Jak vysoké jsou mzdy v Německu a kolik z nich ukrojí daně? Podívejte se na přehlednou tabulku

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Německo, HDP, průmysl
Německo, průmysl
Německo, HDP, průmysl
průmysl, zakázky, Německo
Německo, průmysl
15
Fotogalerie

Životní úroveň Němců je dle řady ukazatelů jedna z nejvyšších na světě. Jak vysoké jsou v Německu mzdy a jak vysoké daně platí Němci ze svých mezd?

Průměrná měsíční mzda v Německu za celý kalendářní rok 2016 činila 3 703 euro a byla vyšší o 91 euro než v roce 2015. Mzdové rozdíly mezi muži a ženami jsou v Německu jedny z nejvyšších z členských zemích Evropské unie.

Průměrná mzda mužů za rok 2016 dosahovala 3 898 euro a průměrná mzda žen 3 258 euro. V tabulce máme uvedenu průměrnou měsíční mzdu v Německu v letech 2012 až 2016. Jedná o průměrnou mzdu bez zvláštních bonusů v průmyslu a sektoru služeb.

Rokprůměrná měsíční mzda celkemprůměrná měsíční mzda mužiprůměrná měsíční mzda ženy
2016 3 703 € 3 898 € 3 258 €
2015 3 612 € 3 810 € 3 161 €
2014 3 527 € 3 728 € 3 075 €
2013 3 449 € 3 645 € 3 007 €
2012 3 391 € 3 595 € 2 925 €

Pramen: Statistisches Bundesamt, Verdienste & Arbeitskosten "Entwicklund der Bruttoverdienste“ 


Blíží se prezidentské volby 2018. Kdo z devíti kandidátů na prezidenta zvítězí? Sledujte volební speciály s komentáři i okamžitými online výsledky. První kolo prezidentské volby 2018 se bude konat už 12. a 13. ledna. Pokud žádný kandidát nezíská dostatečnou převahu, druhé kolo prezidentských voleb 2018 se uskuteční o dva týdny později, 26. a 27. ledna.


Minimální mzda = 1458,60 €

Minimální mzda v Německu byla legislativou stanovena teprve od roku 2015. V letech 2015 a 2016 byla minimální mzda stejná, tedy 8,50 € za hodinu, což při 165hodinovém pracovním měsíci činilo 1 402,50 € za měsíc. Od 1. ledna 2017 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 8,84 € za hodinu. Minimální měsíční mzda tedy v letošním roce činí 1 458,60 €.

Podívejte se, jak vysoké mzdy jsou na jednotlivých pozicích u nás: 

 

Kde jsou mzdy nejvyšší?

Průměrná mzda se v jednotlivých 16 spolkových zemích liší, jak dokládá statistika za čtvrté čtvrtletí roku 2016 (Statistisches Bundesamt BRD – Verdienste und Arbeitskosten – 4. Vierteljahr 2016).

Nejvyšší průměrná hodinovou mzdu mají tyto spolkové země: Hamburk (27,62 €), Bádensko-Württembersko (27,21 €), Hesensko (27,16 €), Bavorsko (26,48 €), Severní Porýní-Vestfálsko (25,94 €), Brémy (25,49 €), Porýní-Falc (24,97 €), Sársko (24,08 €), Berlín (23,65 €), Dolní Sasko (23,21 €), Šlesvicko-Holštýnsko (22,38 €).

Nejnižší průměrnou hodinovou mzdu při zohlednění plných i částečných úvazků a bonusů mají tyto spolkové země: Sasko (19,55 €), Braniborsko (19,26 €), Sasko-Anhaltsko (19,24 €), Durynsko (19,03 €), Meklenbursko-Přední Pomořansko (18,58 €).

Nejvyšší průměrná hodinová mzda ve 4. čtvrtletí roku 2016 byla při zohlednění plných i zkrácených úvazků (včetně bonusů) v těchto sektorech národního hospodářství: energetický průmysl (36,98 €), finanční a pojišťovací služby (35,93 €), informace a komunikace (32,17 €) a profesní, vědecké a technické služby (30,59 €). Nejnižší průměrnou hodinovou mzdu měli zaměstnanci pracující ve stravování a pohostinství (13,34 €), v ostatních službách (15,08 €), v přepravě a skladování (19,62 €) a ve stavebnictví (20,52 €).

Zdanění je vysoké

V Německu je zdanění práce jedno z nejvyšších z členských zemí OECD. Bezdětný a svobodný zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu odvede ze své hrubé mzdy na dani z příjmu fyzických osob a povinném sociálním pojištění 39,7 procenta.

Čistá mzda, kterou obdrží od svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet, dosahuje tedy jen 60,3 procenta jeho hrubé mzdy. Zaměstnavatel navíc za zaměstnance odvede povinné pojistné v souhrnné výši 19,3 procenta. Celkové zdanění práce v tomto případě dosahuje 49,4 procenta mzdových nákladů zaměstnavatele.

V přiložené tabulce máme uvedeno, jak se liší hrubá mzda zaměstnance od jeho čisté mzdy, a celkové zdanění práce u jednotlivých mezd (ve výši 67 procent průměrné mzdy, průměrné mzdy, ve výši 133 procent průměrné mzdy a ve výši 167 procent průměrné mzdy). Všechny výpočty jsou provedeny u bezdětného a svobodného zaměstnance.

Zdanění práce v Německu v závislosti na výši mzdy v roce 2016 (v %)

Odvody ze mzdy67 %100 %133 %167 %
Centrální daň z příjmu14,019,0 23,627,5 
Pojištění placené zaměstnancem20,7 20,718,7 16,4 
Celkové odvody zaměstnance34,7 39,7 42,4 43,9 
Pojištění placené zaměstnavatelem19,3 19,3 17,6 15,5 
Celkové zdanění práce45,3 49,4 51,0 51,4 

Pramen: OECD Tax Database, Dataset: Table I.5.Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Jak se budou vyvíjet mzdy v Česku? Odpovídá Martin Ježek z personální agentury Grafton. 

Video placeholde
Jak se budou v tomto roce zvyšovat mzdy? Odpovídá Martin Ježek z personální agentury Grafton. • Arsen Lazarevič/E15