Nemocenské dávky po skončení zaměstnání: Kdy na ně máte nárok?

Nemocenská 2019: Co přinese zrušení karenční doby?

Nemocenská 2019: Co přinese zrušení karenční doby? Zdroj: Profimedia

Nemocenská 2019: Co přinese zrušení karenční doby?
Nemocenská 2019: Co přinese zrušení karenční doby?
Ilustrační foto
Nemocenská
5
Fotogalerie

Zaměstnanci mají i v případě skončení pracovního poměru nárok na některé nemocenské dávky, jestliže je dodržena ochranná lhůta. Kdy mají nastávající maminky nárok na mateřskou, když už jim netrvá pracovní smlouva?

Nárok na nemocenské dávky vzniká zaměstnanci pouze v případě výkonu práce zakládající účast na nemocenském pojištění a případně v ochranné lhůtě po skončení takového zaměstnání. Zkrácený úvazek není přitom překážkou, neboť z práce na zkrácený úvazek se sociální pojištění platí vždy. Jiná je situace například u dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun a méně, neboť z takové odměny se neplatí sociální pojištění a taková práce nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Nemocenské dávky po skončení zaměstnání

Nemocenská a 7denní ochranná lhůta

  • V případě pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nemocenská od 15. kalendářního dne nemoci, v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel.
  • Nárok na nemocenskou vzniká i v případě skončení pracovního poměru, pokud dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě.

Praktický příklad

Paní Simoně skončí pracovní poměr k 31. červenci 2019 a 5. srpna 2019 onemocní. Paní Simona bude mít nárok na nemocenskou, neboť dojde k nástupu na nemocenskou v zákonné ochranné lhůtě. Nemocenská bude paní Simoně ale náležet až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Nárok na náhradu mzdy mít nebude, neboť náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Spočítejte si, jak vysoká bude vaše nemocenská. Kalkulačku máme zde

Jak je to s mateřskou v ochranné lhůtě?

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby, i když je např. zaměstnankyně těhotná. V praxi tedy dochází k situacím, že zaměstnankyni skončí během těhotenství pracovní poměr.

I v těchto případech však může vzniknout nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství), jestliže dochází k nástupu na mateřskou v 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Musí však být splněna druhá podmínka, a sice získání doby pojištění alespoň v rozsahu 270 kalendářních dní v předcházejících dvou letech.

Do doby pojištění se přitom nezahrnuje například doba studia či evidence na úřadu práce. Při nesplnění podmínky pro čerpání mateřské se pobírá rodičovský příspěvek ihned od narození dítěte. Na mateřskou se nastupuje osm až šest týdnů před očekávaným dnem porodu.

Praktický příklad

Paní Veronice skončí pracovní smlouva na dobu určitou k 31. červenci 2019. Na mateřskou nastoupí 2. prosince 2019. Paní Veronika nastoupí na nemocenskou v ochranné lhůtě a bude mít tedy nárok na mateřskou, která se pobírá 28 týdnů (u vícečetného porodu potom 37 týdnů). Paní Veronika splní i potřebnou minimální dobu pojištění.

Ošetřovné a otcovská = není ochranná lhůta

Dalšími dávkami nemocenského pojištění jsou ošetřovné a otcovská. Obě tyto dávky mají společné, že je lze čerpat pouze během zaměstnání splňující účast na nemocenském pojištění. Pro ošetřovné ani otcovskou není zavedena žádná ochranná lhůta a po skončení zaměstnání nárok na tyto dvě dávky nenáleží.