Výhody a nevýhody zkušební doby

...

... Zdroj: iStock

...
Miluji svoji práci, podnikám.
...
Jakou zvolím motivaci:
5
Fotogalerie

Při nástupu do nového zaměstnání se zaměstnanci zpravidla nevyhnou sjednání zkušební doby v pracovní smlouvě. Někteří zaměstnanci jsou během zkušební doby příliš nervózní a svázáni nejistotou a jejich pracovní výkon není dobrý. Zkušební dobu je však dobré brát jako výzvu a ochranu.

Podmínky zkušební doby jsou upraveny v zákoníku práce. Během sjednané zkušební doby mají zaměstnavatel i zaměstnanec dostatek času na rozmyšlení, zdali v práci pokračovat i po uplynutí zkušební doby. Zaměstnavatel si ověří znalosti a dovednosti zaměstnance a jeho osobnost. Zaměstnanec dostatečně pronikne do svých pracovních povinností a dostatečně pozná pracovní kolektiv a pracovní prostředí.

Ve zkušební době může snadno ukončit pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. V současné příznivé ekonomické situaci chtějí v některých případech rychle ukončit pracovní poměr i zaměstnanci, jestliže obdrželi v mezidobí výrazně lepší pracovní nabídku.

Jak je zkušební doba dlouhá?

Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru nebo 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu nelze sjednávat v průběhu výkonu práce.

Zkušební doba musí být sjednána nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební doba musí být sjednána písemně. Sjednání zkušební doby není povinností. U některých zaměstnanců zaměstnavatelé zkušební dobu nesjednávají, např. jako výraz důvěry ve schopnosti zaměstnance.

Zrušení pracovního poměru bez důvodu

Během sjednané zkušební doby může pracovní poměr zrušit zaměstnavatel i zaměstnanec bez udání důvodu. I pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se však vyžaduje písemná forma, jinak se ke zrušení nepřihlíží. Pracovní poměr skončí ve zkušební době dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Pro zkušební dobu tedy neplatí dvouměsíční výpovědní lhůta, která platí pro zrušení pracovního poměru standardní výpovědí po jejím uplynutí. Dvouměsíční výpovědní lhůta po uplynutí zkušební doby platí pro výpověď podanou zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Nenáleží odstupné

Zaměstnanec, kterému je jeho zaměstnavatelem ukončen pracovní poměr ve zkušební době, nemá nárok na odstupné. Jestliže zaměstnanec nemá ihned nové pracovní uplatnění, tak je vhodné se registrovat na úřadu práce. Při splnění zákonných podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti a za lidi v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát.

Ukončit pracovní poměr po týdnu?

Personální politika zaměstnavatelů je velmi důležitá. Pro zaměstnavatele je ideální malá fluktuace zaměstnanců. Náklady spojené se získáním nového pracovníka a jeho zaučením nejsou rozhodně malé, proto zkušení personalisté rozhodně nechtějí, aby byl pracovní poměr ukončován již během zkušební doby.

Uzavření pracovního poměru se sjednanou zkušební dobou není nutné se bát, zpravidla se jedná pouze o pojistku pro nenadále situace. Dobří personalisté vybírají zaměstnance velmi pečlivě. Aktuálně trápí mnohé zaměstnavatele nedostatek pracovníků a míra nezaměstnanosti je nízká, možnost ukončení pracovního poměru ve zkušební době tedy vítají i zaměstnanci.

První týdny v nové práci jsou vždy náročné, zodpovědní zaměstnanci chtějí přesvědčit o svých kvalitách a zapadnout do kolektivu. V prvních dnech však může dojít k různým nedorozuměním nebo nepříjemným situacím, přesto není dobré končit v práci zbrkle ve zkušební době. Vhodné je nechat tomu několik týdnů, aby si vše sedlo. Zkušební doba je dostatečně dlouhá a možnost rychlého ukončení pracovního poměru se vztahuje na celou zpravidla tříměsíční zkušební lhůtu.