možné vypovědět smlouvu až do 15 dnů po zahájení dodávek energií novým dodavatelem. V tomto případě bude ještě muset proběhnout 15denní výpovědní doba. Ta se počítá od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena dodavateli. Samozřejmě potom bude nutné zaplatit spotřebovanou energii. Jestli tedy došlo k jejich odběru.

Dodavatel by měl poslat informace

Pokud vám dodavatel pošle informace o tom, jakým způsobem je možné od smlouvy odstoupit, nebo dát její výpověď, počítají se výše uvedené lhůty pro odstoupení a výpověď od smlouvy od chvíle, kdy jste byli o svých právech poučeni. Jestliže ale žádné informace nedostanete, lhůty se prodlouží o jeden rok.

Triky energetických šmejdů

Podle energetického zákona nemůže být odstoupení či výpověď smlouvy žádným způsobem sankciována. Proto si energetičtí šmejdi vymysleli trik: někdy neuzavíráte přímo smlouvu o dodávkách energií, nýbrž souhlasíte s přihláškou do aukce pořádané někým jiným, než je dodavatel energií. A pokud si to rozmyslíte, chcete odstoupit, bude vám naúčtována vysoká smluvní pokuta. Tento problém by mohla vyřešit novela energetického zákona.

„Návrh novely zákona schválila na začátku nouzového stavu vláda, uvidíme však, v jaké podobě bude nakonec přijat a do jaké míry posílí práva českých spotřebitelů,“ říká Eduarda Hekšová.

Rada dTestu: Pamatujte, že telefonický rozhovor s operátorem dodavatele energií si můžete nahrát nebo případně si vyžádat nahrávku od dodavatele energií. Můžete rovněž požádat o informaci, kde vzal volající vaše telefonní číslo. Nebudete-li s jeho odpovědí spokojení, máte vždy možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.