„Ve virtuální realitě řešíme anatomii pro mediky i tréninky ve ztížených podmínkách,“ říká country manager společnosti exe | e15.cz

„Ve virtuální realitě řešíme anatomii pro mediky i tréninky ve ztížených podmínkách,“ říká country manager společnosti exe

ZDROJ: Exe, a.s.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Tréninkové systémy ve virtuální či rozšířené realitě v automotive, dopravě, strojnictví ale i ve zdravotnictví nebo energetice poskytuje společnost exe. Na českém trhu působí už od roku 1994 a vedle poskytování licencí software či virtuální reality řeší i digitalizaci a kybernetickou bezpečnost. Více vám o činnosti firmy řekne v rozhovoru country manažer Zdeněk Ubry. 

Působíte celý život v oboru informačních technologií. Nyní jako nový country manager společnosti exe, a.s. v České republice. Co je pro vás ve vašem oboru stále výzvou?

Dynamika prostředí, s jakou se obor IT neustále rozvíjí a posouvá, stejně tak jako příležitosti, které na trhu ať již v komerčním či veřejném sektoru stále setrvávají, jsou samy o sobě výzvou. Navíc jsem začínal jako obchodník, a to mi zůstalo v krvi. V oboru IT působím už 22 let. Prošel jsem společnostmi jako update software, Logos, NESS, Unicorn, WBI Systems a v posledních letech jsem se společníky vlastnil a vedl společnost kWare. Ta se zaměřovala na implementaci CRM řešení. Koncem loňského roku jsem se rozhodl příjnout novou výzvu a rozšířit svůj obzor ze světa CRM na další, pro mne, nové oblasti.

Exe, původně slovenská společnost, je na českém trhu již od roku 1994 a má zde tradici především v oblasti licenčního byznysu. Věnuje se, ale celé řadě oborů od digitalizace, datové analytiky, až po virtuální realitu nebo kybernetickou bezpečnost. Oslovilo mě toto široké spektrum, různorodost zajímavých řešení, které exe nabízí. Pro mě je výzva rozvíjet všechny tyto obory na trhu v České republice.

Jakým řešením se nyní v exe věnujete?

Exe vyrostlo jako přední poskytovatel licencí software a služeb lokalizace, kde působí v globálním měřítku a patří k předním společnostem v tomto oboru ve střední a východní Evropě. Dnes své služby rozvíjíme i v dalších oblastech. Našimi pilíři jsou digitalizace, cloud a bezpečnost, outsourcing IT, datová analytika, inovace a virtuální realita.

V některých oblastech je exe absolutní průkopník, především na slovenském trhu. Jedná se například o oblast datové analytiky, využívání umělé inteligence pomocí našeho řešení speech to text, ve kterém vidíme velký potenciál především v médiích, například pro real time titulkování, ale i v některých službách. Máme zde na českém trhu zákazníky z řad předních společností v oblasti automotive a strojírenství. Další velký potenciál je v energetice, kde jsme vyvinuli řadu simulací pro školení pro práci ve ztížených podmínkách či simulací procesů jaderných elektráren.

Vytváříme také simulátory pro kolejová vozidla a další řešení pro školení například záchranářů či hasičů. Řešení poskytujeme například i pro vysoké školy, a to moderní a efektivní výukou anatomie s využitím virtuální a rozšířené reality. Naší aplikaci jsme implementovali nejen na vysokých, ale i na středních školách. Skrze brýle na virtuální realitu mohou studenti procházet anatomické struktury, sledovat trojrozměrné orgány a jejich umístění v těle a navíc s popisy v několika jazycích.

V jakých oblastech vidíte příležitosti?

IT je rychle se rozvíjející oblast, která poskytuje široké spektrum příležitostí. Chceme být průkopníci v inovacích a snažíme se využít řadu pokročilých nástrojů, které jsou v dnešní době dostupné, vedle již zmiňovaných řešení vidíme příležitost v implementaci chat GPT do našich řešení. To by ve finále zjednodušovalo procesy našim zákazníkům. Rozšiřováním digitální sféry a stále sofistikovanějšími hrozbami se zvyšuje poptávka po řešeních a nástrojích v rámci kybernetické bezpečnosti a dá se očekávat, že v tomto bude i nadále růst. 

Jakou přidanou hodnotu byste chtěli přinést do společnosti exe?

Získávat nové klienty, udržovat a rozvíjet dobré vztahy s těmi stávajícími, ale také vytvářet harmonické pracovní podmínky pro všechny zaměstnance ve firmě a také efektivně spolupracovat s našimi partnery. To jsou priority, které by měly být samozřejmostí.

Kultura společnosti exe je založena na otevřené komunikaci, vzájemném respektu a spolupráci. Chci, aby se všichni členové týmu cítili inspirováni a angažovaní ve své práci. Věřím v sílu týmové spolupráce a chci vytvářet pracovní prostředí, které podporuje kreativitu a inovace. Budu se proto snažit podporovat neustálý rozvoj dovedností našich zaměstnanců a vytvářet prostor pro jejich růst a rozvoj. 

Mzdová kalkulačka