Vyplatí se pojistit proti výpadku příjmu kvůli nemoci dítěte? Ano, vyplatí… | E15.cz

Vyplatí se pojistit proti výpadku příjmu kvůli nemoci dítěte? Ano, vyplatí…

Dan Tácha

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Situace, kdy onemocní dítě, jež vyžaduje péči jednoho z rodičů, nejsou ničím výjimečné. Některé z rodin tato situace ale může dostat do finančních problémů. Na místě je proto zvážit, zda si pro tyto případy nesjednat pojištění. To proto, že dávka ošetřovného od státu nemusí vždy stačit a už vůbec se nevztahuje na OSVČ.

Pro představu, při hrubé mzdě ve výši 20 tisíc korun, dostane rodič za devět dní od státu ošetřovné ve výši zhruba 3 200 korun, což vychází na plnění ve výši cca 355 korun za den. Naprosto odlišná nebo lépe řečeno žádná, je v tomto ohledu podpora osob samostatně výdělečně činných [OSVČ]. Těch se totiž tato dávka netýká a nárok na ní nemají ani v případě, že se ke státnímu nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásí.

Co řeší životní pojištění

Z výše uvedené zkušenosti tedy vyplývá otázka, jak se chránit před situací, kdy dítě onemocní, ale ještě nemůže zůstat doma samo. A jak si zajistit dostatečný finanční polštář pro zvládnutí takové situace. A to jak pro OSVČ, tak i pro zaměstnance, kterým zredukovaná částka ošetřovného od státu tak jako tak pro pokrytí běžných měsíčních výdajů ve většině případech stačit nebude.

Riziko výpadku či poklesu příjmu kvůli péči o nemocné dítě pomáhá snížit soukromé pojištění ošetřovného. To tuzemské pojišťovny nenabízejí pouze zaměstnancům, ale na rozdíl od státu i osobám samostatně výdělečně činným. Před samotným uzavřením takového pojištění by měl rodič nejprve zvážit, jaká je zhruba jeho finanční rezerva. Jinak řečeno, jak dlouhé bezpříjmové období by z ní byl schopen vykrýt. Podle toho by si měl nastavit karenční dobu.

„OSVČ by se měly blíže zaměřit na podmínky, protože některé pojišťovny pro ně mají jiná pravidla než pro zaměstnance. Například omezení počtu vyplácených dnů,“ vysvětluje ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Většina pojišťoven nabízí pojištění ošetřovného s karenční dobou devět dnů, přičemž pojistné plnění pak vyplácí obvykle za maximálně tři měsíce. Jsou tu ale i pojišťovny, které poskytují i delší dobu pojistného plnění při ošetřování dítěte, u nich ale zase bývá delší karenční doba, nejčastěji v délce jednoho měsíce. OSVČ by však při uzavírání pojištění ošetřovného měli být, jak již bylo zmíněno, obezřetnější ke smluvním podmínkám.

Co se týče ceny za pojištění ošetřovného, tak se pohybují obdobně jako u pojištění pracovní neschopnosti.

„Pro pojistnou částku 500 korun denní dávky se dá pořídit v rozmezí 100 až 150 korun,“ říká Martin Švec.

Například pojišťovna Uniqa nabízí pojištění ošetřovného za 151 korun při denní dávce 500 korun a devítidenní karenci. MetLife za 65 korun, ale s karencí v délce 29 dní, Flexi při stejných podmínkách za 115 korun.

Jak vyplácí ošetřovné stát

Na závěr dodejme, že na dávku ošetřovného od státu z nemocenského pojištění má nárok každý zaměstnanec, jehož zaměstnání mu povinnost účasti na něm ukládá. Laicky řečeno, každému zaměstnanci tato povinnost vzniká dnem nástupu do zaměstnání a končí dnem jeho skončení v zaměstnání. Rodič zaměstnanec může toto ošetřovné čerpat za prvních devět dnů nemoci dítěte ve věku do 10 let. Pokud jde o rodiče samoživitele či samoživitelku, pak dokonce až po dobu 16 dní, stará-li se o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Výše ošetřovného je po celou dobu stejná, 60 procent denního vyměřovacího základu.

Autor: Dan Tácha

Mzdová kalkulačka