Nejvíce zadlužení jsou Pražané | E15.cz

Nejvíce zadlužení jsou Pražané

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Řadu let se průměrná výše dluhů českých domácností snižovala. Nyní ale došlo k meziročnímu nárůstu o 4 tisíce korun. V průměru dlužíme 29 700 korun. V roce 2016 to bylo 25 700 korun. Více se zadlužují muži. To a další vyplynulo z pravidelných analýz společnosti Kruk.

Co se týče krajů, je nejvíce zadlužený Moravskoslezský kraj (16 procent z celé České republiky s průměrným dluhem 28 100 korun), dále pak kraj Ústecký (12 procent dlužníků, průměrný dluh 27 900 korun), kde si zároveň lidé půjčují nejmenší částky, a Středočeský (10 procent dlužníků, průměrný dluh 30 500 korun). Nejvyšší závazky, a to 33 100 korun mají ale v Praze. Zde najdeme 7 procent ze všech českých dluhů. Hned v závěsu je Karlovarský kraj s průměrným dluhem 32 700 korun.

„Výrazný nárůst průměrné výše dluhu může souviset s očekáváním pokračování současného tempa růstu ekonomiky, které vyvolává větší ochotu utrácet a kvůli nákupům se i zadlužovat. Dlužníci by ale měli pamatovat na to, že ekonomický cyklus přináší i poklesy spojené s růstem nezaměstnanosti, a vytvářet si dostatečnou rezervu na pokrytí splátek svých závazků,“ uvádí Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti Kruk.

Zadlužujeme se ve zralém věku

Nejvíce dluhů najdeme u lidí mezi 45 a 64 lety. Průměrná výše dluhu je 34 tisíc korun. Nejméně dlužníků je ve věkové kategorii 18 až 24 let. „Průměrná výše dluhu vzrostla ve všech věkových kategoriích, včetně lidí ve věku nad 65 let, jejichž jediným příjmem bývá starobní penze. Splácet dluhy z důchodu je velmi obtížné, navíc ze zkušenosti víme, že si staří lidé často berou úvěry pro svoje děti nebo vnoučata, která by z různých důvodů vlastní úvěr nedostala. Pokud tito skuteční dlužníci nemohou úvěry sami splácet, může to penzisty přivést na hranici chudoby,“ dodává Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti Kruk.

Rostoucí počet dluhů na jednu osobu

Skoro 19 procent Čechů má dokonce více než jeden dluh. Toto číslo je o 8 procent vyšší, než tomu bylo v roce 2016. Výjimkou nejsou ani lidé, kteří mají i více než pět závazků ke splácení.

„Strkání hlavy do písku před vlastními dluhy je cestou k ještě většímu zadlužení. Domluva s věřitelem, nastavení splátkového kalendáře a pravidelné a včasné splácení je způsob, jak se navýšení dluhu a řešení soudní cestou vyhnout. Základem je komunikace a snaha problém vyřešit,” doplňuje Jana Žaludová.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka