Vyměnit transformovaný fond za účastnický vezme i dva měsíce | e15.cz

Vyměnit transformovaný fond za účastnický vezme i dva měsíce

Dan Tácha

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Správa transformovaných fondů je pro penzijní společnosti podstatně levnější než u účastnických fondů. V případě transformovaných fondů peníze zainvestují do kvalitních dluhopisů a tím to končí. Naopak u účastnických fondů musejí nakupovat aktiva mnohem častěji, aby peníze zhodnotily, a to něco stojí na poplatcích.

Poplatky samotných fondů jejich klientům jsou přitom regulované. Možná i to je důvod, proč se většina penzijních fondů nehrne vysvětlovat svým účastníkům, že účastnické fondy jsou pro mnohé z nich výhodnější než transformované fondy. Což platí téměř vždy, když má účastník do penze stále dost času. Aby si však účastník na nějaké zhodnocení skutečně sáhl, musí nejdříve změnit typ fondu.

„Mezi účastnickými fondy nabízenými tuzemskými penzijními společnostmi jsou poměrně velké rozdíly. Některé dynamické účastnické fondy se zaměřují více na středoevropský region, jiné jej prakticky ignorují a investují v rámci USA, Německa a podobně. Určitě to není tak, že si při výběru účastnického fondu můžete hodit kostkou, rozdíly tu jsou,“ upřesňuje investiční analytik Partners Martin Tománek.

TIP: Jak si vybrat spoření na penzi? Poradíme

Loni některé účastnické penzijní fondy přinesly až 20procentní zhodnocení vložených prostředků. I letos budou mnohé z nich znovu v plusu. Oproti tomu u transformovaných fondů, kde si spoří na penzi většina Čechů, lze po odečtení inflace čekat jenom pokles. Nabízí se otázka, zda a jak lze transformovaný fond vyměnit za účastnický.

Nejvíce lidé spoří s Generali

Vůbec nejvíce lidí si v Česku na penzi spoří prostřednictvím Generali penzijní společnosti. Ta pečovala ve třetím letošním čtvrtletí o 1,1 milionu klientů. V transformovaném fondu jich bylo 834 tisíc a v účastnických fondech 267 tisíc. Podle generálního ředitele Generali penzijní společnosti Radka Moce se Generali snaží klientům transformovaného fondu, kteří před sebou mají ještě minimálně deset let spoření, aktivně vysvětlit investiční možnosti účastnických fondů. 

„Proces přechodu na nové podmínky spoření jsme maximálně zjednodušili a zrychlili. Účinnost nové smlouvy o DPS začíná 1. dnem následujícího měsíce po měsíci, kdy obdrží naše penzijní společnost formulář nové smlouvy. Tento formulář v sobě totiž zahrnuje i žádost o převod,“ vysvětluje Radek Moc.

V praxi to vypadá tak, že pokud je smlouva doručena například 30. března, účinnost nové smlouvy DPS nastane od 1.dubna. Úspory z transformovaného fondu jsou na novou smlouvu DPS převedeny do pěti pracovních dní, tedy nejpozději 7. dubna.

ČS: Žádost online, lhůta dva měsíce

ČS penzijní společnost evidovala k letošnímu konci října celkem 944 197 klientů. Z toho 555 377 s penzijním připojištěním a 388 824 s doplňkovým penzijním spořením.

„Účastníky k přechodu do DPS nemotivujeme. Klient si může sám přes náš on-line prodej převést smlouvu do DPS, popřípadě navštíví svého poradce,“ říká ředitelka obchodu a marketingu penzijní společnosti České spořitelny Lenka Hůlová.

Proces je podle ní rychlý a jednoduchý. Po započtení výpovědní doby trvá asi dva měsíce.

Jak je to u ČSOB

Celkový počet účastníků ČOSB Penzijní společnosti činil ke konci letošního října 653 tisíc. Z toho v transformovaném fondu je 449 tisíc účastníků. V ČSOB lze přechod z transformovaného fondu do účastnického realizovat během několika dnů.

„Nicméně z legislativních důvodů velmi záleží na tom, kdy klient žádost podá. Jedná se totiž technicky o výpověď a sjednání nové smlouvy. Výpověď je vždy platná k ultimu měsíce. Tedy reálně záleží na tom, kdy v měsíci klient o změnu požádá,“ říká obchodní ředitel ČSOB Penzijní společnosti Ladislav Rokos.

Přechod do DPS u Allianz

U Allianz si spoří celkem 440 tisíc účastníků. Z toho je v transformovaném fondu 370 tisíc.

„Při zavedení účastnických fondů jsme účastníkům vysvětlovali výhody přechodu do DPS. Dnes už však účastníky aktivně neoslovujeme. Snažíme se spíše motivovat klienty k maximálnímu využití daňových výhod a státního příspěvku a je jedno, v jakém produktu,“ říká manažer produktového vývoje Allianz pojišťovny Štěpán Hegar.

Přesto není problém typ fondu změnit. Od podání žádosti u Allianz běží dvouměsíční výpověď z transformovaného fondu, sjednává se nová smlouva o DPS a dochází k převodu prostředků z transformovaného fondu na doplňkové penzijní spoření.

KB: K přechodu do DPS klienty nemotivujeme

V penzijních fondech Komerční banky si spořilo ke konci letošního října více než 526 tisíc účastníků. Z toho v transformovaném fondu spoří více než 356 tisíc účastníků. Zástupci fondu uvádějí, že nemotivují účastníky k přechodu do DPS. Proces převodu je ale možný a probíhá zpravidla do dvou měsíců od sepsání nové smlouvy o DPS.

„Když například 26. 11. sepíšete novou smlouvu, tak od 1. 12. vám běží měsíční výpovědní lhůta a od 1. 1. 2021 máte aktivní novou smlouvu DPS. Žádost o převod můžete sepsat na jakékoliv pobočce KB či Modré pyramidy bez nutnosti notářského ověření podpisu, popřípadě s některým z našich externích partnerů, u kterých je ověření podpisu vyžadováno,“ vysvětluje předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti Pavel Racocha.

Přechod do účastnického fondu v NN fondech

Ke konci 3. čtvrtletí letošního roku si v NN penzijních fondech na penzi spořilo celkem 308 607 účastníků, z toho 260 319 v transformovaném fondu. Podle manažera investic a penzí NN Penzijní společnosti Milana Tomáška je třeba k tématu přechodu do účastnického fondu rozhodovat uvážlivě. Důležitá je informovanost účastníků o jednotlivých typech fondů.

„Případný přechod nemusí být vhodný pro každého klienta, vždy je nutné zvážit potřeby a přání jednotlivých účastníků a také stav jejich smlouvy,“ upozorňuje.

Pokud se ale účastník pro přechod rozhodne, penzijní společnost mu sjedná schůzku s poradcem. Přechod je uskutečněn do jednoho měsíce od podpisu převodové smlouvy a finanční prostředky bude mít účastník na nové smlouvě do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o DPS.

Situace v penzijních fondech Conseq

V penzijních fondech Conseq si k letošnímu 27. 11. spořilo 144 981 účastníků. Z toho si v transformovaném fondu spořilo 72 271 osob a v účastnických fondech 72 710. Conseq k přechodu z transformovaného fondu do účastnického klienty nijak nemotivuje.

„V počátečních letech po spuštění účastnických fondů jsme se klientům transformovaného fondu snažili aktivněji vysvětlovat rozdíly a výhody účastnických fondů, ale myslíme si, že kdo chtěl nad touto změnou uvažovat, ten už ji udělal,“ vysvětluje proč ředitel Conseq penzijní společnosti Richard Siuda.

„Kdo to neudělal dodnes, přestože byl svědkem podstatných rozdílů ve výkonnosti těchto odlišných investičních strategií, ten už změnu pravděpodobně neudělá ani dnes,“ dodává.

Přesto je proces převodu v rámci Consequ bez výpovědních lhůt. Pokud klient zažádá o převod z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření, vzniká nová smlouva již od prvního dne následujícího měsíce po obdržení žádosti. Klienti mohou celý převod včetně sjednání nové smlouvy uskutečnit online nebo s asistencí finančního poradce.

Autor: Dan Tácha

Mzdová kalkulačka