Změna zdravotní pojišťovny od ledna 2020 | e15.cz

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu od ledna 2020? Čas máte do konce září

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Kdo chce změnit zdravotní pojišťovnu od 1. ledna příštího roku, ten musí podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně do konce září. S čím při změně zdravotní pojišťovny počítat?

Každý s trvalým pobytem v Česku musí být pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu. Systém veřejného zdravotního pojištění je povinný a nelze ho nahradit pouze komerčním pojištěním.

Legislativou je umožněno změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců, a to buď od 1. července nebo od 1. ledna. Přihlášku je potřeba podat u nové zdravotní pojišťovny v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Změnou zdravotní pojišťovny nelze ušetřit na veřejném zdravotním pojištění, neboť výpočet zdravotního pojištění je vždy stejný.

  • Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 procenta z hrubé mzdy a dalších 9 procent z hrubé mzdy za ně odvádí na zdravotním pojištění zaměstnavatel.
  • Osoby samostatně výdělečně činné platí na zdravotním pojištění za rok 13,5 procenta z vyměřovacího základu, přičemž od ročního pojistného se odečtou zaplacené zálohy během roku.

Změnit zdravotní pojišťovnu mohou i studenti, penzisté nebo příjemci rodičovského příspěvku.

Příklad: Pouze jedna změna v roce

Paní Alena změnila zdravotní pojišťovnu od 1. července 2019 a nyní chce opět zdravotní pojišťovnu změnit od 1. ledna 2020. To však není možné, neboť legislativou je umožněna změna zdravotní pojišťovny jednou za 12 kalendářních měsíců, přičemž paní Alena aktuálně povolenou kvótu vyčerpala.

Stačí vyplnit „Přihlášku pojištěnce“

Administrativa spojená se změnou zdravotní pojišťovny není složitá, zpravidla nejjednodušší je se osobně s občanským průkazem dostavit na pobočku nové zdravotní pojišťovny a vyplnit formulář „Přihlášku pojištěnce“. OSVČ si vezmou sebou ještě doklad o výši měsíčních záloh od dřívější zdravotní pojišťovny. Po přihlášení k nové zdravotní pojišťovně si však musí OSVČ i zaměstnanci ohlídat splnění svých zákonných povinností, aby bylo nově zdravotní pojištění placeno na účet správné zdravotní pojišťovny.

Příklad: Dva zaměstnavatelé

Paní Kateřina pracuje současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 20 000 korun. Prohlášení k dani má paní Kateřina podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele a u tohoto zaměstnavatele uplatňuje při výpočtu čisté mzdy daňové slevy. Zdravotní pojištění se však počítá paní Kateřině stejně z obou zaměstnání. Paní Kateřina musí tedy nahlásit změnu zdravotní pojišťovny oběma mzdovým účetním. Nestačí změnu zdravotní pojišťovny nahlásit v zaměstnání, kde je podepsáno prohlášení k dani.

Příklad: Změna pojišťovny a OSVČ

Živnostník Karel změní od 1. ledna zdravotní pojišťovnu. Měsíční zálohu za prosinec splatnou do 8. ledna zaplatí ještě na účet staré zdravotní pojišťovny. Od února změní trvalý příkaz k úhradě a do 8. února zaplatí poprvé na účet nové zdravotní pojišťovny zálohu za leden. V březnu 2020 bude pan Karel odevzdávat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 ještě u dřívější zdravotní pojišťovny, neboť u ní byl pojištěn po celý kalendářní rok 2019.

Zdravotní pojišťovny v Česku

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka