Vaše osobní daňová optimalizace. Stihněte ji ještě do konce roku! Vyplatí se to | E15.cz

Vaše osobní daňová optimalizace. Stihněte ji ještě do konce roku! Vyplatí se to

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

I pro zaměstnance je dobré si koncem roku ohlídat, aby využili všech legislativních výhod, na které mají nárok a neplatili vyšší daně. Jak naložit s volnými penězi a na co si dát pozor?

V posledních týdnech roku 2018 je možné udělat několik dobrých finančních a daňových rozhodnutí. Při dobré finanční situaci je možné maximalizovat státní příspěvek na stavební spoření. Smlouvy o stavebním spoření jsou státem podporovány formou státního příspěvku, který činí 10 procent z rozhodné částky během roku.

Maximální roční státní příspěvek na každou smlouvu činí 2 000 korun za rok. Peníze na smlouvu lze zasílat libovolně, je tedy možné koncem roku poslat na smlouvu například 20 000 korun za účelem maximalizace státní podpory.

Nutný příjem pro daňový bonus

Někteří daňoví poplatníci neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě peníze od státu obdrží formou daňového bonusu. Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že uplatňované daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Za rok 2018 může daňový bonus čerpat pouze daňový poplatník mající roční příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 73 200 korun.

Daňoví poplatníci, kteří chtějí obdržet daňový bonus, a do dostatečného rozhodného příjmu jim chybí relativně malá částka, by měli pouvažovat například o brigádě na dohodu o provedení práce.

Nepřekročení příjmu u manželky

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně je možné uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) s rozhodnými vlastními příjmy nepřesahujícími za rok 2018 částku 68 000 korun. Roční daňová sleva činí 24 840 korun. Pokud by manželka (manžel) měla vyšší příjem jen o několik tisícikorun, potom by si rodina paradoxně finančně pohoršila. Limitní příjem je tedy dobré si koncem roku pohlídat.

Využití daňových odpočtů

Roční daňový základ za rok 2018 budou snižovat nezdanitelné položky (daňové odpočty). Mezi nezdanitelné položky patří například dary, zaplacené úroky z úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace, zaplacené příspěvky na smlouvu o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění. Při dobré finanční situaci je konec roku vhodným obdobím pro dary v souladu s § 15 zákona o dani z příjmu.

Rovněž lze koncem roku doplatit vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření za účelem maximálního daňového odpočtu. Penzijní produkty snižují daňový základ až o 24 000 korun za rok 2018. Pro účely daňového odpočtu se hodnotí vlastní vklady na smlouvu během roku nad částku 12 000 korun. Doplatit peníze na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je možné za účelem daňového odpočtu i koncem roku.

Shromažďování daňových dokladů

Daňovou slevu školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů, a to buď v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem, nebo v ročním daňovém přiznání. Školkovné by neměl uplatňovat rodič s nižšími příjmy, který by v plném rozsahu nevyužil této daňové slevy, neboť školkovné snižuje vypočtenou daň maximálně do nuly.

Za rok 2018 činí školkovné na každé dítě 12 200 korun. Rodiče by si měli dále pohlídat, zdali bylo daňové zvýhodnění na děti uplatněno ve všech měsících během roku, což se nemuselo stát zvláště při změně zaměstnání.

Kdo uplatní příjem z nájmu?

Manželé mající příjem z pronájmu by si měli propočítat, kdo příjem dle § 9 zákona o dani z příjmu z nemovitosti ve společném jmění bude uvádět do daňového přiznání, neboť takový příjem se zdaňuje pouze u jednoho z nich. Daňový odpočet pro zaplacené úroky z úvěru, kterým je řešena vlastní bytová situace v případě, že účastníky smlouvy o úvěru je více zletilých osob, uplatní jedna z nich nebo každý rovným dílem, opět je tedy vhodné propočítat, která varianta je daňově nejvýhodnější.

Sociální pojištění při vedlejší činnosti

Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností nebudou za rok 2018 platit sociální pojištění, když budou mít hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) do 71 950 korun. Malé překročení limitu je finančně nevýhodné, tuto skutečnost je výhodné si pro zaměstnance přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností si ohlídat.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka