Žádost o důchod | e15.cz

Chystáte se letos do důchodu? Těchto 10 věcí potřebujete vědět

Romana Rybová, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Odchod do důchodu není úplně jednoduchou záležitostí, a to hlavně co se dokládání různých dokumentů týče. Také bychom měli vědět, jaká jsou naše práva a povinnosti.

Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) přinášíme deset tipů, jak tuto životní změnu zvládnout co nejlépe.

1. Žádost

Pochopitelně jako prvním krokem musí být žádost o důchod. Podávat ji budete osobně na vám příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud se na úřad nemůžete z nejrůznějších důvodů dostavit, můžete zmocnit jinou osobu, které dáte plnou moc. Jestliže je důvodem vaší neschopnosti zdravotní stav, může za vás žádost vyřídit někdo z rodiny. Potřebuje k tomu potvrzení lékaře o vašem zdravotním stavu.

  • Kdo může letos odejít do řádného starobního důchodu? "Ten, kdo získá alespoň 34 let doby důchodového pojištění (odpracovaných let), do které se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.)," informuje Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

2. Předložení dokladů

Na OSSZ po vás budou chtít průkaz totožnosti. Dále, pokud se vás to týká, doklady náhradních dob pojištění (například o studiu, vojně, péči o dítě). Dále pak doklady o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci. Když žádné z těchto dokladů nemáte, bude vám stačit jen platný doklad totožnosti. A také případně vyplněný a bankou potvrzený tiskopis pro výplatu důchodu na účet.

3. Způsoby vyplácení důchodu

Důchod vám může být vyplácen na bankovní účet. Ať už váš nebo vašeho manžela/manželky. Nebo si můžete zvolit možnost výplaty v hotovosti. Peníze vám bude nosit pošta na vaši adresu. Za tento způsob ale budete platit poplatek 21 korun. Během pobírání důchodu si můžete způsoby výplaty měnit.

4. Rozhodnutí o přiznání důchodu

V dalším kroku vám ČSSZ zašle rozhodnutí, zda vám byl důchod přiznán. Žádný univerzální průkaz důchodce však nedostanete. Pokud potřebujete potvrzení o tom, že pobíráte důchod a v jaké výši, musíte opět na krajskou OSSZ.

5. Povinnost oznámení změn

Pokud už důchod pobíráte a dojde u vás k jakýmkoliv změnám, které by měly vliv na důchod a jeho výplatu, musíte je ČSSZ sdělit do 8 dnů ode dne změny. Především jde o změnu adresy, změnu bankovního účtu, na který je vám důchod zasílán.

6. Nezapomeňte na zdravotní pojišťovnu

Fakt, že vám byl uznán důchod, hlavně nezapomeňte nahlásit vaší zdravotní pojišťovně. Od této chvíle za vás bude zdravotní pojištění platit stát – pokud tedy nebudete dál výdělečně činní.

7. Zdanění důchodu

Zda v konkrétním roce bude váš důchod podléhat zdanění, a kdy musíte podat daňové přiznání vám sdělí na finančním úřadě. Momentálně vám bude důchod zdaněn jenom v případě, že jeho roční součet přesáhne 36násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají.

8. Přivýdělek při důchodu

„Kdo při pobírání starobního důchodu vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, může po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o přepočet důchodu. Žádost je možné podat nejlépe prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, případně zaslat na ústředí ČSSZ,“ vysvětluje Buraňová.

9. Nemocenská při důchodu

Pokud jste důchodci a pracujete (jste účastni na nemocenském pojištění), máte kratší podpůrčí dobu výplaty nemocenské. Nejdéle vám bude nemocenské vypláceno 70 kalendářních dnů při jedné pracovní neschopnosti. Ne více než 70 dnů za kalendářní rok. Dalším pravidlem je to, že nemocenská je vyplácena nejdéle do dne zániku zaměstnání.

10. OSVČ důchodci

Jestliže živnostníci nepřeruší svoji živnost ani v důchodu, měli by o tom informovat OSSZ, protože po přiznání důchodu se jim mohou změnit výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení. Poživatel „předčasného“ starobního důchodu však má povinnost zaměstnavateli i OSSZ/ČSSZ tuto skutečnost oznámit.

Autor: Romana Rybová, Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka