Daně při dvou zaměstnáních: Jak je to s daňovým přiznáním a zálohami na pojistném? | E15.cz

Daně při dvou zaměstnáních: Jak je to s daňovým přiznáním a zálohami na pojistném?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Někteří zaměstnanci pracují současně pro dva zaměstnavatele, například na zkrácené úvazky. Jak je to v takovém případě se zdaněním jejich příjmu? Jak ovlivňují dvě práce důchodové nároky?

Zaměstnanci mohou současně pracovat pro dva zaměstnavatele. Zpravidla se volí kombinace práce na hlavní pracovní poměr pro jednoho zaměstnavatele a práce na některou z pracovních dohod pro druhého zaměstnavatele nebo práce na zkrácený úvazek pro dva zaměstnavatele. Co je dobré vědět o práci pro dva zaměstnavatele současně s ohledem na daňové povinnosti? 

Daňové slevy se uplatní u jednoho zaměstnavatele

Každý daňový poplatník má nárok na slevu na poplatníka. Zaměstnanci uplatňují daňovou slevu na poplatníka měsíčně v částce 2 070 korun. Při práci pro více zaměstnavatelů je možné uplatnit daňovou slevu pouze u jednoho z nich, stejně tak některou z dalších daňových slev, na které je nárok (například daňovou slevu na studenta) a daňové zvýhodnění na děti. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani, které je možné mít podepsáno pro daný měsíc vždy pouze u jednoho zaměstnavatele.

Nutnost podání daňového přiznání

Zaměstnanci, kteří budou během roku 2019 alespoň v některém měsíci pracovat pro více zaměstnavatelů současně, a přitom jim z obou zaměstnání bude odvedena zálohová daň z příjmu, musí za rok 2019 podat daňové přiznání a nebudou moci požádat ani jednoho ze zaměstnavatelů o provedení ročního zúčtování daně.

Příklad: Zálohová daň

Paní Kateřina pracuje v roce 2019 na zkrácený úvazek pro dva různé zaměstnavatele současně. Z obou mezd je odvedena zálohová daň z příjmu. U prvního zaměstnavatele má vyšší hrubou mzdu, a proto daňovou slevu na poplatníka uplatňuje při výpočtu čisté mzdy u tohoto zaměstnavatele. Za rok 2019 bude paní Kateřina podávat daňové přiznání a od obou zaměstnavatelů si vyžádá potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019.

Pojistné se platí z obou zaměstnání

Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá vliv, zdali zaměstnanec vykonává jedno či dvě zaměstnání. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se pouze neplatí při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun a méně a při práci na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 2 999 korun a méně. V případě povinnosti platby povinného pojistné odvádí pojištění za zaměstnance i zaměstnavatel.

Příklad: Jako u jednoho zaměstnavatele

Zaměstnanec Pavel pracuje současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15 000 korun. Z obou zaměstnání je mu mzdovou účetní sraženo sociální pojištění ve výši 975 korun (15 000 korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění ve výši 675 korun (15 000 korun x 4,5 procenta). Celkem je zaměstnanci Pavlovi sraženo na povinném pojistném 3 300 korun (975 korun + 675 korun) x 2), stejně jako zaměstnanci pracujícímu pro jednoho zaměstnavatele s hrubou mzdou 30 000 korun.

Jak zvyšují dvě práce důchod?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši příjmů v rozhodném období a získané době pojištění. Při práci pro dva zaměstnavatele současně se zvyšuje průměrná měsíční hrubá mzda za odpracované roky, ze které se měsíční starobní důchod počítá, neboť do rozhodných příjmů pro výpočet důchodu vstupují všechny příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění. Prací pro dva zaměstnavatele současně po celý rok se však pro důchodové účely započítává pouze jeden rok a nikoliv dva, neboť žádný měsíc se nemůže pro důchodové účely počítat jako dva.

Příklad: Vliv na důchod

Zaměstnanec Pavel pracující po celý rok 2019 pro dva zaměstnavatele současně s hrubou mzdou 15 000 korun je na tom pro důchodové účely stejně jako zaměstnanec Roman pracující pro jednoho zaměstnavatele s hrubou mzdou 30 000 korun. Roční vyměřovací základ za rok 2019 obou zaměstnanců je 360 000 korun a do doby pojištění se jim oběma za rok 2019 započítá 365 dní.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka