Jak na daně při prodeji nemovitosti, cenných papírů či zrušení "životka"

Den daňové svobody připadne v roce 2018 na 23. června

Den daňové svobody připadne v roce 2018 na 23. června Zdroj: Profimedia.cz

Kdy musí zaměstnanec odevzdat daňové přiznání?
Kdy musí zaměstnanec odevzdat daňové přiznání?
Kdy musí zaměstnanec odevzdat daňové přiznání?
Daně se blíží
Daně se blíží
9
Fotogalerie

Mezi zdanitelné příjmy patří i některé ostatní příjmy dle zákona o dani z příjmu. Podívejme se na některé z nich v praktických příkladech.

 

Daňové přiznání kvůli ostatním příjmům musí podávat i zaměstnanci, jestliže zdanitelné ostatní příjmy činily více než 6 000 korun za rok 2018. Daňoví poplatníci mající ostatní příjmy musí vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání a použít standardní čtyřstránkový daňový formulář. V některých případech platí pro ostatní příjmy časový test, při jehož dodržení jsou takové příjmy od daně z příjmu osvobozené a neuvádí se do daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu neplatí.

1) Prodej nemovitosti

Dani z příjmu fyzických osob podléhají i příjmy z prodeje nemovitosti ponížené o příslušné výdaje, pokud není splněn časový test. U nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, je příjem od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta alespoň pěti let. V případě dědictví v řadě přímé se přitom do časového testu započítává i doba vlastnictví nemovitosti zůstavitelem. U nemovitosti, u které je splněna podmínka bydliště, je časová lhůta dvouletá.

Tip: Už jste letos podali daňové přiznání? Pokud vás daně teprve čakají, stáhněte si naše chytré formuláře. 

2) Předčasné zrušení penzijka a životka

Mezi daňové odpočty snižující základ daně patří při splnění zákonných podmínek i vlastní vklady na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění. Při předčasném zrušení smlouvy je nutné daňové odpočty dodanit. U životního pojištění je nutné zpětně dodanit uplatněné daňové odpočty v posledních 10 letech, jedná se daňový příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu.

„Do této situace se často dostávají lidé, kteří odchází z firmy, jež zaměstnancům toto pojištění hradila či na něj přispívala jako zaměstnanecký benefit a nový zaměstnavatel tuto výhodu neposkytuje. Pokud se tedy zaměstnance povinnost dodanění týká, musí navíc podat daňové přiznání samostatně a nemůže si ho nechat vypracovat od zaměstnavatele,“ upozorňuje Zbyněk Kočiš, finanční specialista společnosti Poutko.

3) Prodej cenných papírů

Daňové osvobození se na prodej cenných papírů vztahuje, jestliže mezi jejich nabytí a prodejem uplynula lhůta alespoň tří let. Při dodržení tříletého časového testu není rozhodující, jak vysoký zdanitelný příjem z takové obchodní transakce plyne a tento příjem je od daně z příjmu osvobozen. U ročních příjmů z prodeje cenných papírů do 100 000 korun není nutné tříletý časový test dodržet a takový příjem je od daně z příjmu osvobozen.

„Daň z příjmu z prodeje cenných papírů se týká jen těch, kteří ve zdaňovacím období jako fyzická osoba tímto způsobem přesáhli 100 000 korun. Při převodu cenných papírů může poplatník uplatnit i výdaje související s převodem, což jsou kromě samotné ceny papíru také náklady na znalecké posudky, případně poplatky pro makléře. Jako částka, kterou je potřeba přiznávat, se tedy nepočítá výnos z prodeje cenných papírů, ale skutečná hodnota, kterou poplatník za jejich prodej utrží. Do daňového přiznání není potřeba zanášet ani příjem z cenných papírů, které má držitel déle než šestatřicet měsíců. To se samozřejmě týká také podílových fondů, které jsou velmi rozšířeným investičním nástrojem u českých drobných investorů. Proto je potřeba příjmy plynoucí z cenných papírů průběžně sledovat,“ upřesňuje Roman Outrata, finanční skupina Ramfin.

4) Příležitostný příjem nad limit

Příležitostné příjmy jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny, pokud jejich souhrnná roční částka činí 30 000 korun a méně. Příjmy nad limit se již zdaňují. Pro příležitostné příjmy není potřeba mít živnostenské oprávnění. Příjmy plynoucí z výkonu samostatné výdělečné činnosti se zdaňují vždy dle § 7 zákona o dani z příjmu a příjmy ze závislé činnosti se zdaňují vždy dle § 6 zákona o dani z příjmu.

Ztráta nesnižuje daňový základ

V případě ztráty z prodeje nemovitosti či prodeje cenných papírů nelze o tuto ztrátu snížit celkový základ daně. V praxi to tedy znamená, že zaměstnanec uvádějící do daňového přiznání příjem a výdej z prodeje nemovitosti či cenného papírů nemůže z důvodu ztrátové obchodní transakce obdržet daňovou vratku z toho důvodu, že vypočtená roční daň by byla z důvodu započtení ztráty nižší než zaplacené měsíční zálohy během roku.