Novela zákoníku práce: Nový výpočet dovolené i změny v doručování písemností | e15.cz

Novela zákoníku práce: Nový výpočet dovolené i změny v doručování písemností

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Senátem prošla novela zákoníku práce v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou. Podle novely by měla být dovolená počítána podle odpracovaných hodin, zavádí také sdílená pracovní místa. Další změny zjednoduší celý proces doručování, čímž se má předejít soudním sporům.

Spravedlivější dovolená podle odpracovaných hodin

Opouští se koncepce dovolené za odpracované dny, nově se bude počítat podle odpracovaných hodin. Zaměstnanci bude náležet dovolená za kalendářní rok, pokud pracoval u téhož zaměstnavatele 52 týdnů.

V případě, že zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok nevznikne, avšak odpracoval alespoň čtyři týdny, bude mít nárok na poměrnou část. Poměrná část bude vypočtena jako jedna dvaapadesátina stanovené týdenní pracovní doby (či kratší týdenní pracovní doby) vynásobena roční výměrou dovolené.

Podle důvodové zprávy má dojít nejen přesnějšímu, ale především spravedlivějšímu určení dovolené, která bude namísto odpracovaných dnů převedena na odpracované hodiny. Dovolená bude spojena s týdenní pracovní dobou. „V důsledku toho by se v ní měly odrazit i snížené úvazky, například v rámci sdíleného pracovního místa,“ uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Základní výměra dovolené v podnikatelské sféře zůstává čtyřtýdenní, pozměňovací návrh na prodloužení zákonné dovolené na pět týdnů neprošel.

Zavedení sdílených pracovních míst

Větší flexibilitu při zaměstnávání pracovníků na zkrácené úvazky má přinést zavedení tzv. sdíleného pracovního místa. „Je to další způsob, jak můžeme podpořit rodiny,“ říká ministryně práce Jana Maláčová. Inspirací pro sdílená pracovní místa bylo podle Maláčové Německo.

Podstatou sdíleného pracovního místa je dohoda mezi zaměstnavatelem a nejméně dvěma zaměstnanci se stejným druhem práce a sjednanou kratší pracovní dobou na tom, že zaměstnanci si budou sami rozvrhovat na sdíleném místě pracovní dobu. Rozvrh bude vycházet z jejich dohody dle osobních potřeb tak, aby každý z nich naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu.

Dohoda, v níž se upraví bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby, musí uzavřena s každým ze zaměstnanců písemně. Zaměstnanci budou mít povinnost zaměstnavateli s předstihem předkládat písemný rozvrh pracovní doby.

Nezbytnou ingrediencí pro to, aby sdílení pracovního místa v praxi fungovalo, bude spolupráce mezi zaměstnanci, stejně jako nastavení pravidel na straně zaměstnavatele.

Doručování písemností

„Zavázali jsme se zjednodušit doručování písemností, to znamená, že pokud zaměstnavatel nepřevezme písemnost od zaměstnance, nově se zavádí tzv. fikce doručení,“ uvedla ministryně Maláčová na jednání poslanecké sněmovny.

Nově má být doručování usnadněno i zaměstnavateli. Podle stávajícího znění zákoníku práce musí zaměstnavatel písemnosti doručovat zaměstnanci do vlastních rukou, v jeho bytě anebo kdekoliv bude zastižen. Až tehdy, není-li to možné, může přistoupit k doručení poštou.

Podle judikatury je třeba, aby zaměstnavatel vynaložil veškeré možné úsilí a zastihl tak zaměstnance osobně. Nepostačuje tedy, že se na první pokus nepodařilo doručit osobně, a přejít k doručování prostřednictvím pošty.

Ani pak ale nemusí být doručení zcela jednoznačné, například pokud si zaměstnanec nepřevezme zásilku na poště. „Je třeba si ohlídat lhůty pro výzvy k převzetí zásilky, protože nejsou-li tyto správné, jestliže zaměstnanec písemnost od pošty nepřevezme, nenastane ani fikce doručení,“ upozorňuje advokátka Lucie Demeterová z advokátní kanceláře Demeter Legal.

Část změn zákoníku práce vstoupí v účinnost až na počátku příštího roku. Jde například o zavedení sdíleného pracovního místa nebo nový výpočet dovolené. Novela jako celek by měla být účinná od 30. července 2020.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka