Nový oblíbený benefit? Volno pro novopečené rodiče

Mateřská dovolená (ilustrační foto)

Mateřská dovolená (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Zaměstnavatelé přichází s nejrůznějšími benefity. Někteří se snaží svým zaměstnancům pomoci se skloubením pracovního a soukromého života. Roste počet zaměstnavatelů, kteří poskytují novopečeným rodičům nadstandardní placené volno nad rámec zákona nebo plnou mzdu v průběhu celých 28 týdnů mateřské dovolené. Tento benefit je v největší míře používán v oboru podnikových, IT a zákaznických služeb. Zde totiž nejpočetnější skupinu zaměstnanců tvoří mladí rodiče.

Proč zaměstnavatelé platí matkám na mateřské plnou mzdu? „Motivací zaměstnavatelů je nejčastěji loajalita. Chtějí s ženami udržet kontakt i během jejich mateřské dovolené, nabídnout jim zkrácené úvazky či jiné formy spolupráce a zajistit, že se k nim po mateřské dovolené opět vrátí,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje centra podnikových, IT a zákaznických služeb.

Nezapomíná se ani na otce

Tatínkové mají po narození dítěte ze zákona nárok zůstat čtrnáct kalendářních dní doma. Toto volno si mohou vybrat do šesti týdnů od narození potomka. Náhrada mzdy je stejná jako u mateřské. Tedy 70 procent z denního vyměřovacího základu.

Někteří zaměstnavatelé opět nabízí plnou náhradu mzdy a někdy dokonce více dnů volna. Je třeba říct, že mladí zaměstnanci tyto benefity vnímají velice pozitivně. Díky nim totiž cítí zájem o svou osobu ze strany zaměstnavatele. 

Podle průzkumu agentury Grafton Recruitment chce zájem ze strany zaměstnavatele cítit 93 procent zaměstnanců. Opravdu jej cítí jen 51 procent. Nejvíce jej postrádají lidé ve výrobě, nejméně v podnikových službách.