Účet dlouhodobých investic: Další možnost, jak spořit na stáří? | E15.cz

Účet dlouhodobých investic: Další možnost, jak spořit na stáří?

Kamila Ondráčková, Pavla Lorencová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Součástí Koncepce rozvoje kapitálového trhu, kterou předložilo Ministerstvo financí, je i Účet dlouhodobých investic. Ten by měl být stejně jako penzijní fondy a investiční životní pojištění daňově odečitatelný. Odborníci jej vidí jako krok správným směrem, zaznívají ale i hlasy, že bude konkurovat penzijním fondům.

Na trhu je Účet dlouhodobých investic již netrpělivě očekáván. Jedná se vlastně o majetkový účet, který má sloužit k vyváření úspor na stáří. Půjde přes něj investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů.

„Zavedení Účtu dlouhodobých investic je zatím de facto jediná opravdu koncepční změna vyplývající z Koncepce rozvoje kapitálového trhu schválené Vládou ČR již před více než rokem,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. „Za hlavní pozitiva považuji rozšíření možností pro dlouhodobé spoření na stáří o další investiční nástroje, než jaké v současné době nabízejí penzijní společnosti a životní pojištění. Zvýšená konkurence mezi poskytovateli také přispěje k růstu kvality služeb a k poklesu nákladovosti. Dopady do státního rozpočtu budou navíc v dlouhém horizontu neutrální, protože lidé budou spořit na stáří a nebudou se spoléhat výhradně na stát,” dále uvádí Jana Brodani.

Možná konkurence penzijku

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou velice populární produkty, které využívá zhruba 4,5 mil. obyvatel ČR. „Přesto je z rostoucího počtu drobných klientů, kteří využívají programy pravidelných investic do investičních fondů, zřejmé, že je zde poptávka také po dalších, z pohledu investičního zaměření širších možnostech zajištění na stáří,“ komentuje novou možnost Richard Siuda, člen představenstva Conseq Investment Management.

K produktu je naopak skeptický Aleš Poklop, prezident APS ČR. Podle něj po tomto produktu není poptávka a nevidí důvod pro jeho zavedení. Dle jeho názoru aspekty investičního produktu splňuje doplňkové penzijní spoření. Prostřednictvím strategie (dynamické, vyvážené, konzervativní) lze volit míru rizika a předpokládaného výdělku, výše úložek odpovídá investovaným penězům. „Zavedením dalšího penzijního produktu tedy dojde pouze k přerozdělování peněz a do důchodového systému to předpokládané nové finanční prostředky nepřinese,“ míní Aleš Poklop.

Podle Asociace pro kapitálový trh se však o konkurenční produkt stávajících produktů zajištění na stáří nejedná, jde spíše o „mladšího sourozence“. „Cílem není ukrajování z prostředků penzijních společností. Penzijní fondy jsou a nadále budou základním penzijním produktem už jen proto, že nabízejí státní příspěvek, který je jejich velkou výhodou. Účet dlouhodobých investic tak pouze narovná daňové podmínky, kdy investice byly dosud jako dlouhodobá forma zajištění na stáří bezdůvodně znevýhodněny, a rozšíří se tím přirozeně možnosti pro všechny, kdo mají zájem o individuální zajištění na stáří,“ doplňuje Martin Řezáč, ředitel české pobočky Erste Asset Management GmbH.

Investované prostředky pak budou navíc moci být dále využité v ekonomice prostřednictvím finančního trhu. „Účet dlouhodobých investic tak je příležitosti nejen pro české domácnosti vytvořit dodatečný zdroj finanční rezervy pro potřeby ve stáří, ale může také být dalším důležitým zdrojem financování domácí ekonomiky,“ informuje Jan D. Kabelka, generální ředitel NN Investment Partners C.R.

V zahraničí prý běžná věc

Jedním z podnětů pro zavedení účtu dlouhodobých investic byla Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v České republice, podle které je zavedení některé z forem „osobního spořicího účtu” klíčovým krokem k podněcování zájmu investorů o kapitálový trh. „Účet tohoto typu je široce využíván v zemích s rozvinutými trhy a napomáhá k aktivnějšímu přístupu občanů o správu jejich úspor na stáří,“ uzavírá náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková.

Účet dlouhodobých investic v kostce

  • Účet dlouhodobých investic není nový produkt, ale spíše souhrnná evidence nově podporovaných produktů, sloužících stejně jako penzijní fondy a investiční životní pojištění k zajištění na stáří. Patřit mezi ně mohou bankovní depozita, fondy kolektivního investování, státní a korporátní dluhopisy, akcie. Povolené naopak nejsou deriváty a hedgeové fondy.
  • Správcem může být pouze regulovaný subjekt – obchodník s cennými papíry, banka, některé investiční společnosti, dohlížet na ně mají Česká národní banka nebo finanční arbitr.
  • Daňová odečitatelnost – pokud Účet dlouhodobých investic splní stejné podmínky jako IŽP nebo penzijní fondy (výplata prostředků nejdříve po uplynutí 60 kalendářních měsíců od vzniku produktu a dosažení 60 let poplatníka), dosáhne na daňové osvobození. Stejně tak bude od daně osvobozen i případný příspěvek zaměstnavatele. Pokud by došlo k porušení pravidla 60+60, vznikla by povinnost takto vybrané prostředky zdanit jako příjem.
  • Pravidlo 60+60 investor neporuší, když majetek v rámci svého účtu dlouhodobých investic „transformuje“ – tedy třeba prodá akcie a koupí si za ně dluhopisy, případně výnos z prodeje uloží na bankovním účtu.
  • Nově neplatí již samostatný limit 24 tisíc korun pro příspěvky na penzijní produkty a 24 tisíc korun pro příspěvky na soukromé životní pojištění. Celkový limit na penzijní produkty, investiční životní pojištění i účet dlouhodobých investic, který lze od základu daně odečíst, bude činit 48 tisíc korun ročně. Ani na straně zaměstnavatele nemá stoupnout celková výše dosavadní úlevy – tedy až 50 000 korun ročně.
Autor: Kamila Ondráčková, Pavla Lorencová

Mzdová kalkulačka