Daně a změna zaměstnání během roku 2023: Jaká platí pravidla?

Daně a změna zaměstnání v roce 2023: Jaká platí pravidla?

Daně a změna zaměstnání v roce 2023: Jaká platí pravidla? Zdroj: Tomeš Michael

Někteří zaměstnanci změnili během loňského roku zaměstnavatele. Jaký dopad má tato skutečnost na daňové povinnosti za rok 2023? Kdy si musí zaměstnanci sami podat daňové přiznání? Kteří zaměstnanci obdrží daňový přeplatek a proč?

Většina zaměstnanců se během své pracovní kariéry nevyhne změně zaměstnání. Změna zaměstnání během roku však může mít daňové dopady. Co je dobré vědět o změně zaměstnání z hlediska daní? 

Zaměstnanci, kteří během roku 2023 pracovali na pracovní smlouvu pro více zaměstnavatelů postupně za sebou, přičemž měli u každého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, mohou posledního zaměstnavatele klasicky požádat o roční zúčtování daně. Termín je do 15. února 2024.

Roční zúčtování daně a limit pro jiné zdanitelné příjmy

O provedení ročního zúčtování daně za rok 2023 mohou svého posledního zaměstnavatele požádat zaměstnanci, kteří neměli mimo zaměstnání jiné zdanitelné příjmy nad 20 tisíc korun. Limit je stejně vysoký, ať už daňový poplatník pracoval pro jednoho nebo více zaměstnavatelů během roku 2023. Poslednímu zaměstnavateli je nutné doručit potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů.

Srážková daň na DPP není překážkou pro roční zúčtování daně

Když byla hrubá měsíční odměna u přivýdělku k hlavnímu zaměstnání formou dohody o provedení práce v loňském roce 10 tisíc korun a méně, potom se z hrubé odměny odvedla 15procentní srážková daň. Zaměstnanci pracující na klasickou pracovní smlouvu, kteří si během roku 2023 přivydělávali na dohody o provedení práce (i pro více zaměstnavatelů současně), nemají žádné speciální daňové starosti, pokud hrubá měsíční odměna ze všech dohod o provedení práce byla 10 tisíc korun a méně. Odvodem srážkové daně byly daňové povinnosti vyřízeny.

Odvod měsíční zálohové daně od dvou zaměstnavatelů

Jestliže byla v některém měsíci roku 2023 odvedena zálohová daň z příjmu ze dvou zaměstnání, potom nemůže za zaměstnance provést roční zúčtování daně ani jeden ze zaměstnavatelů. Zaměstnanec si musí sám vyplnit a podat daňové přiznání.

Kdy podat dvoustránkové daňové přiznání

Daňoví poplatníci pouze se zdanitelnými příjmy ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání) mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. K takové situaci v roce 2023 došlo například z důvodu práce pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek, práci pro druhého zaměstnavatele na pracovní smlouvu již ve výpovědní lhůtě u původního zaměstnavatele nebo z důvodu brigád na některou z pracovních dohod s hrubou měsíční odměnou nad limit pro odvod srážkové daně. K vyplněnému daňovému přiznání je nutné přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů.

Daňové přiznání v roce 2024

V roce 2024 podávají daňové přiznání za rok 2023 nejen lidé, kteří se živí jako OSVČ, ale také mnozí zaměstnanci, studenti, důchodci nebo brigádníci. V našem velkém shrnutí se dozvíte jak a do kdy podat daňové přiznání, kdo má povinnost daňové přiznání vyplnit a co dělat, pokud v něm uděláte chybu.

Změna zaměstnání a sleva na poplatníka

V praxi dochází k situaci, že nástup do nového zaměstnání plynule nenavazuje na to předchozí. Pokud byla mezi jednotlivými zaměstnáními alespoň měsíční přestávka, tak vznikne nárok na daňový přeplatek za rok 2023.

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se totiž vždy uplatní sleva na poplatníka v částce 30 840 korun, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných měsíců. Jestliže tedy v některém měsíci nebyla uplatněna poměrná měsíční sleva na poplatníka ve výši 2 570 korun, tak pouze z důvodu nekrácení roční daňové slevy na poplatníka bude činit roční daňový přeplatek 2 570 korun za každý neodpracovaný měsíc.

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>