Daňové přiznání a změny oproti loňsku | E15.cz

Daňové přiznání a změny: V jakých případech si oproti loňsku polepšíte?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V daňovém přiznání za rok 2018 je možné uplatnit daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti, některé parametry se oproti předcházejícímu roky změnily. Které změny jsou pozitivní a které negativní? 

V daňovém přiznání za rok 2018 je možné při splnění zákonných podmínek uplatnit tyto daňové slevy: slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, slevu na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 2 520 korun, slevu na invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 korun, slevu na průkaz ZTP/P ve výši 16 140 korun, slevu na studenta ve výši 4 020 korun, školkovné v částce 12 200 korun a slevu na evidenci tržeb ve výši 5 000 korun.

Pouze slevu na poplatníka uplatní v daňovém přiznání všichni daňoví poplatníci v částce 24 840 korun. Pro ostatní daňové slevy musí být splněny zákonné podmínky. Základní daňová sleva na poplatníka se nikdy nekrátí.

Dále je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě za celý kalendářní rok 2018 činí 15 204 korun, na druhé dítě 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus. Pro čerpání daňového bonusu je nutné mít roční příjmy alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. Za rok 2018 se však již hodnotí pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Nyní se v praktických příkladech podívejme na změny u daňových slev.

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zdarma >>>

1) Vyšší daňové zvýhodnění

Paní Simona má hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2018 ve výši 395 000 korun, stejný hrubý zisk měla i za rok 2017. Paní Simona uplatní v daňovém přiznání za rok 2018 daňové zvýhodnění na dceru. Kolik zaplatila na dani z příjmu za rok 2017 a kolik zaplatí za rok 2018?

  • V daňovém přiznání za rok 2017 bylo možné uplatnit daňové zvýhodnění na první dítě v částce 13 404 korun. Roční daň z příjmu byla tedy 21 006 korun (395 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka 24 840 korun - daňové zvýhodnění na dceru 13 404 korun).
  • V daňovém přiznání za rok 2018 se uplatní daňové zvýhodnění na první dítě v částce 15 204 korun, proto zaplatí paní Simona na dani z příjmu fyzických osob 19 206 korun (395 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka 24 840 korun - daňové zvýhodnění na dceru 15 204 korun).

Meziročně si paní Simona daňově polepší o 1 800 korun (21 006 korun - 19 206 korun). Daňové zvýhodnění na druhé a další děti se meziročně nezměnilo.

2) Vyšší školkovné

Paní Klára má hrubý zisk za rok 2018 ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 340 000 korun, stejně vysoký hrubý zisk měla i za rok 2017. V daňovém přiznání uplatní daňovou slevu na poplatníka a školkovné na syna. Náklady za umístění dítěte za rok 2017 i za rok 2018 činily 18 000 korun. Daňové zvýhodnění na obě děti uplatňoval měsíčně manžel při výpočtu měsíční čisté mzdy. Jak se meziročně změnila daňová situace manželů?

  • Manžel měl při stejně vysoké hrubé mzdě každý měsíc čistou mzdu vyšší o 150 korun. Vyšší daňové zvýhodnění na první dítě tedy manželé využívali již průběžně během roku 2018.
  • V daňovém přiznání za rok 2017 bylo možné uplatnit školkovné maximálně v částce 11 000 korun. Roční daň z příjmu paní Kláry tak činila 15 160 korun (340 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka 24 840 korun – školkovné 11 000 korun).
  • V daňovém přiznání za rok 2018 lze již uplatnit školkovné maximálně v částce 12 200 korun. Roční daň z příjmu za rok 2018 činí tedy 13 960 korun (340 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka 24 840 korun – školkovné 12 200 korun).

Meziročně si paní Klára daňově polepšila o 1 200 korun (15 160 korun - 13 960 korun). Školkovné se uplatňuje vždy za celý kalendářní rok, nelze ho uplatňovat v průběhu roku. K uplatnění nároku na školkovné je nutné doložit potvrzení od školky.

3) Nemožnost čerpání daňového bonusu

Paní Vendula měla za rok 2018, stejně jako za rok 2017, jen příjem z pronájmu. Daňový základ v obou letech činil 150 000 korun. Paní Vendula má jednu dceru. Kolik zaplatila paní Vendula na dani z příjmu za rok 2017? Kolik zaplatí za rok 2018?

  • V daňovém přiznání za rok 2017 uplatnila daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a daňové zvýhodnění na dceru v částce 13 404 korun. Daňová povinnost po uplatnění slevy na poplatníka byla 0 korun. Protože příjmy z pronájmu se hodnotily pro nárok na daňový bonus, tak paní Vendula nezaplatila na dani z příjmu nic a ještě obdržela daňový bonus ve výši 13 404 korun.
  • Za rok 2018 nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob paní Vendula nic, neboť vypočtená daň z příjmu je nižší než sleva na poplatníka. Na daňový bonus však nemá paní Vendula nárok, neboť neměla příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti alespoň 73 200 korun.

Paní Vendula si meziročně pohoršila o 13 404 korun, neboť za rok 2018 již nemůže čerpat daňový bonus.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka