Činnost pracovních agentur postihují přísnější pravidla

Ilustrační foto.

Ilustrační foto. Zdroj: Profimedia.cz

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
3
Fotogalerie

Od července má účinnost novela zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné výrazně zpřísňuje podmínky pro agentury práce.

Úpravy mají za cíl zlepšit pracovní podmínky pronajímaným zaměstnancům a garantovat jim vyšší mzdy.

Půlmilionová kauce má zamezit účelově založeným agenturám

Agentury práce budou muset nově složit kauci ve výši 500 000 korun na zvláštní účet Úřadu práce. Jakmile dojde k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, dostane ji žadatel zpět. Povinnost zaplatit tuto kauci mají i již existující personální agentury, které ji musí uhradit do tří měsíců od účinnosti novely, tedy do 31. října 2017.

Účelem kauce je zamezení vytváření účelově zakládaných pracovních agentur, které umožňují obcházení povinnosti odvádět za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. Někteří podnikatelé mají založeno více pracovních agentur a v jejich rámci přidělují jednoho pronajímaného zaměstnance stejnému uživateli.

Pokud je zaměstnanec v rámci jednoho měsíce zaměstnán pro stejného zaměstnavatele, ale od několika různých agentur, nepřekračuje tzv. zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnavatel tedy za něj nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanec tedy po celou dobu není účasten sociálního pojištění a nevzniká mu například nárok na nemocenské dávky ani se odpracovaná doba nezapočítává do důchodu.

Sankce za porušení zákonných podmínek

Součástí novely je také nový správní delikt tzv. zastřené zprostředkování zaměstnání. Právnické osobě, která bude bez povolení pronajímat pracovní sílu jiné osobě, hrozí pokuta od 50 000 korun do 10 milionů korun.

Fyzické osobě ve stejném případě hrozí pokuta až 5 milionů korun. Tyto sankce mají za cíl eliminovat zejména zaměstnávání cizinců ze zemí třetího světa na základě “smlouvy o dílo”, které jsou však fakticky dodávkou pracovní síly, a tedy obchází agenturní zaměstnávání.

Nové sankce jsou zavedené také pro zaměstnavatele (tzv. uživatele), kteří by porušovali práva zaměstnanců agentury. Například pokutou až jeden milion korun mohou být postihnuti ti uživatelé, kteří si pronajímají zaměstnance, který je u nich zaměstnaný na pracovní poměr.

V případě, že zaměstnanec je pronajímaný u svého zaměstnavatele, může ztratit nárok na odměnu za práci přesčas. Také se mu sníží základ pro odvody. O peníze tak přichází stát i zaměstnanec.

Pokutu ve stejné výši může inspekce práce udělit také v případě, že zaměstnanci agentury budou platově diskriminováni. Pokuta bude hrozit i v případě, že uživatel uvede nepravdivé údaje v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance.

Větší poměr pro odpovědné zástupce agentury

V některých případech byla funkce odpovědného zástupce agentury ryze formální. Novela zavádí užší provázání pracovní agentury s jejím odpovědným zástupcem. Pokud odpovědný zástupce nebude zároveň statutárním orgánem agentury, musí mít nyní úvazek minimálně na 20 hodin týdně.

Agentury budou moci získat povolení i na dobu neurčitou

Dosud musely agentury práce žádat každé tři roky o udělení povolení ke zprostředkování. Podle současné úpravy sice poprvé získají povolení také jen na tři roky, ale pokud jí během těch tří let nebude odebráno, dostane podruhé povolení na dobu neurčitou.

Agenturní zaměstnávání v poslední době vzkvétá. Za posledních pět let se zvýšil počet pronajímaných zaměstnanců o více než 60 procent na 270 tisíc osob. A jak vlastně pronájem zaměstnanců funguje a v čem je pro uživatele výhodný? Personální agentura vede veškerou administrativu spojenou se zaměstnáním pracovníka – mzdy, daně, hlášení na úřadech, odvádí za zaměstnance povinné odvody.

Uživatel pak zaplatí jen fakturu za pronájem zaměstnance, kterému přiděluje úkoly. Uživatel tak ušetří náklady na vzdělávání zaměstnanců a zaplatí jen skutečné využití zaměstnance.

Autor pracuje pro účetní firmu Tigra.