ČSSZ upozorňuje: Při platbách záloh na sociální pojištění si zkontrolujte číslo účtu

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Zdroj: ČTK

Česká správa sociálního zabezpečení v posledních dnech registruje vysoký počet plateb pojistného na sociální zabezpečení provedených chybně na výdajový účet ČSSZ (27-127xxx/0710). Pojistné mají přitom podnikatelé platit na příjmový účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), který začíná předčíslím 1011, 11017 a 21012.

ČSSZ proto na svém webu upozorňuje, aby při platbách pomocí internetového bankovnictví kontrolovali správnost čísla účtu. "Výdajový účet ČSSZ může nabídnout automaticky aplikace internetového bankovnictví zpravidla v těch případech, kdy plátce pojistného v minulosti obdržel výplatu dávek nemocenského pojištění. Proto je třeba, aby si lidé, kteří zadávají platby na pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) prostřednictvím internetového bankovnictví, vždy řádně zkontrolovali číslo účtu, na který ji odesílají," uvádí Jana Buráňová, tisková mluvčí ČSSZ.

Situace na konci roku je navíc ještě více komplikovanější. V případě, že odešlete v prosinci platbu pojistného na sociální pojištění na nesprávný účet ČSSZ/OSSZ, ČSSZ nemá možnost vrátit vám platbu hned zpět, abyste ji následně mohli znovu odeslat na správný účet.

"Postup ČSSZ/OSSZ na konci roku je dán přijatými opatřeními České národní banky v souvislosti s pravidly pro roční účetní závěrku. Během roku ČSSZ/OSSZ platby zaslané na chybné číslo bankovního účtu ČSSZ vrací a zároveň informuje majitele účtu o chybně provedené úhradě pojistného. Má-li být pojistné, původně zaplacené na nesprávný účet ČSSZ/OSSZ, uhrazeno v řádném termínu splatnosti, je třeba jej zaplatit znovu na správný účet," vysvětluje Buráňová.

Správná čísla účtů pro platbu pojistného jsou uvedena na webových stránkách ČSSZ v sekci Kontakty vždy u kontaktu na příslušnou OSSZ.