Vyúčtování elektřiny nesedí? Jak na reklamaci | E15.cz

Vyúčtování elektřiny nesedí? Jak na reklamaci

Jana Poncarová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Právě v této době přicházejí do schránek domácností vyúčtování elektřiny a plynu. I solidní dodavatelé se přitom občas spletou. Lidé by si proto měli fakturu zkontrolovat a případné nesrovnalosti reklamovat.

Na ročním vyúčtování energií je jen výjimečně nula. Většinou musí spotřebitelé počítat s přeplatkem nebo nedoplatkem, které se odvíjí od výše záloh zasílaných na účet dodavatele a od celkové spotřeby domácnosti.

Odečty v době koronaviru

Ačkoli domácnostem prodává elektřinu a zemní plyn dodavatel, odečty spotřeby jsou záležitostí distribučních společností. Distributoři zpravidla vysílají své pracovníky, aby odečty provedli přímo u zákazníků. Současná situace ale tento běžný postup zkomplikovala a kde se odečty nestihly, mohli být lidé požádáni, aby zaslali takzvaný samoodečet.

„Vzhledem k současné situaci byly odečty pozastaveny. Jestli si domácnosti nejsou jisté, zda distributor odečet stihl provést, měli by u svého dodavatele situaci prověřit,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Jinak by totiž dodavatelé na vyúčtování počítali s takzvaným odhadem spotřeby – a ten je pochopitelně nepřesný.

Podání reklamace jen písemně

Každé vyúčtování by lidé měli podrobně projít. „Zkontrolovat je třeba hlavně spotřebu, cenu elektřiny nebo plynu, výši nedoplatku nebo přeplatku,“ říká Lukáš Paleček z EnergetickéPoradny.cz. Dodává, že dodavatelé někdy na základě dohody se zákazníkem zasílají vyúčtování ve stručnějším rozsahu. Je ale možné zažádat si o kompletní vyúčtování, a to zejména v případě, kdy je například nedoplatek podezřele vysoký.

Při pochybnostech o správnosti vyúčtování nebo při objevení chyby je možné fakturu reklamovat. Někteří dodavatelé přikládají rovnou reklamační formulář, jiní však zákazníky vyzívají k tomu, aby vyúčtování reklamovali jen telefonicky. Takový postup je ale podle Eduardy Hekšové nedostačující. „Bez písemné reklamace nemají spotřebitelé důkaz o tom, že ji podali a co je jejím obsahem,“ upozorňuje.

A pak jde i o termíny. S písemným zasláním reklamace mají lidé v ruce i potvrzení o tom, kdy ji podali. „Čekání na vyřízení reklamace by nemělo být dlouhé. Dodavatel má na vyřízení patnáct kalendářních dnů od doručení. Pokud reklamaci uzná jako oprávněnou, do třicátého dne musí vypořádat finanční dopady,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu.

Někdy platí domácnost, jindy dodavatel

Pozor by si ale spotřebitelé měli dát na to, že reklamace sama o sobě nemá odkladný účinek. To znamená, že i kdyby s fakturovanou částkou nesouhlasili, musí ji nejprve zaplatit. „V opačném případě hrozí, že by se nezaplacením dopustili opakovaného neplnění smluvených platebních povinností, tedy neoprávněného odběru, a tím riskovali odpojení. Teprve po kladném vyřízení reklamace mají nárok na vrácení prostředků, které po nich dodavatel požadoval neoprávněně,“ dodává Stanislav Trávníček.

Pokud je vyúčtování nakloněno domácnosti, tedy vznikl přeplatek, není pravidlem, že ho dodavatel vrátí na účet. „Zatímco nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit, ne všichni dodavatelé automaticky vracejí přeplatky. Tam, kde se jedná o stokorunové částky, může být praktické je započíst na další zálohy, ovšem u vyšších částek není důvod k tomu, aby si je dodavatelé ponechávali,“ říká Eduarda Hekšová.

Prodlení znamená kompenzaci

Pokud se dodavatel s vyřízením reklamace opozdí a promešká patnáctidenní lhůtu, mohou spotřebitelé požadovat kompenzaci. Ta je v případě elektřiny 600 korun za každý den prodlení, nejvýše 24 000 korun. V případě vyúčtování dodávky plynu je náhrada 750 korun za každý den, maximálně 7 500 korun.

„Podmínkou ale je, že spotřebitel požádá o finanční náhradu včas, což znamená do šedesáti kalendářních dnů od chvíle, kdy k porušení došlo,“ připomíná Stanislav Trávníček.

Správně podaná reklamace

Reklamace vyúčtování musí splňovat konkrétní parametry. „Vždy je třeba napsat jméno, datum narození, bydliště, zákaznické číslo, adresu a číslo odběrného místa,“ vypočítává Lukáš Paleček. Tyto údaje bývají uvedeny jak na faktuře, tak například na smlouvě uzavřené s dodavatelem.

Uvést je nutné i důvody reklamace – například chybný výpočet nebo nesprávnou výši spotřeby. „Ideální je přidat také důkazy, například fotografie měřičů a jejich aktuálního stavu,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Autor: Jana Poncarová

Mzdová kalkulačka