S reklamací faktury za energie neotálejte

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Vyúčtování energií neodpovídá? Reklamujte ho!
2
Fotogalerie

Každý odběratel elektřiny a plynu má jednou za rok nárok na podrobné vyúčtování energií. Ačkoli ho posílá dodavatel, odečet provádí distribuční společnost. I proto se firmy mohou seknout. Chybu na faktuře pak co nejrychleji reklamujte.

Dodavatelé posílají svým zákazníkům vyúčtování elektřiny a zemního plynu zpravidla jednou za rok. Tak jim to ukládá zákon. Lidé ale mohou požádat také o mimořádné vyúčtování, pokud například ukončují odběr energií kvůli stěhování nebo prodeji nemovitosti.

Podoba faktury za energie se řídí vyhláškou a také obchodními podmínkami, které se vážou ke smlouvě, jíž odběratel s dodavatelem uzavřel. Ta mimo jiné upravuje i možnosti reklamace nebo to, jak budou vypořádány přeplatky či nedoplatky z minulého období. 

Za chybu často může odečet

Aby mohl dodavatel roční spotřebu energií vyúčtovat, musí proběhnou odečet na elektroměru nebo plynoměru. O ten se stará distribuční společnost. Právě distributor proto k zákazníkům vysílá své pracovníky, aby odečet provedli, což bývá dopředu nahlášeno. V době pandemie se ale více využívá samoodečet, kdy zákazník sám nahlásí spotřebu energií, respektive stav měřidla.

„Vzhledem ke stále přetrvávajícímu riziku nákazy onemocněním covid-19 řada dodavatelů i letos vyzvala domácnosti, aby provedly samoodečet, a poskytla jim návod na jeho provedení. Jestliže si nejste jisti tím, že u vás distributor provedl odečet, zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval k provedení samoodečtu,“ doporučuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Nesprávně udělaný odečet přitom bývá jeden z důvodů, proč může ve výpočtu a vyúčtování vzniknout chyba. Podle sdělení Energetického regulačního úřadu míří nejvíce stížností odběratelů právě na výši fakturované částky, případně mají lidé problém s tím, že vyúčtování nepřišlo vůbec nebo se zpožděním. „V takových případech zašlete dodavateli ihned písemnou reklamaci. Telefonát nestačí, potřebujete mít v ruce jasný doklad,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Na potřebu podat reklamaci písemně upozorňuje i Eduarda Hekšová. „I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, doporučujeme, abyste po prvotním informativním hovoru podali reklamaci písemně, přinejmenším e-mailem. Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ sděluje Eduarda Hekšová. A dodává: „Uplatnění reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případný dodavatelem vyfakturovaný nedoplatek. Pokud se později ukáže, že vaše reklamace byla oprávněná, bude vám částka vrácena zpět.“

Pokuty hrozí i dodavateli

Dodavatelé často dávají svým zákazníkům lhůty – například do kdy musí uhradit nedoplatek na vyúčtování – jenže zákon pamatuje i na lhůty pro dodavatele. Reklamaci musí firma vyřídit do 15 dnů od jejího doručení. Pro některé případy ale platí delší lhůty. Nejčastější z výjimek jsou situace, kdy spotřebitel nesouhlasí s množstvím odebrané energie. Potom je totiž nutná spolupráce dodavatele s distributorem, který vlastní měřicí zařízení a provádí odečty, na jejichž základě data dodavateli zasílá. Základní patnáctidenní lhůta pro vyřízení takové reklamace se proto prodlužuje na třicet dní.

Když dodavatel uzná, že ve vyúčtování pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů od doručení reklamace. „Dodavatel, který by s vyřízením reklamace otálel bezdůvodně, riskuje. Nejenže mu ERÚ může udělit sankci, také samotný zákazník po něm může požadovat finanční náhradu, která běžně dosahuje tisícových částek,“ konstatuje Stanislav Trávníček.

Pokud dodavatel lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na kompenzaci 600 korun za každý den zpoždění, maximálně na 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku 750 korun, maximálně na 7 500 korun. „Toto právo však musíte uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne. Pokud vaše reklamace není vyřízena v zákonné lhůtě nebo nesouhlasíte s jejím výsledkem, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud,“ dodává Eduarda Hekšová.

Opatrnost při výběru dodavatele

Vyúčtování elektřiny a zemního plynu pak může být impulsem pro výběr nového dodavatele. Na českém trhu nyní působí desítky prodejců energií, jejichž cenové nabídky se liší. Zvlášť u domácností s vyšší spotřebou elektřiny nebo zemního plynu může jít o roční rozdíl v platbách až několik tisíc korun.

Cena by ale neměla být jediným kritériem výběru dodavatele. Rozhodující jsou také obchodní podmínky nebo typ smlouvy. Lidé by se pak neměli nechat zlomit nátlakem dodavatele, který je například oslovil s na první pohled „výhodnější“ nabídkou. „Nabídka je někdy jen zdánlivě výhodnější, protože nižší jednotková cena za spotřebovanou megawatthodinu může být převážena vyšším pevným měsíčním platem,“ upozorňuje analytik Jiří Gavor. Proto je vhodné si před podpisem smlouvy vše pečlivě prostudovat.