O otcovskou požádalo ke konci února přes 2 100 novopečených tatínků | e15.cz

O otcovskou požádalo ke konci února přes 2 100 novopečených tatínků

...
...
• 
ZDROJ: iStock

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Okresní správy sociálního zabezpečení ke konci února obdržely celkem 2 130 žádostí o dávku otcovské poporodní péče. Otcovská je novou dávkou nemocenského pojištění, nastoupit na ni mohli novopečení tatínci poprvé 1. února letošního roku.

„První data o počtu žádostí naznačují spíše nižší počáteční zájem tatínků o čerpání otcovské. Jde však o zcela nový typ dávky a je proto možné, že zájem o ni se postupně rozšíří. Věřím, že až další vývoj ukáže, do jaké míry bude skutečně možnost čerpání otcovské využívána,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

„Žádosti o otcovskou, stejně jako o další dávky nemocenského pojištění, uplatňují zaměstnanci u svých zaměstnavatelů. V případě otcovské předává zaměstnavatel OSSZ tyto žádosti spolu s potřebnými doklady až po uplynutí sedmi dnů, po které dávka náležela, nikoliv před nástupem na dávku,“ upřesnil zastupující ústřední ředitel ČSSZ Pavel Krejčí a doplnil: „OSSZ došlé podklady zpracovávají průběžně, dávky pak vyplácejí zpětně, na zpracování mají ze zákona lhůtu do jednoho měsíce. Až ze statistických údajů za další měsíce se proto ukáže, jaký je skutečný zájem o otcovskou a výše výdajů na tuto dávku.“

Kdo má nárok?

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění, OSVČ si na něj musí přispívat dobrovolně, a to aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Dávka je určená tatínkům, kteří v prvních týdnech po narození miminka chtějí pomáhat mamince s jeho péčí. Novopečení tatínci si termín nástupu na otcovskou určí sami v období do konce šestého týdne ode dne narození dítěte. I v případě převzetí dítěte mladšího 7 let věku do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, může pojištěnec (muž či žena) na otcovskou nastoupit.

Žádost podáte zaměstnavateli, tiskopis Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) je ke stažení na webu ČSSZ. Po skončení podpůrčí doby tj. po uplynutí 7 dnů zaměstnavatel odešle doklady OSSZ, která o dávce rozhodne a vyplatí ji. OSVČ žádost uplatňují po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka

Newslettery