I když jste zaměstnaní, tyto daňové záležitosti si pohlídejte

Zjistěte si, na jaké bonusy máte nárok. Například příspěvek na očkování, plavání s dětmi, pohybové aktivity či na vitaminy.

Zjistěte si, na jaké bonusy máte nárok. Například příspěvek na očkování, plavání s dětmi, pohybové aktivity či na vitaminy. Zdroj: Foto scom

Daně za zaměstnance vyřizuje zpravidla zaměstnavatel a zaměstnanci tak nemají starosti s nimi spojené. Přesto je vhodné se o některé věci zajímaz a se mzdovou účetní pravidelně komunikovat, abyste neplatily zbytečně více.

Při nástupu do zaměstnání musí zaměstnanec mzdové účetní oznámit, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Každou případnou změnu zdravotní pojišťovny je potom nutné jí oznámit do 8 dní, aby bylo zdravotní pojištění placeno vždy na účet příslušné zdravotní pojišťovny. O písemném oznámení změny zdravotní pojišťovny by měl zaměstnanec obdržet potvrzení.

Podepsání prohlášení k dani

Pro uplatnění nároku na daňové slevy při výpočtu měsíční čisté mzdy je následně nutné podepsat prohlášení k dani, tzv. růžový formulář. Daňové prohlášení je možné mít na daný měsíc podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Pro uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2070 korun není potřeba doručit žádné doklady.

Pro uplatnění dalších daňových slev jako např. na studenta ve výši 335 korun, invaliditu prvního nebo druhého stupně ve výši 210 korun a na invaliditu třetího stupně ve výši 420 korun je potřeba doručit mzdové účetní příslušný doklad (například potvrzení o studiu, rozhodnutí o invalidním důchodu). Když nejsou některé daňové slevy, na které je nárok, využity během roku, tak se vše napraví v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání.

Čerpání daňového zvýhodnění

Vždy jeden z rodičů má nárok na daňové zvýhodnění na děti. Pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti je tedy nutné mzdové účetní doručit nejenom kopie rodných listů dětí, ale i potvrzení zaměstnavatele druhého rodiče, že daňové zvýhodnění není u něj uplatňováno. Pokud je druhý z rodičů osobou samostatně výdělečně činnou nebo nepracuje, potom je potřeba doručit čestné prohlášení.

Práce na zkrácený úvazek

S ohledem na měsíční částku zdravotního pojištění by měli zaměstnanci pracující za hrubou mzdu 11 000 korun a méně mzdové účetní vždy doručit potvrzení, že jsou státními pojištěnci nebo je odváděno zdravotní pojištění z minima z jiného příjmu. V takovém případě se totiž zdravotní pojištění vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ na úrovni minimální mzdy.

Roční zúčtování daně

Za zaměstnance, kteří nemají povinnost podat sami daňové přiznání, zpracovává mzdová účetní roční zúčtování daně. Právě v ročním zúčtování daně je přitom možné uplatnit některé daňové slevy, kterou nelze uplatnit v průběhu roku (například slevu na manželku nebo manžela s ročními vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun nebo školkovné) a nezdanitelné položky.

Mezi nezdanitelné položky patří například odpočet úroků z hypotečního úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace nebo odpočet životního pojištění, penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření. Podmínky pro uplatňování daňových slev nebo daňových odpočtů se mění, proto je dobré se vždy u mzdové účetní informovat a vždy je potřeba ji včas doručit všechny doklady snižující daňovou povinnost.

Dobrá účetní může pomoci s daňovým přiznáním

Někteří zaměstnanci si musí sami podat daňové přiznání, například protože měli během roku ještě příjem z nájmu nebo jiný zdanitelný příjem. Přestože vyplnění daňového přiznání není v těchto případech tolik náročné, tak je to pro většinu zaměstnanců velmi nepříjemná administrativa. Zkušená účetní může zaměstnanci poskytnout cennou radu, jak si v těchto lehčích případech s vyplněním daňového přiznání poradit. K vyplnění daňového přiznání je následně potřeba potvrzení o zdanitelných příjmů za daný rok.