Mikrojesle fungují, podpora pokračuje

Mateřská dovolená (ilustrační foto)

Mateřská dovolená (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Psi mohou děti chránit před rozvojem ekzému a mírnit příznaky astmatu. Ilustrační foto.
2
Fotogalerie

Díky Ministerstvu práce a sociálních věcí vzniklo 72 mikrojeslí. Podpora tohoto projektu ale pokračuje dál. Aktuálně byly vypsány nové výzvy v Operačním programu Zaměstnanost, celková výše alokace je 224 milionů korun. Díky těmto penězům budou moct dále fungovat současné mikrojesle a vznikat další.

Pro koho jsou mikrojesle určeny? Jde o finančně dostupnou službu, která je určena pro rodiče nejmenších dětí. V mikrojeslích najdeme děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Podle rodičů je přínosem malý kolektiv, na který si děti snadněji zvyknou. Prostředí se podobá rodině. Mikrojesle jsou v provozu pět dní v týdnu, maximálně osm hodin denně.

Vzniknou nové mikrojesle

Dne 7. ledna 2019 byly vyhlášeny nové výzvy. Z celkové částky 224 milionů korun je 200 milionů určeno pro žadatele z regionů, zbylých 24 milionů získá v rámci zvláštní výzvy hlavní město Praha. Odevzdání projektových žádostí bude probíhat v období od 21. 1. 2019 do 14. 3. 2019. Projekt je možné naplánovat maximálně na 3 roky. Žadatelé se mohou zúčastnit seminářů v Praze a v Brně, kde se dozví víc.

„Jsem velmi ráda, že se podařilo zajistit podporu pro pokračování provozu zařízení, která se osvědčila. Rodiče využívající jejich služeb se tak nedostanou do svízelné situace, jak najít vhodnou alternativu, v řadě míst navíc není k dispozici žádná jiná dostupná služba péče o nejmenší děti. Věřím, že se nám podaří mikrojesle legislativně ukotvit spolu s dětskými skupinami a připravit systém financování ze státního rozpočtu tak, aby po pilotním ověření mohly mikrojesle pokračovat dále. Naší prioritou je, aby rodiče, kteří si přejí sladit zaměstnání s rodinným životem, nemuseli překonávat často neřešitelné překážky, aby mít dítě nebylo pro nikoho handicapem,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.