Jaký bude osud dětských skupin a mikrojeslí? | E15.cz

Jaký bude osud dětských skupin a mikrojeslí?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce, aby dětské skupiny a mikrojesle byly financovány ze státního rozpočtu. Důvod je prostý, těmto skupinám bude končit dotační podpora z Evropského sociálního fondu (po roce 2020). 

Cílem Maláčové je podpořit dostupný systém služeb předškolní péče v naší republice. Proto ministerstvo práce a sociálních věcí vyslalo pod vedením ministryně Jany Maláčové do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Resort novelou reaguje také na Programové prohlášení vlády, v němž je deklarována podpora rodin rozvojem veřejných služeb pro rodiny. Vláda se rovněž zavázala podpořit zaměstnávání rodičů a slaďování rodinného a pracovního života.

Kolik nás to bude stát?

Ze státního rozpočtu by na to byly ukrojeny dvě miliardy. Na druhou stranu ministerstvo argumentuje tím, že pro stát to bude výhodné, protože spousta matek bude moct dříve nastoupit do práce. Tím pádem budou státu odvádět daně a pojistné. Podle propočtů by se tímto způsobem státu vrátilo 2,25 miliardy korun. A to není všechno. Další odvody poplynou státu z nových pracovních míst v dětských skupinách, jde o téměř 300 milionů korun.

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně eviduje 830 dětských skupin s celkovou kapacitou 11 tisíc míst a v 69 mikrojeslích 500 míst. Díky sdíleným místům však dětské skupiny navštěvuje okolo 14 tisíc dětí. Skupiny ulehčují život zhruba 8 tisícům rodin a práci v nich našlo přibližně 2 tisíce lidí. Těmto skupinám by hrozilo zavření.

Nově uzákoněny i mikrojesle

Novinkou je uzákonění mikrojeslí. Ty se v pilotním projektu velmi osvědčily. Jde o seskupení maximálně čtyř dětí, kterým je poskytována péče v domácím prostředí, ale i mimo něj. A to až do věku čtyř let. Tento model péče o předškolní děti běžně funguje v Německu nebo ve Francii. „Dětské skupiny a mikrojesle dokázaly dobře zajistit odpovídající péči o děti předškolního věku včetně dětí mladších tří let, která u nás chybí z důvodu zrušení jeslí a také nedostatečných kapacit stávajících mateřských škol. Bohužel i tříleté děti se často nedostanou do mateřské školy. Kvalitní, finančně a místně dostupná předškolní péče je má osobní priorita. Díky garanci státu budou moci vznikat dětské skupiny a mikrojesle plošně. Jedná se o významnou podporu rodin s dětmi ale i zaměstnavatelů,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zdvojnásobení počtu dětských skupin

Podle ministerstva je dost možné, že se počet dětských skupin zdvojnásobí. A to v horizontu pěti až deseti let. Jelikož je o tyto skupiny ze strany rodičů velký zájem, mohlo by je navštěvovat až 33 tisíc dětí. U mikrojeslí by mohl počet dětí dosáhnout až na šestinásobek. To jsou tři tisíce dětí.

Proč je zájem takový?

Hlavním důvodem je nedostatek míst ve státních školkách. Zákon obcím ukládá, že musejí od letošního školního roku najít místo pro čtyřleté děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, které podají žádost, a od příštího září i pro tříleté. A to může být právě problém.

Výhodou mikrojeslí a dětských skupin je to, že mohou snadněji reagovat na aktuální výkyvy v počtech dětí, které potřebují předškolní vzdělávání. Obce nemusí vystavět nové budovy jako u státní školky. Je to tedy i finančně výhodnější.

V dětských skupinách je to mírnější

V dětských skupinách je to jiné než v klasických školkách. Jejich úkolem je pečovat o děti a vychovávat je. Nemusí mít žádný vzdělávací plán. Příliš velké nejsou ani požadavky na prostory a vybavení. Pracovníci nemusí mít pedagogické vzdělání. Jeden pracovník se stará asi o jedenáct dětí.

Co se týče ceny, stropem by měla být třetina minimální mzdy. Tedy okolo čtyř tisíc korun měsíčně. Doporučená cena pak dvanáctina minimální mzdy, tedy zhruba tisícovka. Tuto částku si rodič pochopitelně může odečíst na dani, školkovné by tedy v závěru bylo zdarma. Nyní se na školkovném v dětské skupině platí okolo 2.5 tisíce korun.

Další návrhy ministerstva

MPSV dále chce, aby byl zrušen maximální limit 46 hodin pro umístění dětí mladších dvou let do kolektivních zařízení.

Vaše nejbližší dětská skupina?

Podívejte se na dětskou skupinu, která je nejblíže vašemu bydlišti Dále jsou pro ty, kteří chtějí založit dětskou skupinu, k dispozici metodičky projektu Podpora implementace dětských skupin. Ty vám zdarma poskytnou komplexní poradenství a provedou celým procesem založení dětské skupiny

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka