Jeden obrázek za tisíc slov. Stále jsme jen chudí příbuzní Západu

Kupní síla napříč Evropou (2017)

Kupní síla napříč Evropou (2017) Zdroj: GFK

Kupní síla napříč Evropou (2016)
Nákupní centrum Palladium v Praze.
nákupní centra, palladium
Combipel, Palladium, obchody, móda, nakupování
nákupní centra
13
Fotogalerie

Ze všech stran je slyšet, jak se nám dobře daří, což je jistě pravda – životní úroveň pozvolna stoupá. Potíž je v tom, že s doháněním Západu to už tak růžově nevypadá a představa, že v blízké budoucnosti doženeme například sousední Rakousko spadá spíš do kategorie divokých snů. Ale hranice jsou dnes otevřené, takže pokud si chcete dobře vydělat, (bývalé Západní) Německo je za humny... Velmi dobře se daří i v okolí Vídně a dalších evropských metropolí.

Jak vidno z geomarketingové mapy Evropy, kterou každoročně zpracovává německá společnost GFK, vůbec nejlíp je v Norsku, Dánsku a Švýcarsku. Velmi jasně jsou rovněž vidět hranice, hranice západu a východu, severu a jihu. Chladné barvy (modrá, zelená) představují chudobu, ty teplé (žlutá, červená) bohatství. Samozřejmě to neplatí bez výhrad, ale v zásadě to tak je a pravděpodobně ještě dlouho bude.

Rozdíly v rámci Evropy jsou jasně patrné – západ × východ, ale také sever × jih. Však posuďte sami:

K výše vložené grafice je třeba dodat, že celá ČR je nyní „zelená“. Čili, že ve všech regionech je kupní síla obyvatelstva na srovnatelné úrovni. Alespoň dle GFK. V loňském roce na tom byli hůře (bledě modrá) obyvatelé většiny okresů Olomouckého kraje a Severních Čech.

K výše uvedenému je třeba dodat, že absolutní hodnota kupní síly v přepočtu na eura samozřejmě přímo nevystihuje životní úroveň v jednotlivých zemích. Ale asi uznáte, že Němec s německou minimální mzdou je na tom lépe než Čech s tou naší...

Prostě i když ho zejména služby stojí v absolutním přepočtu víc, relativně si jich vzhledem ke své mzdě může víc nakoupit. Stejně tak si může nakoupit víc zboží v maloobchodě, kde se ceny prakticky už vyrovnaly.